SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

10  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W WARSZAWIE UL. SIENNICKA 15 XCVII LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 12

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DOPUSZCZONY DO REALIZACJI od 1 września 2020r.

PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W WARSZAWIE

(2)

XCVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Olimpijczyków Polskich Obowiązkowe

zajęcia edukacyjne /

przedmioty

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Język polski LO/1/2,3/12 Barbara Łabęcka Program nauczania przedmiotu j. polski w liceum i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami”

Język angielski LO/6/2,3/11 J. Sosnowska, M. Wieruszewka Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego - kurs początkowy lub jako drugiego języka obcego - kurs

kontynuacyjny. Program B.

Język niemiecki LO/7/2,3/14 Paweł Piszczatowski Program nauczania języka niemieckiego

Biologia LO/11a/2,3/13 U. Poziomek Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym „Biologia na czasie”

Matematyka LO/8/2,3/12 D. Ponczek Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych „MATeMATYKA” – zakres podstawowy.

Wychowanie fizyczne

LO/15/2,3/12 M. Kurzak Edukacja aktywnego stylu życia.

Szkolenie sportowe

LO pn/15a/2,3/12 M. Orłowski Program szkolenia sportowego Piłka Nożna

(3)

Szkolenie sportowe

LO la/15d/2,3/17 Dział Edukacji PZLA pod kierunkiem dr M. Fostiaka

Program szkolenia sportowego w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 16-17 lat. Etap specjalny – wstępny (specjalne

przygotowanie bazowe) Przedmioty

uzupełniające

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Historia i społeczeństwo

LO/3/2,3/13 K. Panimasz „Poznać przeszłość” Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo.

Dziedzictwo epok.

Sport w literaturze i sztuce

LO/18/2,3/13 Wiesława Borkowska Autorski program nauczania przedmiotu „Sport w literaturze i sztuce”

Matematyka w praktyce

LO/21/2,3/18 Urszula Zdulska Autorski program nauczania przedmiotu

”Matematyka w praktyce”

Przedmioty nadobowiązkowe

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Wychowanie do życia w rodzinie

LO/19/2,3/13 Teresa Król, Maria Ryś Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla Szkół ponadgimnazjalnych . Wędrując ku dorosłości.

Religia LO/17/2,3/11 KWK KEP „Świadek Chrystusa”

(4)

TECHNIKUM NR 12

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne /

przedmioty

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Język polski T12/1a/2,,3,4/13 Barbara Łabęcka Program nauczania przedmiotu j. polski w

liceum i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami”

Język angielski T12/4/2,3,4/10 J. Sosnowska, M. Wieruszewka Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum.

Język hiszpański T12/37/2,3,4/17 A. Dudziak P. Przystanowicz

Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Geografia T12/8a/2,3,4/12 Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie

rozszerzonym dla liceum i technikum „Oblicza geografii”

Matematyka T12/6a/2,3,4/12 D. Ponczek Program nauczania matematyki dla szkół

ponadgimnazjalnych ”MATeMATYKA ”-zakres podstawowy.

Wychowanie fizyczne

T12/11/2,3,4/12 M. Kurzak Edukacja aktywnego stylu życia.

Kształcenie zawodowe teoretyczne /

przedmioty

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

(5)

Geografia turystyczna

T12/9a/3,4/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej.

Marketing usług turystycznych

T12/16a/2,3/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Organizacja imprez i usług turystycznych

T12/14/3,4/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej.

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

T12/15/3/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Podstawy turystyki

T12/28/2/14 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Język angielski zawodowy w turystyce

T12/20a/2,3,4/11 B. Stebnik-Wlazlak, M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Rezerwacja imprez i usług turystycznych

T12/55/2/19 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08

Informacja turystyczna

T12/62/2/20 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08 Kształcenie

zawodowe

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

(6)

praktyczne / przedmioty Obsługa

informatyczna w turystyce

T12/18/3/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Informacja turystyczna

T12/29/3,4/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Obsługa turystyczna

T12/17/3,4/13 B. Stebnik-Wlazlak,

M. Napiórkowska-Gzula, R. Ryszelewski

Program nauczania dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej 422103 o strukturze przedmiotowej

Planowanie i kalkulacja

kosztów imprez i usług

turystycznych

T12/56/2/19 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08

Pracownia obsługi informatycznej w turystyce

T12/58/2/19 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08

Pracownia programowania imprez i doboru usług

turystycznych

T12/59/2/19 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08

Pracownia

sprzedaży imprez

T12/60/2/19 Opracowanie zbiorowe przygotowane przez ORE

Technik Organizacji Turystyki. 422104 Kwalifikacje w zawodzie HGT.07 i HGT.08

(7)

i usług

turystycznych Przedmioty uzupełniające

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Historia i społeczeństwo

T12/3/2,3,4/13 Katarzyna Panimasz „Poznać przeszłość” Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo.

Dziedzictwo epok.

Ekonomia w praktyce

T12/24/2/14 Jolanta Kijakowska Program nauczania „Ekonomia w praktyce”

Przedmioty nadobowiązkowe

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Wychowanie do życia w rodzinie

T12/19/2,3,4/13 Teresa Król, Maria Ryś Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla Szkół ponadgimnazjalnych . Wędrując ku dorosłości.

Religia T12/13/2,3,4/10 KWK KEP „Świadek Chrystusa”

(8)

TECHNIKUM NR 12 TECHNIK LOGISTYK

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne /przedmioty

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Język polski T12/1a/2,3,4 /13 Barbara Łabęcka Program nauczania przedmiotu j. polski w liceum i technikum w zakresie podstawowym i

rozszerzonym „Ponad słowami”

Język angielski T12/4/2,3,4/10 J. Sosnowska, M. Wieruszewka Program nauczania j. angielskiego dla liceum i technikum.

Język hiszpański T12/37/2,3,4/17 A. Dudziak P. Przystanowicz

Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Podstawy

przedsiębiorczości

T12/10/2/ 12 Jolanta Kijakowska Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych podstawy

przedsiębiorczości. Seria „Odkrywamy na nowo”.

Geografia T12/8a/2,3,4/12 Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie

rozszerzonym dla liceum i technikum „Oblicza geografii”

Matematyka T12/6a/2,3,4/12 D. Ponczek Program nauczania matematyki dla szkół

ponadgimnazjalnych ”MATeMATYKA ”-zakres podstawowy.

Wychowanie fizyczne

T12/11/2,3,4 /12 M. Kurzak Edukacja aktywnego stylu życia.

Kształcenie zawodowe

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

(9)

teoretyczne / przedmioty Język angielski zawodowy dla logistyków

T12/40/2,3,4/18 Donata Andrzejczak Ewa Litewka

Anna Wawruch - Lis

Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej

Logistyka transportu

T12/42/4 /19 Donata Andrzejczak Ewa Litewka

Anna Wawruch - Lis

Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej

Usługi logistyczno- transportowe

T12/43/3,4/19 Donata Andrzejczak Ewa Litewka

Anna Wawruch - Lis

Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej

Podstawy logistyki

T12/46/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Przechowywanie zapasów

T12/47/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Zabezpieczenie majątku

T12/48/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Kształcenie zawodowe praktyczne /

przedmioty

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Procesy transportowe

T12/44/3,4 /19 Donata Andrzejczak Ewa Litewka

Anna Wawruch - Lis

Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej

Procesy magazynowo spedycyjne

T12/45/3,4 /19 Donata Andrzejczak Ewa Litewka

Anna Wawruch - Lis

Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej

(10)

Pracownia

przyjmowania i wydawania

zapasów

T12/51/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Obsługa klientów i kontrahentów

T12/52/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Pracownia

organizacji pracy magazynu

T12/53/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Usługi logistyczno- transportowe

T12/63/2/19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej

Przedmioty uzupełniające

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Historia i społeczeństwo

T12/3/2,3,4 /13 Katarzyna Panimasz „Poznać przeszłość” Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo.

Dziedzictwo epok.

Przedmioty nadobowiązkowe

Nr w szkolnym zestawie Autor programu Tytuł programu

Wychowanie do życia w rodzinie

T12/19/2,3,4 /13 Teresa Król, Maria Ryś Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych . Wędrując ku dorosłości.

Religia T12/13/2,3,4 /10 KWK KEP „Świadek Chrystusa”

Figure

Updating...

References

Related subjects :