• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa."

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TAp

1. Data lekcji: 11.05.2020

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu względem osi OY

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 10.00-10.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Przesunięcie wykresu względem osi OX

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 11.00-11.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

3. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Ćwiczenia w przesuwaniu wykresów funkcji względem danej osi

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 12.00-12.45

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Na tym spotkaniu omówimy także jak będzie wyglądała praca na lekcjach języka angielskiego w obu grupach. Tematy najbliższych lekcji języka angielskiego

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 13.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]

• Po utworzeniu spotkania Microsoft Teams pojawia się komunikat, w którym znajdują się wszystkie dane na temat tworzonego spotkania (link do spotkania oraz wszelkie inne

[r]

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest