• Nie Znaleziono Wyników

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta pracy 38

Obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA

1. Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość.

= ∙

− pole podstawy graniastosłupa

− wysokość graniastosłupa

Podręcznik strona 239 Zadanie 1 Podręcznik strona 239 Zadanie 2 Podręcznik strona 240 Zadanie 5

2. Jednostki pojemności:

litr 1 = 1 mililitr 1 = 1!

(pozostałe: stosowane to hektolitr – tysiąc litrów,

decylitr, centylitr – praktycznie nie są stosowane, nie trzeba ich obecnie pamiętać)

Podręcznik strona 242 Zadanie 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z dwóch liczb ujemnych ta liczba jest mniejsza, która leży na osi liczbowej dalej od zera.. (Odwrotnie niż

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o wysokości i podstawie o wymiarach danych na rysunku.

Teraz przypomnij sobie wzory na pola figur płaskich, o których już rozmawialiśmy na lekcjach!. Zrób rysunek pomocniczy figury, a obok zapisz wzór/wzory na

Teraz przypomnij sobie wzory na pola figur płaskich, o których już rozmawialiśmy na lekcjach. Zrób rysunek pomocniczy figury, a obok zapisz wzór/wzory na jej

Przy wykonywaniu obliczeń należy pamiętać, że objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 10. zauważa, że krawędź boczna AE graniastosłupa jest jednocześnie wysokością trójkąta

Oblicz objętość tego graniastosłupa, jeśli krawędź jego podstawy jest