Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań

(odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze

biologia linijka

kalkulator prosty*

chemia linijka

kalkulator prosty*

fizyka linijka

kalkulator prosty*

linijka

geografia kalkulator prosty*

lupa

historia lupa

historia muzyki lupa

informatyka kalkulator prosty*

linijka matematyka cyrkiel

kalkulator prosty*

wiedza

kalkulator prosty*

o społeczeństwie

Szkoła zapewnia :

- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - Wybrane wzory matematyczne,

- Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Figure

Updating...

References

Related subjects :