• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH IV - VIII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH IV - VIII"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH IV - VIII

DOPUSZCZONY DO UŻYTKU

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ I RADY RODZICÓW

SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NAUCZANIA

REALIZUJACY NAUCZYCIEL W KLASIE

IV

NAZWA PROGRAMU W KLASIE IV

SP4JP 1/2020

M. Szuwalska IV a, E. Mikitiuk IVb

"Jutro pójdę w świat". Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

SP4H 1/2020

Marek Motyka – IV a,b Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa klasy 4-8

SP4JA 1/2020

M. Worsowicz - IVa, b „ Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

SP4PL 1/2020

Beata Chamier – Gliszczyńska – IV a, b,

Program nauczania plastyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

SP4M 1/2020

Anna Mochnacz – IV a, b, "Klucz do muzyki" .Program nauczania muzyki 4-8 szkoły podstawowej.

SP4R 2/2020

Irena Konopka – IV a, b, „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP4MAT 1/2020

I. Rzadkiewicz IV a A. Wełna IVb

Program do nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

"Matematyka 4".

SP4P 1/2020

Krystyna Wierzbicka - IVa, b Program nauczania. Przyroda. Klasa 4.

SP4T 1/2020

B. Różański – IV a, b „Technika na co dzień" - program nauczania zajęć technicznych kl. 4 - 8 szkoły podstawowej

SP4I 1/2020

B. Różański - IV a,b Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

SP4WF 1/2020

D. Pooh IV a, b Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

(2)

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NAUCZANIA

REALIZUJACY NAUCZYCIEL W KLASIE

V

NAZWA PROGRAMU W KLASIE IV

SP4JP 1/2018

M. Szuwalska V a, Vb "Jutro pójdę w świat". Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

SP4H 1/2018

M. Motyka – V a,b Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa klasy 4-8

SP4JA 1/2018

A. Zieleniecka - Va, b „ Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

SP4PL 1/2018

B. Chamier – Gliszczyńska – V a, b,

Program nauczania plastyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

SP4M 1/2018

A. Mochnacz – V a, b, "Klucz do muzyki" .Program nauczania muzyki 4-8 szkoły podstawowej.

SP4R 2/2015

I. Konopka – V a, b, „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP4MAT 1/2018

M. Milka Va A. Wełna V b

Program do nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

"Matematyka".

SP4P 1/2018

K. Wierzbicka - Va, b Program nauczania. Przyroda. Klasa 4.

SP 4B 1/2017

M. Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej.

SP4T 1/2018

B. Chamier – Gliszczyńska – V a, b

Program nauczania – „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”

„Technika na co dzień" - program nauczania zajęć technicznych kl. 4 - 8 szkoły

podstawowej SP4I

1/2018

B. Różański - V a,b Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

SP4WF 1/2018

D. Pooh V a, b Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NAUCZANIA

REALIZUJACY NAUCZYCIEL W KLASIE

VI

NAZWA PROGRAMU W KLASIE IV

SP4JP 1/2018

A. Michalak VI a,c,d E. Mikitiuk - kl. VI b

"Jutro pójdę w świat". Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

(3)

SP4H 1/2018

M. Motyka – VI c Z. Dąbkowski VI a,b,d

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa klasy 4-8

SP4JA 1/2018

K. Worsowicz – VIc A. Zieleniecka - VIa, b, d

„ Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

SP4PL 1/2018

B. Chamier – Gliszczyńska – VI a, b, c, d

Program nauczania plastyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

SP4M 1/2018

A. Mochnacz – VI a, b, c, d "Klucz do muzyki" .Program nauczania muzyki 4-7 szkoły podstawowej.

SP4R 2/2015

I. Konopka – VI a, b, R. Kubicka – klasy VI c, d

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP4MAT 1/2018

A. Wełna - VI a, b, M. Milka - VI c, d

Program do nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

"Matematyka".

SP4T 1/2018

B. Chamier – Gliszczyńska – VI a, b, c, d

Program nauczania – „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”

„Technika na co dzień" - program nauczania zajęć technicznych kl. 4 - 8 szkoły

podstawowej SP4I

1/2018

B. Różański - VI a,b,c,d Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

SP4WF 1/2018

Z. Papiernik - VI d J. Bera - Sroka – VI a A. Andrzejak - VI b, c

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

SP4WŻR/1 A. Dybza VI a,b c,d Wędrując ku dorosłości.

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NAUCZANIA

REALIZUJACY NAUCZYCIEL W KLASIE

VII

NAZWA PROGRAMU W KLASIE VI

SP4JP 1/2017

R. Wilant VII a, d

E. Nater - Dochniak - VIIb E. Mikitiuk - kl. VII c

"Jutro pójdę w świat". Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

SP4H 1/2017

M. Motyka – VII a,d Z. Dąbkowski - VII b, c

Program nauczania. Historia. Szkoła podstawowa klasy 4-8

(4)

SP4JA 1/2017

K. Worsowicz – VII a, b,d „ Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

SP4PL 1/2017

B. Chamier – Gliszczyńska – VII a, b, c, d

Program nauczania plastyki w klasach 4–

8szkoły podstawowej.

SP4M 1/2017

A. Mochnacz – VII a, b, c, d "Klucz do muzyki" .Program nauczania muzyki 4-7 szkoły podstawowej.

SP4R 2/2014

I. Konopka – VII a, b, R. Kubicka – VII c, d

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP4MAT 1/2017

M. Lesisz VII a, b I. Rzadkiewicz VII c, A. Wełna VII d

Program do nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

"Matematyka".

SP4P 1/2017

M. Karpicz – VII a, b, c,d Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej.

SP4G 1/2018

K. Wierzbicka VIIa, b, c, d "Geografia". Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.

SP4T 1/2017

B. Chamier – Gliszczyńska – VII a, b, c, d

Program nauczania – „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”

„Technika na co dzień" - program nauczania zajęć technicznych kl. 4 - 6 szkoły

podstawowej SP4I

1/2017

B. Różański - VII a,b,c, d Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

SP4WF 1/2017

Z. Papiernik - VII a J. Bera – Sroka – VII b A. Andrzejak - VIIc, d

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

SP4FIZ 1/2017

I. Rzadkiewicz – VII a, b „Świat fizyki „Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

SPJN 1/2017

A. Pawliszyn, VIIa, b Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII-VIII

SP4CH 1/2017

B. Ginter VII a, b Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

(5)

NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIA

REALIZUJACY NAUCZYCIEL W KLASIE

VIII

NAZWA PROGRAMU W KLASIE VII

SP4JP 1/2015

E. Nater - Dochniak – VIII a, b

E. Mikitiuk - VIII c

„Słowa z uśmiechem” – program nauczania języka polskiego w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

SP4H 1/2015

M. Motyka – VIII a, b,

Z. Dąbkowski VIII c „ Historia wokół nas” – program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo dla szkoły podstawowej

SP4JA 1/2015

A. Andrzejak – VIII a K. Worsowicz – VIIIb A. Zieleniecka - VIIIc

„Program nauczania języka angielskiego.

Kurs dla klas IV – VIII szkoły podstawowej”

SP4PL 1/2015

B. Chamier - Gliszczyńska – VIIIa,b,c

„Na dobry start” – program nauczania plastyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej SP4M

1/2015

A. Mochnacz – VIII a, b, c „Klucz do muzyki” – program nauczania muzyki szkoły podstawowej

SP4R 2/2014

R. Kubicka – VII a, b, c „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP4MAT 1/2014

M. Milka VIIIa, M. Lesisz - VIII b, c

„Matematyka z pomysłem” – program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej

SP4T 1/2015

B. Chamier-Gliszczyńska – VIII a, b, c

„Technika na co dzień" - program nauczania zajęć technicznych kl. 4 - 8 szkoły

podstawowej SP4I

1/2015

B. Różański VIII a, b, c Program nauczania zajęć komputerowych klas 4 – 8 szkoły podstawowej

SP4WF/1 Agnieszka Andrzejak – VIIIa, Zbigniew Papiernik VIIIb J. Bera - Sroka – VIIIc

„Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej”

SP4FIZ 1/2017

I. Rzadkiewicz – VIII a, b „Świat fizyki „Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

SPJN 1/2017

A. Pawliszyn, VIIIa, b Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII-VIII

SP4G 1/2018

K. Wierzbicka VIII a, b, c, "Geografia". Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.

SP4P 1/2017

M. Karpicz – VII a, b, c, Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej.

SP4CH 1/2017

B. Ginter VIII a, b Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

4/2017/18 Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej- „Słowa z uśmiechem”+ Bliżej słowa.. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb,

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

♦ Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie