5. Dzielenie ułamków dziesiętnych.

37  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5. Dzielenie ułamków dziesiętnych.

1. Iloraz 2,8 : 0,7 jest równy ilorazowi:

A.28 : 7 B.2,8 : 7 C.28 : 0,7 D.280 : 7 2. Oblicz w pamięci:

a) 0,5 + 0,4 = . . . . 1,7 + 2,3 = . . . . 1,24 + 1,37 = . . . . 3,24 + 3,66 = . . . .

b) 0,9 − 0,3 = . . . . 5 − 0,6 = . . . . 3,58 − 2,42 = . . . . 5,42 − 2,28 = . . . .

c) 1,2 ⋅ 3 = . . . . 2,4 ⋅ 0,3 = . . . . 4,2 : 3 = . . . . 5,6 : 0,8 = . . . .

3. Wpisz brakujące liczby.

a) 3,5 : 0,7 = . . . .: 7 =. . . . b) 0,7 : 0,35 = . . . .: 35 = . . . .

4. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 3,4 + 2,48 b) 5,26 − 3,48 c) 5 − 2,47

d) 1,8 ⋅ 2,67 e) 31,2 : 5 f) 0,299 : 0,23

5. Książka kosztuje 8,32 zł, a zeszyt 0,64 zł. Ile razy droższa jest książka od zeszytu?

6. Uzupełnij zdania.

a) 3,6 litra soku rozlano do słoików o pojemności 0,3 litra. Napełniono . . . . słoików.

b) Jeden baton kosztuje 1,8 zł. Za 10,8 zł można kupić . . . . takich batonów.

7. Wiedząc, że4920 : 15 = 328, oblicz:

a) 4,920 : 0,015 =. . . . b) 49,2 : 0,0015 = . . . . c) 0,0492 : 0,15 = . . . .

8. Za 0,35 kg winogron Gosia zapłaciła 4 zł 20 gr. Ile kosztuje 1 kg tych winogron?

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :