1. Wyznacz ciąg arytmetyczny, dla którego suma czwartego i szóstego wyrazu jest równa 4 oraz suma piątego, siódmego i ósmego wyrazu jest równa 16. 2. Sprawdź, czy podany ciąg jest arytmetyczny gdzie a

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. Wyznacz ciąg arytmetyczny, dla którego suma czwartego i szóstego wyrazu jest równa 4 oraz suma piątego, siódmego i ósmego wyrazu jest równa 16.

2. Sprawdź, czy podany ciąg jest arytmetyczny gdzie an = 5 -2n2 .

3. Między liczby 5 i 11 wstaw trzy liczby tak, aby otrzymać ciąg arytmetyczny.

4. Wyznacz te wartości x, dla których liczby: 3x -4, x2 +1, x2 +2x w podanej kolejności utworzą ciąg arytmetyczny.

5. Boki trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Wyznacz długości boków tego trójkąta, wiedząc, że jego obwód jest równy 39

Figure

Updating...

References

Related subjects :