• Nie Znaleziono Wyników

0 1 2 0 1 2 0 1 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "0 1 2 0 1 2 0 1 2"

Copied!
89
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Конструкції головних понижуючих підстанцій, що використовуються в електропостачанні, дуже різноманітні. Дуже широко використовуються у масовій експлуатації КТП з вищою напругою 35 кВ та 110 кВ.

На рис. 1.3 зображено схеми в ВН 35 кВ та 110 кВ.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Таблиця 3.1 – Вибір вимикачів на стороні 110 кВ [14] Умови вибору Розрахункові величини Каталожні дані вимикача 110 40 / 2000 ВГБУ  ном c UU Uc 110 кВ Uном 110 кВ max ном

II Imax Iрoб.max 35,14 А Iном 2000 А

(35)
(36)
(37)

де І1ном і І2ном – відповідно номінальні значення первинного та вторинного струму трансформатора струму. КТ ТС не є постійною величиною та може відрізнятися від номінального значення внаслідок похибки. Дана похибка є обумовлена наявністю струму намагнічення. Струмову похибку можна визначити за виразом: 2 1 1 % K II I 100 I I     . (3.14) Похибка ТС залежить від його конструктивних особливостей: магнітної проникності матеріалу магнітопроводу, перерізу магнітопроводу, середньої довжини магнітного шляху, значення I11. Залежно від вимог, що висуваються до ТС, їх випускаються з класами точності 0, 2; 0,5; 1; 3; 10. Ці класи точності є струмовою похибкою у відсотках від номінального струму при навантаженні ПО струмом 100 120% для перших трьох класів та 50 120 % - для двох останніх класів точності. Кутова похибка також нормується для ТС класів точності 0, 2; 0, 5 та 1. Похибка ТС залежить від навантаження на вторинній обмотці і від кратності струму на первинній обмотці по відношенню до номінального струму. Збільшення кратності струму і навантаження призводять до збільшення похибки. При значно менших струмах чим номінальний струм, тобто при первинних струмах, похибка ТС також буде зростати. ТС класу 0, 5 застосовують для приєднання лічильників грошового розрахунку; класу 0, 2 - для приєднання точних лабораторних приладів, класів 3 і 10 – для РЗ; класу 1 – для усіх технічних вимірювальних приладів. Трансформатор струму вибираю згідно [4]: - по струму Imax.рoбI1ном., IрoбI1ном;

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

Cytaty

Powiązane dokumenty

За допомогою навчальної вибірки з належним чином класифікованих зразків даних, розрізнення даних з різних мітками та загальними рисами даних,

Wygląda ona tak jak na normalnej lekcji, wyraz jest napisany w języku polskim i trzeba wpisać jego. odpowiednik w

Zinterpretuj to rów- nanie (tzn. omów od zego i jak zale»y prdko±¢ rozprzestrzeniania si

Proszę stworzyć macierz o rozmiarze 4x3 wypełnioną losowymi wartościami całkowitymi z przedziału [0; 5], a następnie proszę za pomocą podwójnej pętli przeiterować każdy

6–57: Liczby różnorodności porostów (LDV) taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji oraz suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach

The high-frequency electronic ballast output stage as a resonance half-bridge class-D converter is analyzed. A stage mathematical model as dependence of voltages and currents in

The purpose of this paper is to prove asymptotic properties (for x ->• oo) of integrals of some ordinary, non-linear differential equations.. The functions

kładnie cztery rozwiązania liniowo niezależne układu (7), a więc cztery wielomiany biharmoniczne jednorodne stopnia m, liniowo niezależne.... Istnieje więc 2p