Pełen tekst

(1)

ST-3550N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

W ym iary zewnętrzne i ciężar

w y so k o ść [mm] 25,4

sz e r o k o ść [mm] 102,1 g łę b o k o ś ć [mm] 146,6

ciężar [kg] 0,68

P o je m n o ść D y s k niesfom atow any Format (512 B na sektor)

całkow ita [M B] 456,50

pow ierzchni [M B] 0,21

cylindra [M B ] 91,30

ścieżki [B] Śr. 42943

Dop. temp. P racy Sp ocz.

m

5...55 -40... 70

Opóźnienia [m s]

Średnio 12

F IW

TR/TR 3,5

M ax 32

Latency 6,67

Overhead Geometria napędu

d ysk ó w 3

cylindrów user 2126

gło w ic d anych 5

gło w ic serw o 1

sum a sektorów 891574

sekt/ścieżkę śr. 83

D op u szczalne przeciąż, grawit [G]

D y s k zaparkow any Praca bez b łędów B łę d y korygow alne

P rę d k o ść transmisji IMB/s]

D y s k <•> Bufor 2,63... 4,5 S z y n a S C S I: s y n c / (async) 10/(5) Poj. zapas.

Z B R

N iezaw od n ość B łę d y (xx ->1 na Exx)

M T B F [*1000h] M T T R [min] CDL pata] O W O F F[*10 O 0 ] R E R U E R S E R

250 13 7

B ufor d y sk u [kB] 256 P rę d k o ść obr. [1/min] 4500

Sytem kodowania (1,7)RLL

G ę sto ść za p isu [TPI] 2400

P ozycjoner R V C

Start / Stop [s]

Poz. hał. [d B A @ Im ]

Typow y R W M ax Spin-up Idle Stand-by Sleep

pob ór m o c y [W] 5,750 3,000 1,000

linia +12V [A] 1,900

linia + 5V [A] 0,600

(2)

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku

rtaJ2-J3 naJ4-J5 naJ1

c g 0 4 ^ 4 0 c x^ «o c o \n n* ~

r - n T- c n m » - n v o r * - a i ' - ‘,>“’ ' v « ł - w i o N ® ’ t c v

1 GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND RES OPN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 D82 DB3 DB4 D65 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACK RST MSG s a C/D REQ I/O

LED/SYNC

♦LE D -J4/9.J5 /8 -LED - J4/10.J5f i +SYN - J4/8, J5/6 -SYN -J4/7 .J5/5

•f 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

J 2 / 1 - 2 ^

Rezystory RN-1...RN-3 zasilane są poprzez linię TERMPWR.

J 2 / 1 - 3 ^

Rezystory RN-1...RN-3 zasilane ze źródła zasilania na dysku.

J 2 " 3 4 ^

Dysk zasila linię TERMPWR.

J2/1-2 J2/3-4 Dysk zasila zarówno pakiety RN jak i linię TERMPWR.

J Z / 2 - 4 ^

Dysk nie stanowi obciążenia końców linii magistrali.

J 5 / 1 - 2 ^ Praca bez kontroli

J5 / 1 -2 ^ Praca z kontrolą

parzystości. parzystości.

J 5 / 3 - 4 ^ Natychmiastowy start silnika

J 5 / 3 -4 ^ Start na rozkaz wysłany

dysku. przez inicjator.

Zakończenie poprzez aktywne terminatory. Odpowiada to rezyst.

110om połączonym do nap. +5V. Stosować przy FAST-SCSI.

Standardowe zakończenie lini magistrali SCSI: rezyst. 220om i 330om do +5V i GND.

J4: 19-20 11-12,13-14 15-16,17-18

Zwory zarezerwowana do użytku producenta

ID2J1/1-2 ID1J1/3-4 ID0J1/S-6

S C SI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu ID albo też zwor alternatywnych AD: AD0=J4/5-6, AD1 =J4/3-4, AD2=J4/5-6 (nigdy obydwu).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :