Proszę aby znalazła się w zeszycie, a zdjęcie trafiło do mnie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

I. Notatka do uzupełnienia. Proszę aby znalazła się w zeszycie, a zdjęcie trafiło do mnie.

Temat: Krakowiak – polski taniec narodowy.

1. Krakowiak to ……….( wypisz cechy tańca – str. 106) 2. Synkopa to rytm charakteryzujący się………( str.

107)

3. Rytm synkopy ………..( przepisz ołówkiem str. 107)

4. Do instrumentów ludowych należą:………( wypisz, str. 108-109)

Przesyłacie notatkę na maila (Podałam Wam w trakcie lekcji), lub przez Messenger.

II. Proszę posłuchaj i pośpiewaj:

- ​https://www.youtube.com/watch?v=bYsTxtn7CAg​ podr. Str. 122 - ​https://www.youtube.com/watch?v=cNoOxbJnS_s​ podr. Str. 119

Figure

Updating...

References

Related subjects :