Pokolenie ludzi wystraszonych - Czesław Tarkowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

CZESŁAW TARKOWSKI

ur. 1926; Motycz

Miejsce i czas wydarzeń Polska, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, projekt Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii, pokolenie ludzi wystraszonych, życie w PRL

Pokolenie ludzi wystraszonych

Patrzyłem na swoich kolegów partyjnych i niepartyjnych, jak oni się zachowali, gdy byłem dziekanem, prorektorem, później rektorem. Zawsze miałem wrażenie, że moje pokolenie, to jest pokolenie ludzi wystraszonych. Myśmy się wszystkiego bali. Jako młodzi ludzie baliśmy się Niemców. Baliśmy się w PRL, bo dostać się do więzienia było bardzo łatwo. W tej chwili przestaliśmy się bać. I co się stało? Chaos. To znaczy dobrze, że Polacy przestali się bać, nie zastanawiają się czy mogą coś powiedzieć, w gruncie rzeczy my z natury jesteśmy anarchistami. Polacy wychowali się na anarchizmie. 130 lat niewoli, bohater to anarchista - Piłsudski był zwykłym anarchistą i został naszym przywódcą. Bohaterem w czasie okupacji był partyzant. Myśmy patrzyli na partyzantów jak na zbawienie. To byli bohaterowie, a oni też kradli, zabijali, robili wszystko to, co musieli robić. Przyszedł PRL, znów aresztowania, znów strach.

Data i miejsce nagrania 2013-10-02, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Gabriela Bogaczyk

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :