• Nie Znaleziono Wyników

Nawet 100 tysięcy osób może być na pogrzebie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nawet 100 tysięcy osób może być na pogrzebie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Polska Kurier Lubelski | 16 lutego 2011 | 9

Żegnamy Arcybiskupa

Od czwartku do soboty część ulic Lublina będzie nieprzejezdna

Nawet 100 tysięcy osób może być na pogrzebie

Artur Jurkowski a.jurkowski@kurierlubelski.pl Dziesiątki tysięcy osób mogą wziąć udział w pogrzebie metro- polity lubelskiego abp. Józefa Ży- cińskiego. Uroczystości zaczną się w czwartek i potrwają do so- boty. - Liczba uczestników może sięgnąć 80-100 tysięcy osób.

Spowoduje to duże utrudnienia w ruchu na ulicach Lublina w ciągu najbliższych dni - prze- widywał wczoraj inspektor Jacek Buczek, komendant miejski po- licji w Lublinie.

Funkcjonariusze mają już wstępny plan zabezpieczenia uroczystości.

Pierwsze utrudnienia na uli- cach miasta pojawią się już w czwartek rano.

O godz. 6 zamknięta dla kie- rowców zostanie ul.

Radziszewskiego na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do Łopacińskiego. Auta będą mogły nią pojechać dopiero w piątek po godz. 20.

Tego samego dnia o godz. 16 z gmachu Seminarium Duchow- nego wyruszy kondukt żałobny, który przejdzie do KUL. Trasa

Białe kartki na oznaczenie autokarów

• Policja apeluje do orga- nizatorów wyjazdów gru- powych na uroczystości pogrzebowe abp. Józefa Życińskiego o oznaczenie autokarów.

- Prosimy, aby włożyli białe kartki papieru formatu A4 za przednią szybę pojazdu.

Będzie to sygnał dla funk- cjonariuszy, że są to uczest- nicy uroczystości. Takie autokary zostaną skierowa- ne na przygotowane parkin- gi - tłumaczył wczoraj

będzie wiodła ulicami Wyszyń- skiego, Królewską, deptakiem, Krakowskim Przedmieściem i Al. Racławickimi. - Będziemy starali się, aby spowodowało to jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. Ulice będą musiały być jednak czasowo zamknięte. Będą otwierane po przejechaniu konduktu - za- powiedział Buczek.

Poważne utrudnienia pojawią się w piątek. Od godz. 12 wyłą-

inspektor Jacek Buczek, komendant miejski policji w Lublinie.

Parkingi dla autokarów będą m.in. na al. Unii Lubelskiej.

czone z ruchu zostaną ulice: Al.

Racławickie (od al. Długosza), Krakowskie Przedmieście. Tą drogą przejdzie kondukt ża- łobny, który o godz. 14 wyruszy z kościoła KUL w kierunku ar- chikatedry lubelskiej. - Prosimy kierowców, aby nie pozostawiali aut na parkingach wzdłuż tych ulic - apelował Buczek.

W piątek rano zamknięte dla ruchu zostaną ul. Królewska (od Bajkowskiego do Podwale) oraz

Wyszyńskiego. Zakaz pojawi się już o godz. 8 rano. Będzie obo- wiązywał do zakończenia uro- czystości pogrzebowych w so- botę, czyli do ok. godz. 20. Po- dobnie będzie z ul. Kozią oraz ul.

Miedzianą. W piątek wieczorem, od godz. 20 zamknięty dla kie- rowców będzie pl. Zamkowy oraz ul. Kowalska (od ul. Fur- mańskiej). Auta będą mogły po- jechać tamtędy ponownie do- piero w sobotę po godz. 20.

- Wyłączone z ruchu koło- wego będą też zewnętrzne, skrajne prawe pasy ruchu obu jezdni na całej długości al. Unii Lubelskiej. Powstaną tam par- kingi dla uczestników pogrzebu - zapowiedział Buczek.

Szczegóły zmian poznamy dzisiaj po kontroli przeprowa- dzonej przez Biuro Ochrony Rządu. To niezbędne ze względu na zapowiedzianą obecność na uroczystościach prezydenta Bronisława Komorowskiego.

- Prosimy o wyrozumiałość. Ani archikatedra, ani ulice nie po- mieszczą wszystkich, którzy zechcą pożegnać arcybiskupa - argumentował Krzysztof Żuk, prezydent Lubina.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydział pomocy środowiskowej Zastępca Dyrektora MOPR ds..

Pion pomocy środowiskowej Zastępca Dyrektora MOPR ds..

Później, to widzieliśmy tamtych Niemców, przeczytaliśmy to ogłoszenie i jak doszliśmy już prawie do Alei Racławickich, to widziałam znowu wóz przykryty płachtą,

Przed opisaniem konstrukcji przybliżę metody pomiaru częstotliwości i czasu, bo czy pomiar dokonywany jest z użyciem układów TTL, CPLD/FPGA, czy mikro- kontrolera, zasada

Firma musi też podpisać kontrakt z dyrektorem placówki, w której są wykonywane badania, oraz z badaczami – mówi dr Paweł Dyras, dyrektor krakowskiej firmy Brillance, jednej z

Po przeanalizowaniu rynku pracy oraz pojawiających się na nim ofert i zapotrzebowania na pracowników, doszedłem/ doszłam do wniosku, że świat technologii

(l) Przechodząc ulicą Bernardyńską, w skutek ślizgawicy upadła i złamała sobie prawą nogę 20- letnia Zofja Frąk, zamieszkała przy ul.. Niecała 4, która

:RVWDWQLPF]DVLHPRŮQD]DXZDŮ\ýFRUD]ZLĘNV]HQDWĘŮHQLHUX- FKXQDGURJDFK>@:3ROVFHURŒQLHOLF]EDVDPRFKRGyZRVRER- Z\FK