Pełen tekst

(1)

ST-3291 A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zewnętrzne i ciężar

w yso kość [m m ] 25,4

szero kość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

ciężar [kg ] 0,59

Pojem ność D ysk niesform atowany F orm at (512B na sektor)

całkow ita [M B ] 260,0

pow ie rzchn i [M B ] cylindra [M B ]

ścieżki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 . „ 5 5 -4 0 ... 60

O późnienia [m s]

Średnio 13

W W

TRiTR 5

Max 32

La tency 7,87 Overhead

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 7

cylin d ró w 761

g ło w ic danych 4 14

g ło w ic serwo

sum a sektorów 532700

sektście żkę 50

Dopuszczalne przeciąż, gra w it [G ]

Dysk zaparkow any 75

Praca bez b łę d ó w 2

B łę d y korygow alne 10

Prędkość transm isji fMB/s]

D ysk <■> B u fo r 2 ,3 3 ... 4 B u fo r <■> H ost 11,1 Poj. zapas. ZBR

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Niezaw odność B łę d y (xx ->1 na Exx)

MTBF p i OOOh] MTTR [m in ] CDL pata] ON/OFF p i 000] RER UER SER

300 30 5 40 13

B u fo r dysku [k B ] 120 Prędkość obr. [ 1/min] 3811

Syfem kodow ania (1,7)RLL

G ęstość za p isu [TPI] 3081 P o zycjon er Voice Coil S ta rł / S top [s ] 10/9 Poz. hał. [d B A @ 1m] 33

Typow y R/W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy [W ] 3,200 4,400 1,800 0,640 0,570

lin ia + 1 2 V [A ] 0,150 0,290 1,200 0,115 0,020 0,020

lin ia +5V [A ] 0,280 0,180 0,300 0,080 0,080 0,065

(2)

I o o o o j

CEIE 1

1

RST DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DBO GND

IOW IOR

IRQ AD1 AD2 CSO DSP

GND DBA DB9 DBA DBB DBC DBD DBE DBF KEY GND GND GND

GND S16 PDG AD2 CS1 GND

(*) Z tych linii napęd nie korzysta.

fo " + 12V 0 GND (12V) o GND (5V) 0 ♦ 5V

= + 5V

=> ♦ 12V GND

J4,

i

j:i, J2, J1

Jedyny dysk w systemie (Single Drive) lub pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), jeżeli drugi dysk jest zgodny ze specyfikacją ATA

M

J4, J3, J2, J1

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), jeżeli drugi dysk nie jest zgodny ze specyfikacją ATA

m

M , J3, J2, J1

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), drugi dysk nie korzysta z sygnału -DASP

J4, J3,J

%

2, J1

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Slave)

M

J4, J3 J2, J1

Wybór Master/Slave dokonywany jest przez magistralę (Cable select).

ffĘ

J4, J3, J.

1

2, J1

Test napędu • układ zarezerwowany przez producenta

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :