• Nie Znaleziono Wyników

Czasu Present Continuous u

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czasu Present Continuous u"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o:

• czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili);

• stanach chwilowych, np.

I’m staying in a hotel until I find a new flat. – Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.

• Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np.

Why are you being so naughty today? – Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny? (Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje.

Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on czynność powtarzającą się.)

• Zmianie stanu bądź o rozwoju, np.

People are drinking more and more coffee. – Ludzie piją coraz to więcej kawy.

• Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np.

I’m going to the cinema tonight. – Idę do kina dzisiaj wieczorem.

Typowe okoliczniki czasu

• now (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie), today (dzisiaj).

Przykłady zdań

• I’m going home. – Idę do domu.

(2)

• Greg’s going to the cinema with Pauline on Friday. – Greg idzie do kina z Pauliną w piątek.

(to zdanie dotyczy przyszłości, ustalonego spotkania)

• I’m not watching TV at the moment. – Nie oglądam TV w tej chwili.

• Susan’s not reading a book. – Susan nie czyta książki.

TWIERDZENIE : SHE IS DANCING PRZECZENIE: SHE ISN'T DANCING

PYTANIE: IS SHE DANCING? YES, SHE IS NO, SHE ISN'T WE ARE SINGING

WE AREN'T SINGING

ARE WE SINGING? YES, WE ARE NO, WE AREN'T

Cytaty

Powiązane dokumenty

Trochę inaczej funkcjonują przysłówki częstotliwości (zawsze, zazwyczaj, często, czasami, nigdy) - Te będziemy wstawiać między osobą (podmiotem zdania), a orzeczeniem:.. always

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

W dalszym ciągu proszę o odsłuchiwanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous – dzięki częstemu powtarzaniu materiału

Bardzo proszę o kilkakrotne przesłuchanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous (czynności wykonywanie w momencie, kiedy o

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have