• Nie Znaleziono Wyników

Prostopadłościan i sześcian

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prostopadłościan i sześcian"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

VII.4 Prostopadłościan i sześcian

Przyjrzyj się fotografii.

1

a) Wśród klocków są 4 prostopadłościany. Otocz każdy z nich niebieską linią.

b) Wśród klocków w kształcie prostopadłościanu są 2 sześciany. Zaznacz je kolorem zielonym. Pamiętaj, że każdy sześcian to jednocześnie prostopadłościan.

Wykonaj polecenia i uzupełnij zdania.

Pokoloruj na czerwono wszystkie wierzchołki obu prostopadłościanów. Policz, ile wierzchołków ma każdy z nich.

Każdy prostopadłościan ma wierzchołków.

Pokoloruj na pomarańczowo wszystkie krawędzie obu prostopadłościanów. Policz, ile krawędzi ma każdy z nich.

Każdy prostopadłościan ma krawędzi.

Pokoloruj na niebiesko jedną ścianę każdego prostopadłościanu. Policz, ile ścian ma każdy z nich.

Każdy prostopadłościan ma ścian.

2

Rozgrzewka

Trening

8

12

6

(2)

VII.4. Prostopadłościan i sześcian

Dokończ rysunki prostopadłościanów.

3

5 cm

b)

Sześcian o krawędzi cm, czyli prostopadłościan o wymiarach cm × cm × cm.

Seria rysunków przedstawia ten sam prostopadłościan w różnych położeniach.

Zaznacz krawędzie prostopadłościanu tak, aby krawędzie równej długości były na każdym rysunku w tym samym kolorze, a różnej długości – w różnych kolorach.

Wpisz w okienka brakujące długości krawędzi i uzupełnij zapisy pod rysunkami.

a) 4

Prostopadłościan o wymiarach 3 cm × 5 cm × 7 cm.

5 cm 7 cm

3 cm

3 cm 5 cm

7 cm 5 cm

5 cm

5 cm 5 cm 5 cm

5 cm 5 cm 5 cm

5

5 5 5

5 cm

3 cm

7 cm

(3)

VII.4. Prostopadłościan i sześcian

3 cm 1 cm 2 cm

Na rysunku podano wymiary prostopadłościanu.

Tak na rysunku wyglądają ściany tego prostopadłościanu.

5

Narysuj, jak wyglądają te ściany w rzeczywistości.

3 cm 1 cm 2 cm

Dla dociekliwych

Poniżej przedstawiono ten sam sześcian w różnych położeniach. Uzupełnij brakują­

ce rysunki na ścianach sześcianu. Jeśli jest to dla ciebie trudne, posłuż się modelem – narysuj na ścianach klocka lub pudełka odpowiednie rysunki.

6

2 cm 1 cm 1 cm

3 cm 3 cm 2 cm

(4)

Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: M481EA

Różne bryły VII.5

W każdym wierszu tabeli zaznacz przedmioty o danym kształcie.

1

W każdym z graniastosłupów zamalowano jedną podstawę. Pokoloruj drugą pod­

stawę.

2

Rozgrzewka

kula

walec

stożek

graniastosłup

ostrosłup

(5)

VII.5. Różne bryły

Podpisz bryły słowami z ramki.

3

Każdą bryłę połącz strzałką z jej nazwą.

4

Na rysunkach brył zaznacz na zielono wszystkie wierzchołki, na czerwono – wszyst­

kie krawędzie, a na żółto – jedną ścianę, która nie jest podstawą.

5

graniastosłup ostrosłup walec stożek kula

Graniastosłup o podstawie trójkątnej ma

wierzchołków i krawędzi.

Ostrosłup o podstawie czworokątnej ma

wierzchołków i krawędzi.

Graniastosłup o podstawie pięciokątnej ma

wierzchołków i krawędzi.

graniastosłup ostrosłup walec stożek

Trening

walec stożek ostrosłup kula graniastosłup

6 5 10

9 8 15

(6)

VII.5. Różne bryły

Na rysunkach graniastosłupów i ostrosłupów zaznacz podstawy. Uzupełnij podpisy.

6

o podstawie o podstawie o podstawie

o podstawie o podstawie o podstawie

Zapisz nazwy brył, które rozpoznajesz na rysunkach. Każdą bryłę połącz strzałką z jej nazwą.

7

graniastosłup

ostrosłup trójkątnej

Narysuj na kartce graniastosłupy o podstawie trójkątnej, czworokątnej, pięciokątnej i sześciokątnej lub weź do ręki ich modele. Uzupełnij tabelę. Spróbuj zauważyć pra­

widłowości.

8

Figura Liczba

Graniastosłup, który ma w podstawie

trójkąt czworokąt pięciokąt sześciokąt siedmiokąt stukąt

wierzchołków 6 8 10 12 14 200

krawędzi 9 12 15 18 21 300

ścian (z podstawami) 5 6 7 8 9 102

Dla dociekliwych

graniastosłup

ostrosłup

graniastosłup

ostrosłup sześciokątnej

trójkątnej

stożek

graniastosłup sześciokątnej

kula

walec

trójkątnej

czworokątnej

ostrosłup

prostopadłościan

(7)

VII.6 Objętość

Trzy bryły przedstawione na rysunkach są zbudowane z jednakowych klocków.

Zaznacz zieloną linią budowlę o największej objętości, a niebieską linią – budowlę o najmniejszej objętości.

a) 1

b)

Poniższe bryły są zbudowane z sześcianów o krawędzi 1 cm. Uzupełnij podpisy.

2

Liczba klocków: Liczba klocków: Liczba klocków:

Objętość: cm3 Objętość: cm3 Objętość: cm3

Rozgrzewka

Trening

6 6

18 18

18 18

(8)

VII.6. Objętość

Wśród poniższych brył, zbudowanych z sześcianów o krawędzi 1 cm, znajdź i za­

znacz te, które mają objętość 8 cm3. 3

Przedstawione prostopadłościany są zbudowane z  sześcianów o krawędzi 1 cm.

Zapisz pod rysunkami objętość każdego z nich.

4

Objętość: Objętość: Objętość:

Objętość: Objętość:

Uzupełnij zdania odpowiednimi jednostkami objętości (dm3, m3, l).

Woda w szklance ma objętość ok. 14 .

Sok w dużym kartonie ma objętość 2 , czyli 2 . Woda w akwarium ma objętość ok. 50 , czyli 50 . Woda w basenie ma objętość ok. 500 .

5

16 cm3

96 cm3

4 cm3 12 cm3

24 cm3

l l

l m3

dm3 dm3

(9)

VII.6. Objętość

Otocz linią nazwy przedmiotów, które mają pojemność mniejszą niż 1 litr.

wafelek do lodów filiżanka duży garnek

spodeczek łyżeczka do herbaty plecak turystyczny

beczka mała strzykawka duża konewka 6

Sześcian o krawędzi 1 cm rozcięto na dwie jednakowe bryły.

7

Jakie to bryły?

Jaką objętość ma każda z nich?

Poniższe bryły zbudowano z sześciennych klocków o krawędzi 1 cm lub z ich połó­

wek. Jaką objętość ma każda z tych brył?

8

Dla dociekliwych

Te bryły to graniastosłupy.

Każda z nich ma objętość 0,5 cm3.

4 cm3

4,5 cm3

5 cm3

5 cm3

2,5 cm3

5,5 cm3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem podjętej inicjatyw y było przekazyw anie inform acji o aktualnym , nie publi­ kowanym jeszcze orzecznictwie, o orzecznictwie publikow anym oraz o ukazują­ cych

Przeprowadzone badania wykazały, że aczkolwiek w wielu miejscach wachlarz usług w krawędziach przestrzeni publicznych jest wystarczający, aby można było uznać je za

b) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższą średnią temperaturę powietrza. Odczytaj i zapisz jej wartość... Miesiąc: ...

Wysokością graniastosłupa nazywamy odcinek, który łączy podstawy graniastosłupa i jest do tych podstaw

elementy były w takiej samej kolejności, takiej samej wielkości i takiego samego koloru.... Narysuj regularny wzór

O statni wreszcie rodzaj fragm entów tworzących powieść to wyraźne stylizacje, zwykle na jakiś rodzaj szeroko rozumianej instrukcji. ja k zachowywać się przy

Во-первых, в отли­ чие от большинства исторических научных сочинений, корпус трактатов Псевдо-Дионисия Ареопагита неоднократно переводился на славянский

/leon_xiii/sapientiae.htm.. Doktryna religijna, podobnie, jak inne doktryny przyjmuje „jakiś” aksjomat, jednak jedynie principia religijne są nieweryfikowalne, np.:

według klas zatrudnienia Największa część (45%) aktywnych spółdzielni socjalnych zatrudniała na podstawie stosunku pracy od 1 do 5 pracowników, drugą co do liczebności

denckich kół naukowych byli profesorowie, reprezentanci dyscyplin. Jednym z  ważnych stowarzyszeń skupiających pracowników wszystkich wydziałów, a nie

Przedział (−∞, 2⟩ jest zbiorem wartości

a) wszystkie kąty wewnętrzne mają równe miary. b) przekątne mają taką samą długośd. c) sąsiednie boki są prostopadłe. d) nie można tego obliczyd, gdyż nie znamy

Jeśli będziemy teraz w odpowiedniej kolejności usuwać kolejne d − 1-wymiarowe ściany (za każdym razem usuwając niżej wymiarowe ściany, które nie są już zawarte w

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Na tę okoliczność trzeba mieć wariant wzoru (♠), który odpowiada podziałowi przedziału całkowania na inną niż n liczbę przedzialików równej

Rys. a) Różnica potencjałów mię- dzy okładkami kondensatora w obwo- dzie na rysunku 33.1 jako funkcja czasu. Ta wielkość jest proporcjonalna do ładunku na okładkach kondensa-

Tym samym, kiedy próbujemy zobrazować drgania pola elektrycznego w jakimś zadanym czasie, oglądając je wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali, wówczas zamiast prostego obrazu

Tak więc natężenia prążków wytwarzanych w wyniku interferencji światła z dwóch szczelin (dyskutowane w rozdziale 36) są modyfikowane przez dyfrakcję światła biegnącego z

Graniastosłup - to bryła, która posiada dwie identyczne podstawy będące wielokątami oraz ściany boczne będące prostokątami.. Graniastosłup przyjmuje nazwę od wielokąta,

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan