KARTKÓWKA nr 17a TEMAT: ZADANIA O TRÓJKĄTACH

110  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

KARTKÓWKA nr 17a

TEMAT: ZADANIA O TRÓJKĄTACH

Wersja I (na stopień dopuszczający)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt równoboczny trójkąt prostokątny trójkąt ostrokątny trójkąt równoramienny

2.

Uzupełnij tabelę.

Miary kątów wewnętrznych trójkąta Nazwa trójkąta ze względu na boki

60° 60° 60°

40° 70° 70°

3.

Narysuj trójkąt równoboczny.

Wersja II (na stopień dostateczny)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt ostrokątny trójkąt rozwartokątny trójkąt prostokątny trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny

2.

Narysuj trójkąt równoboczny. Jakie miary mają kąty wewnętrzne tego trójkąta?

Poprowadź w nim wysokości.

3.

Uzupełnij tabelę.

Miary kątów wewnętrznych trójkąta Nazwa trójkąta ze względu na kąty

100° 20° 60°

40° 70° 70°

(2)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

2

Wersja III (na stopień dobry)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt ostrokątny trójkąt rozwartokątny trójkąt prostokątny trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny

2.

Narysuj trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 4,5 cm. Jakie miary mają kąty wewnętrzne tego trójkąta? Narysuj wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego.

3.

Skorzystaj z rysunku i podaj miary kątów wewnętrznych trójkątów oraz nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty.

a) b)

... ...

... ...

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

3

Wersja IV (na stopień bardzo dobry)

1.

Skorzystaj z rysunku i podaj miary kątów wewnętrznych trójkątów. Podaj nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty.

a) b)

... ...

2.

Uzupełnij tabelę. Tam, gdzie jest to możliwe, narysuj w okienku odpowiedni trójkąt. W jednym trójkącie rozwartokątnym narysuj wszystkie jego wysokości.

Nazwa trójkąta ze względu na boki

równoboczny równoramienny różnoboczny

Nazwa trójkąta ze względu na kąty rozwartokątnyprostokątnyostrokątny

Wersja V (na stopień celujący)

Rozwiąż zadania z wersji IV kartkówki oraz poniższe zadanie.

1.

Jeden kąt trójkąta jest dwa razy większy od drugiego i o 30° mniejszy od trzeciego. Oblicz miary kątów wewnętrznych tego trójkąta. Podaj nazwę tego trójkąta ze względu na boki i ze względu na kąty.

(4)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

4

ODPOWIEDZI

WERSJA I

2 trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny WERSJA II

2 po 60°

3 trójkąt rozwartokątny, trójkąt ostrokątny WERSJA III

2 90°, 45°, 45°

3 a) 42°, 42°, 96°; trójkąt rozwartokątny równoramienny b) 30°, 60°, 90°; trójkąt prostokątny różnoboczny WERSJA IV

1 a) 52°, 22°, 106°; trójkąt rozwartokątny różnoboczny b) 74°, 53°, 53°; trójkąt ostrokątny równoramienny WERSJA V

1 30°, 60°, 90°; trójkąt prostokątny różnoboczny

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :