• Nie Znaleziono Wyników

Chcesz, aby dziecko wiedziało skąd się biorą pieniądze? Zapisz je na EUD!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Chcesz, aby dziecko wiedziało skąd się biorą pieniądze? Zapisz je na EUD!"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Chcesz, aby dziecko wiedziało skąd się biorą pieniądze?

Zapisz je na EUD!

data aktualizacji: 2016.02.13

Czy warto ufać instytucjom bankowym? W jaki sposób firmy tworzą strategię i dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne - na te pytania będą szukać odpowiedzi dzieci podczas zajęć na kolejnej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, do którego właśnie ruszyły zapisy. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne, odbywają się na warszawskiej SGH a współorganizuje je NBP.

„Wiele dzieci wciąż nie wie skąd biorą się pieniądze" - mówi Agnieszka Brejdak przedstawiciel Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, organizatora Ekonomicznego

Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty. Rozmawiamy o nauce ekonomii dzieci i młodzieży.

Od kilku lat kształcą Państwo dzieci w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Od czego zaczyna się taka edukacja i czego dotyczy?

Agnieszka Brejdak: Przede wszystkim od uzmysłowienia im, że ekonomia jest wokół nas.

Towarzyszy im na każdym kroku w sklepie, na podwórku, w szkole, w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Na zajęciach - nie prezentujemy im tych zagadnień w takiej formie, w jakiej uczymy studentów.

Wszystko opiera się na przykładach z ich codziennego życia. Na przykład o turystyce rozmawialiśmy na przykładzie wakacji ich marzeń, na zajęciach z zarządzania projektami nasi studenci tworzyli własne przedsięwzięcia i układali ich harmonogram, w trakcie zajęć dotyczących zachowań proekologicznych dzielili się pomysłami na biurowce przyjazne środowisku.

Jakie zajęcia ekonomiczne zaproponują Państwo dzieciom w tegorocznej edycji Uniwersytetu Dziecięcego?

(2)

Projekt EUD jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, w siedmiu różnych ośrodkach akademickich. Ich programy nieznacznie się od siebie różnią. Na przykład mali studenci w naszym warszawskim ośrodku dowiedzą się m.in. w jaki sposób firmy tworzą strategię, czym jest marketing i dlaczego jest ważny, jak skuteczne przekonywać do swoich racji, czy warto ufać instytucjom bankowym, a także wyjaśnimy im, dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne. Ostatnie zajęcia będą poświęcone podziwianym firmom świata. Szczegółowe programy wszystkich edycji w poszczególnych miastach znajdują się na stronie projektu

(http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl).

Czy dzieci są zainteresowane jakimiś szczególnymi zajęciami?

Otrzymujemy zróżnicowane odpowiedzi. Większość studentów informuje nas, że wszystkie tematy są interesujące i w bardzo ciekawy sposób przekazywane przez prowadzących. Oczywiście cześć

słuchaczy woli zagadnienia ze świata reklamy i marketingu, innym do gustu bardziej przypadną te stricte związane z finansami. Dlatego dbamy o duże zróżnicowanie tematyczne spotkań. Zależy nam na wzbudzeniu zainteresowania ekonomią jak największej grupy naszych słuchaczy.

To w rodzinie dzieci zdobywają swoją wiedzę o finansach. Na co rodzice powinni zwrócić uwagę w codziennej edukacji finansowej swoich dzieci?

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna wprowadzać pojęcia takie jak oszczędzanie, pieniądz, budżet podczas codziennych rozmów ze swoimi pociechami. Wiele dzieci wciąż nie wie skąd biorą się pieniądze.

Warto pokazywać im, że na wszystko trzeba zapracować. To niewątpliwie nauczy ich nie tylko zdrowego podejścia do wartości pieniądza, ale także nauczy ich szacunku od innych i ich pracy.

(3)

Czy prowadzą Państwa badania, z których można wywnioskować, jaki jest poziom wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży?

Tak. Na koniec letniej edycji projektów EUD i AME przeprowadzane było badanie dojrzałości. Jego celem jest weryfikacja nie tylko znajomości podstawowych zagadnień z dziedziny finansów i

zarządzania, ale także umiejętności (teoretycznych i praktycznych) oraz postaw związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. Badaniem tym są objęci wszyscy uczestnicy projektów EUD i AME we wszystkich miastach, w których prowadzone są zajęcia. W tym roku będziemy realizować je już po raz siódmy.

Jakie są wnioski z tych badań?

Badania prowadzone w poprzednich latach wskazywały, iż młodzież w dużej mierze czerpie swoją wiedzę z doświadczeń życia codziennego, co grozi utrwalaniem powierzchownego pojmowania wielu zagadnień ekonomicznych. Dlatego uczniowie z grup AME i EUD dostrzegają sens i użyteczność uczestnictwa w programach pozaszkolnej edukacji z tej dziedziny. Prowadzone zajęcia rozbudzają ciekawość młodzieży i zachęcają do samodzielnego poszerzania wiedzy. W wielu przypadkach udział w takich projektach stanowi dla uczniów podstawowe źródło wiedzy z tej dziedziny.

Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż uczestnictwo w zajęciach EUD i AME ma decydujący wpływ na odrzucanie przez nich wielu populistycznych poglądów ekonomicznych, co wyraźnie pokazały wyniki tegorocznej ankiety.

Czego młodzi ludzie nie wiedzą o finansach? Czy jak rozpoczynają taki projekt są zaskoczeni wiadomościami, które Państwo przekazujecie?

Otrzymuję informacje zwrotne od rodziców, że zainteresowanie finansami i ekonomią wśród uczniów piątych klas, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Ekonomicznym Uniwersytetem

Dziecięcym, do tej pory było zerowe. Po kilku spotkaniach rodzice dostrzegają wzrost

zainteresowania ich pociech mediami oraz tym co się dzieje wokół nas. Dzieci chcą rozmawiać ze swoimi rodzicami na temat ekonomii, a dzięki realizacji również zajęć dla rodziców, wiedzą oni jak to robić dobrze.

(4)

Czyli edukacja w Państwa projektach dotyczy zarówno rodziców, jak i dzieci i młodzieży?

Tak. Dokładnie.

Z przeprowadzonego przez NBP sondażu wynika, że poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest niezadawalający. Okazuje się, że czasem dzieci w przedszkolu znają więcej pojęć ekonomicznych niż dorośli. Czego uczą Państwo rodziców na takich spotkaniach?

Zainteresowanie dzieci to jedno, ale wsparcie rodziców w tym zakresie także uważamy za istotne.

Dzięki temu nie tylko wzmacniamy postawy dzieci, ale możemy liczyć na bardziej długofalowe skutki naszej edukacji. Oczywiście zajęcia dla rodziców zdecydowanie różnią się od tych prowadzonych dla dzieci. Nie organizujemy im wykładów z ekonomii. Tematyka spotkań dla rodziców dotyczy

kształtowania postaw przedsiębiorczych, kompetencji społecznych, a także wychowania. Zajęcia prowadzą psycholodzy, pedagodzy, specjaliści w zakresie nauczania.

Polakom nie jest łatwo rozmawiać z dziećmi o finansach?

Myślę, że tak.

Z czego to może wynikać? Dlaczego rodzicom trudno rozmawiać z dziećmi o finansach?

Może wynika to z tego, że uważają, że dzieci są za młode i nie rozumieją wartości pieniądza. Może z braku czasu, a może (co bardzo smutne) sami nie wiedzą jak nimi gospodarować. Ich w końcu nikt nie uczył rozmawiać o finansach i budżecie domowym. Pomimo, iż zdecydowana większość młodych ludzi otrzymuje od swoich rodziców kieszonkowe. Nie są to duże kwoty, ale warto już teraz uczyć dzieci jak się nimi posługiwać, jak oszczędzać itp.

Jakie zajęcia zaplanowali Państwo w tej edycji Akademii Młodego Ekonomisty?

Zajęcia są organizowane w siedmiu ośrodkach i w każdym z nich program nieco się różni. Na przykład w Warszawie zajęcia rozpoczynają się od 16 marca i pierwsze spotkanie będzie dotyczyło zarządzania marką. Studenci dowiedzą się m.in. jak ważna jest inwestycja firm w jej budowanie i dlatego konsumenci im ulegają. Na kolejnych zajęciach gimnazjaliści będą uczyć się o strategiach inwestycyjnych na rynku kapitałowym, społecznej odpowiedzialność biznesu, zarządzaniu

nieruchomościami i kreatywności. Ostatnie zajęcia to spotkanie z praktykiem biznesu.

Szczegółowe programy edycji w poszczególnych miastach można znaleźć na stronie projektu.

Prowadzący to w dużej mierze wykładowcy z polskich uczelni ekonomicznych, a także liczni praktycy biznesu współpracujący z Fundacją. Oczywiście to, że zajęcia prowadzone są przez dydaktyków nie

(5)

oznacza, że dzieci przychodzą tu wysłuchać wykładu. Stanowi on tylko wprowadzenie do danego tematu. Drugą częścią każdego spotkania jest warsztat, gdzie młodzież w grupach pracuje nad zadaniem. Na koniec wszystkie zespoły prezentują wyniki swoich prac. Po każdym spotkaniu na naszej stronie publikujemy wykłady oraz prace warsztatowe naszych studentów.

Jak duże jest zainteresowanie rodziców i młodzieży udziałem w Akademii?

Nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzedniej edycji w Warszawie i w Poznaniu byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia losowania uczestników. Organizujemy je, gdy liczba

uczestników przekracza liczbę miejsc.

Właśnie ruszyły zapisy do kolejnych edycji, w ramach których zajęcia rozpoczną się już w marcu.

Dzieci i rodzice mają czas do 29 lutego na wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, a spotkania zwykle odbywają się co dwa tygodnie.

Zapraszamy do zapisów (http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2).

Dziękuję za rozmowę.

(źródło: www.kurier.pap.pl)

Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/chcesz-aby-dziecko-wiedzialo-skad-sie-biora-pieniadze-zapisz-je-na-eud,5470.htm

Cytaty

Powiązane dokumenty

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) Rodzice rozumieją rolę naturalnych strategii wychowawczych sprzyjających rozwojowi mowy dziecka oraz potrafią je realizować w.

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

izolacja - > wtedy może pojawić się smutek, złość a nawet strach, jednak jeśli pomyślimy sobie, że kwarantanna sprawi, że będziemy mieć więcej czasu dla

•  pośrednio uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych (materiał filmowy zrealizowany na wystawach sztuki współczesnej pre- zentowanych

– Rolnicy, zwłaszcza właściciele małych gospodarstw, bardzo niechętnie zaciągają jakiekolwiek zobowiązania – zauważa dr Aneta Uss-Lik, ekspert rynku rolnego Martin &

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci jak i rodziców i opiekunów... Program „ Skąd

Budżet Gminy Malechowo na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy, w której skład wchodzi 15 Radnych Uchwałą Nr XXVI/262/2005 w dniu 29 grudnia 2005 roku. Planowane w 2006

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, projekt budżetu jest uchwalany jako budżet gminy na dany rok. Uchwalony budżet gminy nie

Czy można uczyć się skutecznie w domu tak, aby nauka nie była dla nas nużąca i przerodziła się w koszmar ?????.

Ka ż dy mieszkaniec Gminy co roku płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zale ż nie od osi ą ganych dochodów. Jest to tzw. udział w podatku dochodowym od osób

Budżet naszego miasta jest rocznym planem zawierającym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz przychody i wydatki podległych jej

Co gorsza, aresztowanie hippiesów i „odbicie” zajętych przez nich budynków może stać się początkiem głośnej sprawy sądowej, dodatkowo zwracającej uwagę

Słowa te skierował dr Zdzisław Jaroszewski do licznej grupy osób zebranych na terenie "Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych" w Owińskach

37 Lukrecjusz, De rerum natura II, 112–141 (zob. Russo, Zapomniana rewolu- cja. Grecka my śl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. Kania, Universitas, Kraków 2005) opisuje bezładny

Ważne jest również wzmocnienie relacji między domem a szkołą i zapewnienie, że nie tylko uczniowie, ale także rodzice rozumieją naszą szkołę i czują się

Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w tym roku do kasy, gmina podzielić według różnych kryteriów.. Są dochody własne, subwencje

DOTACJE – to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np.. Są to

Analiza pojawiających się w mediach wypowiedzi pielęgniarek, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracodawców, a także ministra zdrowia, pokazuje, że

Niezależnie od tego, za którą z interpretacji się opowiemy; czy okrzykniemy Hamleta pozbawionym skrupułów mścicielem, czy wrażliwym młodzieńcem, czy uwierzymy w

4 Powstanie Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) w Zatorze zwiększyło wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków od firm, które ulokowały się w naszej strefie gospodarczej.

Grupowe wsparcie dla jąkających się dzieci i ich rodziców.. Nasze ostatnie przesłanie na temat zajęć grupowych