Pełen tekst

(1)

ST-1950N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

Wymiary zew nę trzn e i ciężar

wysokość [m m ]

41,4

szerokość [m m ]

101,6

g łę b o ko ść [m m ]

146,1

ciężar [kg ]

0,84

P ojem n ość Dysk n ie sfo m ia to w a n y Format (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ]

908,90 765,80

p o w ie rzch n i [M B ]

0,49

cylin d ra [M B ]

58,90

ście żki [B ]

śr. 46550

Dop. temp. P racy Spocz.

PCI

5... 50 -40... 70

Geometria napędu

d yskó w

7

c y lin d ró w

1575

g ło w ic danych

13

g ło w ic serw o

1

sum a se kto ró w

sekt/ścieżkę

śr. 91

Opóźnienia [m s ] Średnio

F W

9,9/11,4

TR/TR

1,5 ...2,0

Max

26

Latency

6,61

Overhead

0,3

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ]

Dysk zaparkowany

60

Praca bez b łę d ó w

10

B łę d y korygow alne

Prędkość tra n s m is ji M B /s]

Dysk <•> B u fo r

3,15...5.15

Szyna SCSI: syn c

/

(async)

Poj. zapas.

1 sektor na ścieżce + 2 cylindry alternatywne

ZBR

Niezawodność B łę d y (xx-> 1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

200 5 10 14 7

B ufor dysku [k B ]

256

Prędkość obr. [1 /m in ]

4535

Syfem kodow ania

(1,7)RLL

Gęstość zapisu [T P I]

2150

Pozycjoner

Voice Coil

Start

/

Stop [s ]

20/(20)

Poz. hał. [dBA @ 1m ]

Typowy RAW Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ]

11,000 9,000

lin ia +12V [A ]

0,600 1,000 2,000 0,550

lin ia +5V [A ]

0,720 0,880 0,880 0,480

(2)

Widok z boku na J2

Widok z przodu na J6

Widok z boku na J5

mm

. ^

' AA2

priod AA1

--- MO

SYNC REM. LED res

A2 ; Al AO

1° ° ° °J|Ó °

° O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

1

GND f o T GND o o GND o o GND o o GND o o GND o « GND o * GND o o GND o • GND o o GND o o RES o <»

OPN o • RES « • GND o « GND • • GND © • GND ® « GND o o GND ® • GND ® o GND ® * GND • • GND ° 0 GND Ls—£J

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACK RST MSG SEL C/D REQ I/O

J6: LED/SYNC

* + L E D -3 - LED = 4

+ SYN * 6 1 2 - SYN * 5

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

d s^ me Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^fpM E J]n2 Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wystany DS ME przez inicjator.

CS G y ME Start silnika z opóźnieniem równym 12'SCSIJD [w sekundach].

wp $ Zapis na dysk

dopuszczalny. WP ^ Dysk zabezpieczony przed zapisem.

pe ^ Praca bez kontroli

parzystości. PE Jsf) Praca z kontrolą parzystości.

C\JCL

CLł— Dysk nie zasila ani pakietu R-T art linii 26 (TERMPWR).

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P l[|pT P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

S $ i §

—iL L - K —>

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja X ' na rysunku).

A2A1 AO

(AA2/AA1/AA0)

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych M0-AA2 (nigdy obydwu!).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :