• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TAp

1. Data lekcji: 11.05.2020

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu względem osi OY

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu względem osi OX

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 11.00-11.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

3. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Ćwiczenia w przesuwaniu wykresów funkcji względem danej osi

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 12.00-12.45

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]