• Nie Znaleziono Wyników

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KARTA PRACY

Temat: Tworzenie tabel w edytorze Word Data ...

Uczeń/uczennica ... Klasa ...

.

UWAGI:

• W rubryce „Punktacja ćwiczeń” określona jest liczba punktów za prawidłowe wykonanie zadania.

Brak wykonania skutkuje nieprzyznaniem punktów.

• Postaraj się rozwiązać wszystkie zadania, chociaż do zaliczenia pracy wystarczy kilka punktów.

• Zadanie wykonaj w programie Word. Zapisz plik pod nazwą „Tabliczka mnożenia”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Lp. Z A D A N I A R O Z W I Ą Z A N I A Punktacja

ćwiczeń

Liczba otrzyman

ych punktów

1. Wstaw tabelę zgodnie ze

wzorem. 2

2.

Wpisz dane do tabelki używając czcionki Arial o rozmiarze 14 punktów i z użyciem stylu Pogrubienie.

2

3.

Ustal rozmiar:

szerokość kolumn 0,8 cm

wysokość wiersza 0,8 cm.

2

(2)

4.

Wykonaj obramowanie i

cieniowanie pierwszego wiersza według wzoru. Zwróć uwagę na pierwszą komórkę.

2

5.

Wykonaj obramowanie i cieniowanie pierwszej kolumny według wzoru. Zwróć uwagę na pierwszą komórkę.

2

6. * Dokonaj wyrównania tekstu, tak aby cyfry znalazły się

idealnie na środku komórki. 1

Uwagi: ...

...

Razem

Przeliczenie punktów na stopnie:

2 pkt – dop.

4–6 pkt – dst.

8 pkt – db.

10 pkt – bdb.

*11 pkt – cel.

Stopień

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedstaw liczbę 20 jako wynik dodawania.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Napisz krótko w punktach, jakich zasad powinien przestrzegać prawdziwy przyjaciel. PRZEPIS NA

Może uda Ci do poniedziałku wysłać do mnie nagraną wersję piosenki wykonaną przez Ciebie – bardzo bym się ucieszyła � – tu poproś o pomoc Rodziców lub starsze

Nie używam Internetu do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby.. w Internecie było jak najwięcej

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje w sekcji „Co to

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we

Opłaty za wyniki 0% Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny Premie motywacyjne 0% Wpływ

Analiza wybranych zagadnień z zakresu doktryn politycznych i prawnych i dyskurs prawniczy prowadzony w kierunku sformułowania projektu tematu pracy magisterskiej. Analiza

I II. 1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do

Wyszczególnienie Nazwa jednostki Ilo Stan na pocz tek roku Zwi kszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

 7RZDUGV D SODXVLEOH WKHRU\ RI PLQG 7RZDUGV D SODXVLEOH WKHRU\ RI PLQG.. 3URSHUWLHVRI)6 3URSHUWLHVRI)60.

c) Zapisz równanie reakcji kwasu, który ma stały stan skupienia i wchodzi w skład budowy powyższego tłuszczu, z wodorotlenkiem sodu oraz podaj nazwę

c) dopuszczalna, gdy nie ma ścieżki dla rowerów i jest to poza obszarem zabudowanym.. Kierujący rowerem przejeżdżając przez skrzyżowanie jak na rys. Kierujący

Kąt jest kątem nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego do płaszczyzny podstawy (zobacz rysunek).. Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej

Sprzeciwi³a siê temu grupa uczonych (w tym Jellinek) z Theodorem Mom- msenem na czele. autor równie¿ krytycznie odniós³ siê do projektu ustawy o szkolnictwie powszechnym, która

Jeżeli masz inne zajęcia niż proponowane na karcie pracy, to w pustych polach zaprojektuj graficzne symbole tych zajęć.. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Spośród narysowanych figur geometrycznych wybierz i pomaluj na czerwono tylko prostokąty... Wykonaj

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk.. brought to

Kurt Zulauf fährt seine Rollerskater schon über 10 Jahre.. Ihm geht es

[r]