Conjunction + Present Simple + Future Simple (if/

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. III TIB gr. 1

Język angielski 02.04.2020

1) Subject: Future time clauses –talking about future plans, predictions and conditions

Future time clauses – zdania czasowe - stosujemy w sytuacjach gdy mówimy o planach na przyszłość, przewidywaniach i warunkach możliwych do spełnienia w przyszłości. Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.

Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3 na str. 50 i zapoznać się z poleceniem w zad.1. Określcie zdania (true /false), a następnie przeczytajcie tekst „The truth about food”. Spójrzcie na zdania, w których wyrażenia (conjunctions – spójniki / połączenia) oznaczono na niebiesko i postarajcie się

odpowiedzieć na pytania w zad. 2.

Odpowiedzi będą stanowić główne zasady stosowania zdań czasowych.

Teraz zapoznajcie się z informacjami w GRAMMAR FOCUS zad. 3, możecie sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi na pytania w poprzednim zadaniu.

Korzystając z informacji zawartych w podręczniku na str. 119 topic 4.2. zróbcie notatkę w zeszycie dotyczącą spójników używanych w zdaniach czasowych. Znajdziecie tam listę spójników z opisem zastosowania i tłumaczeniem.

Podręcznik str. 50 Zad. 4

Proszę przeczytać tekst „More truth about food” i wybrać prawidłową formę czasownika.

Przypominam zasadę dla zdań warunkowych typu 1:

Conjunction + Present Simple + Future Simple

(if/when /as soon as etc.) + zdanie w Present Simple + zdanie w Future Simple (will / won’t +verb)

When you are rich, will you buy a yacht?

– Kiedy będziesz bogaty, kupisz jacht? – pytanie dotyczy przyszłości, ale konstrukcja zdania wymaga użycia czasu teraźniejszego.

Zasada zamiany zdań miejscami:

Future Simple + conjunction + Present Simple Will you buy a yacht when you are rich?

Po spójniku (conjunction) wystąpi czas teraźniejszy.

cd. na następniej stronie

(2)

Zad. 5 i 6 proszę wykonać zadania i zapisać odpowiedzi w zeszycie.

Zad. 7 Korzystając z przykładu, dokończ zdania i zapisz je w zeszycie.

2) Subject: Future time clauses – grammar exercises

W celu utrwalenia wiadomości i umiejętności stosowania zdań czasowych proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń (topic 4.2.)

UWAGA:

W poniedziałek 6 kwietnia 2020 odbędzie się sprawdzian z tematu Future time clauses. Prześlę Wam pliki PDF ze sprawdzianem na specjalnie dla Was założone konto mailowe, na które będę również przesyłać pliki audio do zadań wymagających użycia CD.

Wasz adres: elektronik.3tib@wp.pl hasło: Elektronik3tib

Powyższe konto będzie służyło Wam wyłącznie do odbierania zamieszczonych tam plików. Konto do komunikacji ze mną: palczewska.zs9@wp.pl

Instrukcja do sprawdzianu zostanie zamieszczona na ENAUKA.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :