Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Urząd Miasta Rybnika Roboty remontowe ogólnobudowlane, dekarskie i malarskie Rybnik.

Pełen tekst

(1)

Przedmiar robót

Budowlana Rodzaj robót (branża):

Urząd Miasta Rybnika Inwestycja

Roboty remontowe ogólnobudowlane, dekarskie i malarskie.

Bolesława Chrobrego 2 Adres:

44-200 Rybnik

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45442100-8 - Roboty malarskie

Kody CPV:

Miasto Rybnik Inwestor:

Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik

Piotr Wieczorek [UM Rybnik In]

Sporządził:

sierpień 2021 r.

Data opracowania:

SeKo Prix 11.2.0.29

(2)

Ilość robót składowe

Jm Opis

Kod Lp

6 5

4 3

2 1

MALOWANIE POMIESZCZEŃ 1

778,59 m2

Analogia; zabezpieczenie folią podłóg, stolarki i elementów wyposażenia KNR 4-01

1216-0100 1.1

'001:

Pom.:

15,98 m2

4,50*3,55 '002:

24,98 m2

4,50*3,40+4,50*2,15 '005:

32,81 m2

6,25*5,25 '006:

29,69 m2

6,25*4,75 '007:

19,55 m2

5,75*3,40 '008:

18,97 m2

5,75*3,30 '008A:

10,88 m2

4,35*2,50 '009:

23,00 m2

5,75*4,00 '009A:

23,86 m2

5,75*4,15 '010:

24,14 m2

4,35*5,55 '011:

24,14 m2

4,35*5,55 '011A:

18,85 m2

5,80*3,25 '012:

38,75 m2

7,75*5,00 '013:

27,00 m2

5,40*5,00 '013A:

20,25 m2

4,05*5,00 '013B:

14,38 m2

4,05*3,55 WC:

13,98 m2

4,30*3,25

Korytarz (Miejska) - parter:

28,96 m2

16,55*1,75

Korytarz (Chrobrego) - parter:

22,80 m2

11,40*2,00

Korytarz (Miejska) - I piętro:

33,16 m2

18,95*1,75

Korytarz (Chrobrego) - I piętro:

31,00 m2

15,50*2,00

Klatka schodowa (środkowa) - II piętro:

7,13 m2

4,75*1,50

Korytarz obok s. 264:

14,80 m2

((3,05+1,65)/2)*6,30

______

519,06 m2

Wynik cząstkowy

259,53 m2

519,06*0,5

586,42 m2

Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

KNR 4-01 1204-0800 BC_202102 1.2

519,06 m2

519,06 Sufity:

- 7,13 m2

-4,75*1,50

Klatka schodowa (środkowa) - II piętro:

Ściany:

13,78 m2

4,75*((2,10+3,70)/2) WC:

7,83 m2

2*(1,65+1,25)*1,35

13,23 m2

2*(3,00+1,90)*1,35

12,02 m2

2*(1,20+3,25)*1,35

2 SeKo Prix 11.2.0.29

(3)

Ilość robót Ilości

składowe Jm

Opis Kod

Lp

6 5

4 3

2 1

6,89 m2

2*(1,30+1,25)*1,35 Korytarz obok s. 264:

14,80 m2

((3,05+1,65)/2)*6,30

5,94 m2

5,40*(0,70+0,40)

586,42 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian.

KNR 4-01 1204-0100 BC_202102 1.3

586,42 m2

586,42

1 446,09 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - podłoża, tapetą natryskową białą z podkładem

KNR-W 2-02 1521-0301 BC_202102 1.4

'001:

53,94 m2

2*(4,50+3,55)*3,35 '002:

97,49 m2

2*(4,50+3,40)*3,35+2*(4,50+2,15)*3,35 '005:

77,05 m2

2*(6,25+5,25)*3,35 '006:

73,70 m2

2*(6,25+4,75)*3,35 '007:

61,31 m2

2*(5,75+3,40)*3,35 '008:

60,64 m2

2*(5,75+3,30)*3,35 '008A:

45,90 m2

2*(4,35+2,50)*3,35 '009:

65,33 m2

2*(5,75+4,00)*3,35 '009A:

66,33 m2

2*(5,75+4,15)*3,35 '010:

66,33 m2

2*(4,35+5,55)*3,35 '011:

66,33 m2

2*(4,35+5,55)*3,35 '011A:

60,64 m2

2*(5,80+3,25)*3,35 '012:

85,43 m2

2*(7,75+5,00)*3,35 '013:

69,68 m2

2*(5,40+5,00)*3,35 '013A:

60,64 m2

2*(4,05+5,00)*3,35 '013B:

50,92 m2

2*(4,05+3,55)*3,35 Korytarz (Miejska) - parter:

122,61 m2

2*(16,55+1,75)*3,35 Korytarz (Chrobrego) - parter:

89,78 m2

2*(11,40+2,00)*3,35 Korytarz (Miejska) - I piętro:

128,34 m2

2*(18,95+1,75)*3,10

Korytarz (Chrobrego) - I piętro:

15,50*2,00)*3,10

Klatka schodowa (środkowa) - II piętro:

13,78 m2

4,75*((2,10+3,70)/2) Korytarz obok s. 264:

29,92 m2

(6,30+3,05)*3,20

1 446,09 m2

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - dodatkowy natrysk barwiony

KNR-W 2-02 1521-0501 BC_202102 1.5

1 446,09 m2

1446,09

1 446,09 m2

Jednokrotne lakierowanie metodą natrysku tapety natryskowej, lakierem - akrylowym Latex

KNR-W 2-02 1521-0601 BC_202102 1.6

1 446,09 m2

1446,09

REMONT BALKONÓW 2

SeKo Prix 11.2.0.29

(4)

6 5

4 3

2 1

41,40 m2

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju KNR-W 4-01

0812-0500 2.1

41,40 m2

2*(11,5*1,8)

2,48 m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01 0212-0100 BC_202102 2.2

2,48 m3

41,4*0,06

6,65 m2

Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR-W 4-01 0545-0800 2.3

6,65 m2

2*(11,5+1,8)*0,25

6,88 t

Wywóz i utylizacja urobku z rozbiórek na wybranym przez siebie składowisku.

kalk. ind.

2.4

1,82 t

41,4*0,02*(2,2)

4,96 t

2,48*(2,0)

0,10 t

6,65*0,002*(7,8)

41,40 m2

Gruntowanie powierzchni; preparat głębokopenetrujący.

kalk. ind.

2.5

41,40 m2

41,4

41,40 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. (z wyprofilowaniem spadku 1,5- 2,0% i obniżeniem krawędzi wzdłuż okapu o głębokości 3 mm i szerokości 8 cm)

KNR 2-02 1102-0100 BC_202102 2.6

41,40 m2

41,4

41,40 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

Krotność=2 KNR 2-02

1102-0300 2.7

41,40 m2

41,4

7,98 m

Założenie obróbek blacharskich w strefie okapowej; profile sytemowe do posadzek wentylowanych z maskownicą krawędzi balkonu o wysokości min. 80 mm; łączniki profili i odbojnice systemowe.

kalk. ind.

2.8

7,98 m

2*(11,5+1,8)*0,3

45,09 m2

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną; płyta balkonu z wywinięciem na ściany na wys. 15 cm)

KNNR 2 0507-0200 2.9

41,10 m2

41,1

3,99 m2

2*(11,5+1,8)*0,15

41,40 m2

Wykonanie nawierzchni balkonów z płyt gresowych o gr. 18-20 mm i wymiarach 45 x 45 cm na podkładkach dystansowych. Założenie listew dociskowych i maskujących na cokołach.

kalk. ind.

2.10

41,40 m2

41,4

29,26 m2

Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.

KNR 4-01 1212-0801 BC_202102 2.11

29,26 m2

2*(11,5+1,8)*1,1

DOSZCZELNIENIE DACHU 3

60,00 m2

Naprawa pokryć dachowych,jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy

KNNR 3 0503-0100 BC_202102 3.1

60,00 m2

10,0*6,0

3,00 m2

Naprawa pokryć dachowych,obróbki z papy nawierzchniowej grub.5,2

mm,(kołnierze) elementów metal.występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem

KNNR 3 0503-0501 3.2

3,00 m2

10*1,0*0,3

NAPRAWA POSADZEK 4

10,00 m2

Remont posadzek z winyleum wraz z uzupełnieniem listew przyściennych;

Uzupełnienia / wstawki w róznych miejscach w posadzce Linoleum / Tarkett.

KNNR 3 0805-0101 BC_202102 4.1

10,00 m2

10,0

REMONT ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH 5

STREFA WEJŚCIA do pom. 004 5.1

25,53 m2

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju; wraz ze schodami.

KNR-W 4-01 0812-0500 5.1.1

Schody i podest przed pom. 004:

10,19 m2

2,1*(5*(0,3+0,16)+2,55)

Schody i podest przed pom. PEC:

5,98 m2

1,3*(10*(0,3+0,16))

7,11 m2

1,3*2,7+1,5*2,4 Fundament komina:

2,25 m2

1,5*1,5

4 SeKo Prix 11.2.0.29

(5)

Ilość robót Ilości

składowe Jm

Opis Kod

Lp

6 5

4 3

2 1

1,28 m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01 0212-0100 BC_202102 5.1.2

1,28 m3

25,53*0,05

18,27 m2

Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow.

odbicia ponad 5 m2; wraz z okładziną z płytek.

KNR 4-01 0701-0500 BC_202102 5.1.3

Skośna balustrada:

8,10 m2

2*2,7*1,5

Mur, prawa strona:

2,25 m2

1,5*1,5

1,80 m2

1,5*1,2

1,80 m2

1,5*1,2

Mur, lewa strona:

4,32 m2

2,4*1,8

18,27 m2

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2 KNNR 3

0604-0100 BC_202102 5.1.4

18,27 m2

18,27

5,21 t

Wywóz i utylizacja urobku z rozbiórek na wybranym przez siebie składowisku.

kalk. ind.

5.1.5

1,12 t

25,53*0,02*(2,2)

2,56 t

1,28*(2,0)

1,53 t

18,27*0,04*(2,1)

43,80 m2

Gruntowanie powierzchni; preparat głębokopenetrujący.

kalk. ind.

5.1.6

25,53 m2

25,53

18,27 m2

18,27

25,53 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. (z wyprofilowaniem spadku 1,5- 2,0%).

KNR 2-02 1102-0100 BC_202102 5.1.7

25,53 m2

25,53

25,53 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

Krotność=2 KNR 2-02

1102-0300 5.1.8

25,53 m2

25,53

10,81 m2

Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, technicznych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej do gresu

KNR 2-02 1121-0510 BC_202102 5.1.9

4,83 m2

2,1*(5*(0,3+0,16))

5,98 m2

1,3*(10*(0,3+0,16))

14,72 m2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96); gres płomieniowany.

KNR 2-02 1118-0900 BC_202102 5.1.10

5,36 m2

2,1*2,55

7,11 m2

1,3*2,7+1,5*2,4

2,25 m2

1,5*1,5

18,27 m2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej; gres płomieniowany.

KNNR 2 0805-0200 BC_202102 5.1.11

18,27 m2

18,27

4,20 m

Obsadzenie parapetów, półek, lad i nakryw z elementów granitowych, o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm

KNNR 2 1802-0110 BC_202102 5.1.12

4,20 m

2,7+1,5

31,95 m2

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego "baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich o uziarnieniu 1,5 mm.

KNR-O 9-13 0202-0200 BC_202102 5.1.13

18,27 m2

18,27

13,68 m2

(3,0+2,7)*2,4

31,95 m2

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową KNNR 2

1405-0200 BC_202102 5.1.14

31,95 m2

31,95

6,00 szt.

Uszczelnienie styków słupków balustrad z nawierzchnią z płytek kalk. ind.

5.1.15

6,00 szt.

6

MURKI przed kanałem burzowym 5.2

27,00 m2

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju KNR-W 4-01

0812-0500 5.2.1

27,00 m2

(18,0+23,0+2*2,0)*0,6

SeKo Prix 11.2.0.29

(6)

6 5

4 3

2 1

0,68 m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01 0212-0100 BC_202102 5.2.2

0,68 m3

(18,0+23,0+2*2,0)*0,3*0,05

2,55 t

Wywóz i utylizacja urobku z rozbiórek na wybranym przez siebie składowisku.

kalk. ind.

5.2.3

1,19 t

27,0*0,02*(2,2)

1,36 t

0,68*(2,0)

27,00 m2

Gruntowanie powierzchni; preparat głębokopenetrujący.

kalk. ind.

5.2.4

27,00 m2

27,0

13,50 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. (z wyprofilowaniem spadku 1,5- 2,0%).

KNR 2-02 1102-0100 BC_202102 5.2.5

13,50 m2

(18,0+23,0+2*2,0)*0,3

13,50 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

Krotność=2 KNR 2-02

1102-0300 5.2.6

13,50 m2

13,5

13,50 m2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96); gres płomieniowany.

KNR 2-02 1118-0900 BC_202102 5.2.7

13,50 m2

(18,0+23,0+2*2,0)*0,3

13,50 m2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej; gres płomieniowany.

KNNR 2 0805-0200 BC_202102 5.2.8

13,50 m2

(18,0+23,0+2*2,0)*0,3

42,00 szt.

Uszczelnienie styków słupków balustrad z nawierzchnią z płytek kalk. ind.

5.2.9

42,00 szt.

42

MURKI pod oknami Ek 5.3

14,61 m2

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju KNR-W 4-01

0812-0500 5.3.1

8,10 m2

4,5*1,8

0,81 m2

(4,5+2*1,8)*0,1

5,40 m2

3,6*1,5

0,30 m2

(1,5+1,5)*0,1

0,81 m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01 0212-0100 BC_202102 5.3.2

0,49 m3

8,1*0,06

0,32 m3

5,4*0,06

2,26 t

Wywóz i utylizacja urobku z rozbiórek na wybranym przez siebie składowisku.

kalk. ind.

5.3.3

0,64 t

14,61*0,02*(2,2)

1,62 t

0,81*(2,0)

14,61 m2

Gruntowanie powierzchni; preparat głębokopenetrujący.

kalk. ind.

5.3.4

14,61 m2

14,61

13,50 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. (z wyprofilowaniem spadku 1,5- 2,0%).

KNR 2-02 1102-0100 BC_202102 5.3.5

8,10 m2

8,1

5,40 m2

5,4

13,50 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

Krotność=2 KNR 2-02

1102-0300 5.3.6

13,50 m2

13,5

13,50 m2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96); gres płomieniowany

KNR 2-02 1118-0900 BC_202102 5.3.7

13,50 m2

13,5

1,11 m2

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej; gres płomieniowany

KNNR 2 0805-0200 BC_202102 5.3.8

0,81 m2

0,81

0,30 m2

0,3

6 SeKo Prix 11.2.0.29

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :