• Nie Znaleziono Wyników

Wydaje się [A.D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Wydaje się [A.D"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)



Zwykłe” gwiazdy neutronowe to małe (o promieniu około 10 km), szyb- ko wirujące i ciężkie obiekty powstające po eksplozji masywnej (8M<

M<M) supernowej takiej jak w 1054 roku* w mgławicy Kraba .

Składają się, jak sama nazwa wskazuje, z neutronów** a właściwie z kwarków u i d we „właściwych”proporcjach [zob. Proton i spółka].

Neutronowa kula przypomina gigantyczne jądro atomowe o liczbie atomo-wej rzędu 1057. Przy tak ogromnym ściśnieciu, neutrony zaczynają się „roz-pychać”, zgodnie z zakazem Pauliego, który nie pozwala im znajdować się w tym samym stanie kwantowym. Okazuje się energetycznie korzystne, aby obok neutronów pojawiły się protony, a nawet aby zamiast hadronów występowały izolowane kwarki.

Wydaje się [A.D. Bodmer, 1971, E. Witten 1984], że stanem materii o najniższej możliwej energii jest mieszanina „zwykłych” kwarków u i d z kwarkami dziwnymi s. Tylko duża masa kwarku s (30 razy więcej niż u) chroni nas przed zapadnięciem w stan kwarkowy, np. jądra żelaza 56Fe.

Gwiazda złożona z materii kwarkowej miałaby średnicę 7-8 km i mogłaby obracać się bardzo szybko, szybciej niż w ciągu 0,5 ms. Najszybciej wirujący kwazar PSR1937+21 ma okres obrotu „aż” 1,56 ms. Ale rentgenowski kwazar J1808.4-3658 z uwagi na masę i promień wydaje się być gwiazdą dziwną, być może nawet kwarkową***.

* Rozbłysk tej supernowej został odnotowany w Chinach, a także przypuszczalnie w malowidłach naskalnych Indian w Nowym Meksyku. Oczywiście, rozbłysk miał miejsce wcześniej, ale do Ziemię sygnał dotarł dopiero w 1054 roku. [http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/supernova_remnants.html]

** A tak właściwie, to musi być też tam nieco protonów, elektronów oraz mionów powstających z rozpadu neutronów w oddziaływaniach słabych

(2)

*** D. Li et al. Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 3776

Źródło: I. Bombaci, A. Drago, INFN Notizie, Feb. 2003 (INFN, Italy)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dusza przenosi się do jasnej Kiedy dusze ' misja jest zakończona fizyczne ciało umiera.. Dusza przenosi się do jasnej Kiedy dusze ' misja jest zakończona fizyczne

Zasadniczo rzecz biorąc, współczesna praktyka projektowa w wymiarze designu doświadczeń została sprowadzona do totalitaryzmu semantyk, przeciwko któremu trudno się buntować,

A 56-year-old patient after emergency AAD surgery (31.03.2017, ascending aorta and arch replacement, with aortic arch arteries grafting, aortic valve repair), with

W 2011 roku Ruch Tapori zaprosił dzieci z różnych krajów do dyskusji na temat: ,, Aby dobrze się uczyć potrzebujemy...&#34; Mała kolekcja odpowiedzi dzieci (w języku

Narodzić się, aby kochać 41 kucja, takie jedno wyjęcie prawem człowieka spod prawa, to samobójcza śmierć moralna twórców tego prawa i zamach stanu na wszystko,

Pierwszym krokiem do uzyskania interesującego nas estymatora jest wyprowadzenie zależności pomię- dzy resztami a składnikiem losowym.. Reszty są oszacowaniami składników

Wydaje się, że na rynku polskim, ale także zagranicznym, nie było do tej pory publikacji podejmującej całościowo zagadnienie religii w nowoczesnym ustroju demokratycznym

Przesyłacie notatkę na maila (Podałam Wam w trakcie lekcji), lub