Geografia klasa 6 - 14 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

14 V 2020

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.152 – 157), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 93-95).

Zadanie przesłać do oceny.

Materiał dodatkowy:

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg

Dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-ukrainy/DwjEFkDVS

Figure

Updating...

References

Related subjects :