• Nie Znaleziono Wyników

Doświadczenie nr 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Doświadczenie nr 1"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Doświadczenie nr 1

(3)

https://automatykab2b.pl/technika/37796-gdzie-woda-czysta--czyli-w-elektrowni

(4)

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny

• Zlewka

• Wodny roztwór szkła sodowego (Na2SiO3)

• Sole metali ciężkich:

Ni(NO3)2, Co(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

(5)

W zlewce zachodzą następujące reakcje:

Ni(NO3)2 + Na2SiO3 NiSiO3 +2 NaNO3 Co(NO3)2 + Na2SiO3 CoSiO3 +2 NaNO3

2Fe(NO3)3 + 3Na2SiO3 Fe2(SiO3)3 + 6NaNO3 Cu(NO3)2 + Na2SiO3 CuSiO3 +2 NaNO3

(6)

Doświadczenie nr 2

(7)

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny

• Kwiat róży

• Suchy lód

• Aceton

• Termometr

Stały CO2

(8)

Doświadczenie nr 3

(9)

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny

• Luminol

• Wodorotlenek potasu (KOH)

• DMSO (dimetylosulfotlenek)

• Emitery

• 4x Kolba płaskodenna z korkiem LUMINOL

(10)

Podczas doświadczenia w kolbach zachodzi reakcja utleniania luminolu wg równania:

Wzory emiterów:

(11)

Część doświadczalną wykonały:

Mgr Justyna Adamczyk Lena Marciniak

Karolina Miksa

(12)

WESOŁYCH ŚWIĄT

Zapraszamy wszystkich po świąteczny upominek

i do zobaczenia w 2019 roku ACCh

Cytaty

Powiązane dokumenty

A zatem, jeśli liczba q jest ilorazem ciągu geometrycznego spełniającego równanie re- kurencyjne (4.3), to jest ona pierwiastkiem równania kwadratowego (4.4). Mamy teraz dwa przypadki

W końcu dojdziemy do jednego-dwóch „prostych” równań, które traktujemy „ściągą” (patrz wyżej) pamiętając

Dwa napełnione, dwustustulitrowe zbiorniki, z których pierwszy zawiera wodny roztwór soli o stężeniu masowo- objętościowym 0, 1% m/v, a drugi czystą wodę, połączono rurką,

[r]

Zakładamy, że prędkość wzrostu liczebności populacji wilków jest proporcjonalna do liczebności populacji (model Malthusa). W chwili początkowej żyło 10 wilków, po 10 latach

[r]

Allegro poszukuje tłumacza języka niemieckiego, przy projekcie Allegro.de, który ma doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych, mile widziane, jeżeli będą to tłumaczenia o

Stosując wzory substancji znajdujących się w probówkach, napisz równania zachodzących reakcji chemicznych lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. W tym celu:?. a) napisz,