II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 3

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP III − WOJEWÓDZKI 29 marca 2021 r., godz. 10.00 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 69

Zasady ogólne

1. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Przyznajemy pełne punkty zgodnie z kryteriami punktowania (nie będzie uznawana punktacja ułamkowa).

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1.1. F 1

1.2. P 1

1.3. F 1

1.4. P 1

1.5. P 1

1.6. F 1

2. A 1

3.1. A 1

3.2. A 1

3.3. A 1

3.4. A 1

3.5. A 1

4.1. A 1

4.2. A 1

(2)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 3

4.3. A 1

4.4. A 1

4.5. A 1

5.1. A 1

5.2. A 1

5.3. A 1

5.4. A 1

5.5. A 1

5.6. A 1

6.1. A 1

6.2. A 1

6.3. B 1

6.4. B 1

7.1. B 1

7.2. B 1

7.3. A 1

7.4. B 1

7.5. A 1

7.6. B 1

7.7. A 1

7.8. A 1

7.9. A 1

8.1. A 1

8.2. A 1

8.3. C 1

8.4. B 1

8.5. B 1

8.6. B 1

8.7. B 1

8.8. C 1

9.1. B 1

9.2. A 1

9.3. B 1

9.4. C 1

(3)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 3

9.5. B 1

10.1. A 1

10.2. B 1

10.3. A 1

10.4. A 1

10.5. A 1

10.6. B 1

10.7. B 1

11.1. A 1

11.2. A 1

11.3. A 1

11.4. A 1

11.5. A 1

11.6. A 1

11.7. A 1

11.8. A 1

12.1. B 1

12.2. A 1

12.3. A 1

12.4. C 1

12.5. C 1

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :