• Nie Znaleziono Wyników

Modelowanie sieci złożonych (MSZ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Modelowanie sieci złożonych (MSZ)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Skrócony rgulamin przedmiotu:

Modelowanie sieci złożonych (MSZ)

1. Przedmiot „Modelowanie sieci złożonych” obejmuje 30h wykładów audytoryjnych.

2. Wszelkie informacje związane z przedmiotem są umieszczane na stronie:

www.if.pw.edu.pl/~agatka/sieci.html

3. Ogólne zasady zaliczenia przedmiotu:

Wykład „Modelowanie sieci złożonych” jest przedmiotem egzaminacyjnym. Można go zaliczyć przystępując do egzaminu podczas sesji letniej lub jesiennej lub przystepując do dwóch

kolokwiów w czasie trwania semestru.

Terminy kolokwiów zostały ustalone na:

Kolokwium nr 1: 25 kwietnia 2019 Kolokwium nr 2: 6 czerwca 2019

Za każde kolokwium można uzyskać 10pkt.

Sumaryczna punktacja przekłada się na ocenę w następujący sposób:

Uzyskane punkty: Ocena 0 - 8: 1

9, 10: 2 11, 12: 3 13, 14: 3,5 15, 16: 4 17, 18: 4,5 19, 20: 5 4. Prace domowe

Podczas trwania semestru studenci będą mili okazję „dokształcić się” poprzez realizację kilku prac domowych. Poprawnie wykonane i oddane w wyznaczonym terminie prace domowe zostaną uwzględnione podczas wystawiania oceny końcowej z przedmiotu:

1 praca domowa: „publiczna pochwała i uścisk ręki”

2 prace domowe: „podniesienie oceny końcowej o połowę w górę”, np. z 3,5 na 4 (o ile zajedzie taka potrzeba i będzie ku temu możliwość)

3 i więcej prac domowych: „podniesienie oceny końcowej o jedną ocenę”, np. z 3 na 4 (warunki j.w.)

Agata Fronczak, 7 marca 2019

Cytaty

Powiązane dokumenty

P7.3 Sprawdź symulacyjnie powyższy wynik rysując wykres rozmiaru największego klastra w funkcji ⟨k⟩ =

• grupa osób sprawująca władzę, zwłaszcza w Kościołach!. Oba mogą mieć

Komunikowanie się jest relacją równoważności (symetryczną, zwrotną i przechodnią), dzieli więc wszystkie stany procesu Markowa na klasy abstrakcji - klasy stanów komunikujące

Wyznacz dynamicznie (wykonując iteracje operatora Markowa) wartości gęstości ergodycznej dla wybranej sieci..

Modelowanie i analiza sieci

P11.4 Zmodyfikuj klasyczny voter model, żeby uwzględniał dodatkowe efekty (np. propagandę, ”zacietrzewienie” agentów, etc.).. Dziękuję

Państwa zadaniem jest przygotowanie infografiki zawierającej najciekawsze Państwa zdaniem wnioski z analizy wyników zadania P12.1.. Dziękuję

Narysuj sieci ilustrujące relacje pomiędzy nimi.