• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 17a TEMAT: ZADANIA O TRÓJKĄTACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 17a TEMAT: ZADANIA O TRÓJKĄTACH"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

KARTKÓWKA nr 17a

TEMAT: ZADANIA O TRÓJKĄTACH

Wersja I (na stopień dopuszczający)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt równoboczny trójkąt prostokątny trójkąt ostrokątny trójkąt równoramienny

2.

Uzupełnij tabelę.

Miary kątów wewnętrznych trójkąta Nazwa trójkąta ze względu na boki

60° 60° 60°

40° 70° 70°

3.

Narysuj trójkąt równoboczny.

Wersja II (na stopień dostateczny)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt ostrokątny trójkąt rozwartokątny trójkąt prostokątny trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny

2.

Narysuj trójkąt równoboczny. Jakie miary mają kąty wewnętrzne tego trójkąta?

Poprowadź w nim wysokości.

3.

Uzupełnij tabelę.

Miary kątów wewnętrznych trójkąta Nazwa trójkąta ze względu na kąty

100° 20° 60°

40° 70° 70°

(2)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

2

Wersja III (na stopień dobry)

1.

Połącz linią nazwę trójkąta z odpowiednim rysunkiem.

trójkąt ostrokątny trójkąt rozwartokątny trójkąt prostokątny trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny

2.

Narysuj trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 4,5 cm. Jakie miary mają kąty wewnętrzne tego trójkąta? Narysuj wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego.

3.

Skorzystaj z rysunku i podaj miary kątów wewnętrznych trójkątów oraz nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty.

a) b)

... ...

... ...

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

3

Wersja IV (na stopień bardzo dobry)

1.

Skorzystaj z rysunku i podaj miary kątów wewnętrznych trójkątów. Podaj nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty.

a) b)

... ...

2.

Uzupełnij tabelę. Tam, gdzie jest to możliwe, narysuj w okienku odpowiedni trójkąt. W jednym trójkącie rozwartokątnym narysuj wszystkie jego wysokości.

Nazwa trójkąta ze względu na boki

równoboczny równoramienny różnoboczny

Nazwa trójkąta ze względu na kąty rozwartokątnyprostokątnyostrokątny

Wersja V (na stopień celujący)

Rozwiąż zadania z wersji IV kartkówki oraz poniższe zadanie.

1.

Jeden kąt trójkąta jest dwa razy większy od drugiego i o 30° mniejszy od trzeciego. Oblicz miary kątów wewnętrznych tego trójkąta. Podaj nazwę tego trójkąta ze względu na boki i ze względu na kąty.

(4)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk Kartkówka nr 17a

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

4

ODPOWIEDZI

WERSJA I

2 trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny WERSJA II

2 po 60°

3 trójkąt rozwartokątny, trójkąt ostrokątny WERSJA III

2 90°, 45°, 45°

3 a) 42°, 42°, 96°; trójkąt rozwartokątny równoramienny b) 30°, 60°, 90°; trójkąt prostokątny różnoboczny WERSJA IV

1 a) 52°, 22°, 106°; trójkąt rozwartokątny różnoboczny b) 74°, 53°, 53°; trójkąt ostrokątny równoramienny WERSJA V

1 30°, 60°, 90°; trójkąt prostokątny różnoboczny

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zwykle mają pojedynczy, gruby, pokryty korą pień, który na pewnej wysokości zaczyna się rozgałęziać, tworząc konary.. Te zaś dzielą się na coraz

Ile czasu (w godzinach) potrzeba na pokonanie samochodem trasy długości 115 km, jeśli prędkość średnia samochodu jest równa 46 km h ??. A. W piekarni upieczono chleby

Wybierz wszystkie fałszywe równości spośród podanych... Wybierz wszystkie fałszywe równości

Rozwiąż równanie i wykonaj sprawdzenie.. Jaka to

Postanowili używać tylko barw o ciepłych kolorach (żółty, czerwony, pomarańczowy, beżowy i różo- wy). Główny wzór malowali farbą pomarańczową i zużyli 80 pojemników

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. W promocji chipsy kosztują

Zauważmy, że każdej parze atakujących się wież odpowiadają dokładnie trzy linie, w których nie znajdują się żadne inne wieże – mianowicie te linie, w których te dwie

-Odrodzenie Rzeczypospolitej. -Zamach majowy i rządy sanacji. -Gospodarka II Rzeczypospolitej. Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski. Struktura społeczna, narodowościowa i