• Nie Znaleziono Wyników

Stosuje się ją w przypadku już chorujących osób. Może odbywać się w domu lub szpitalu bądź klinice.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stosuje się ją w przypadku już chorujących osób. Może odbywać się w domu lub szpitalu bądź klinice."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych Należy starannie przeczytać poniższe „Informacje dla klienta i klauzulę wyłączenia odpowiedzialności”,

aby zrozumieć i poprawnie stosować te informacje.

Informacje na ten temat

Łatwo rozprzestrzeniające się choroby towarzyszą nam od zawsze. Czasami choroby te przenoszą się z osoby na osobę, a czasami ze zwierząt na ludzi. Z kolei w innych przypadkach mogą rozprzestrzeniać się poprzez obecność drobnoustrojów w wodzie, glebie, pożywieniu lub powietrzu.

Niektórym chorobom można zapobiegać lub je kontrolować za pomocą szczepień, na przykład odrę. Na inne choroby może nie być szczepionki ani leków umożliwiających ich leczenie. Dlatego tak ważne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.

Ogólne

Władze rządowe i szpitale mogą stosować kilka praktyk w zakresie separowania i ograniczania

poruszania się ludzi. Każdy z nich pełni inną rolę, pomagając zatrzymać lub ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób.

Izolacja

o Stosuje się ją w przypadku już chorujących osób.

o Może odbywać się w domu lub szpitalu bądź klinice.

o Osoba chora jest często odseparowywana od innych ludzi.

o Osoby opiekujące się chorym mogą nosić rękawiczki, maski, okulary ochronne lub fartuchy.

o Niektóre sale szpitalne są wyposażone w specjalne systemy cyrkulacji powietrza, które pozwalają zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

o Niektóre rodzaje sprzętu mogą zostać wyrzucone po użyciu.

Kwarantanna

o Ma na celu odseparowanie osób narażonych na działanie wirusa, ale które nie są jeszcze chore, od osób zdrowych.

o Może odbywać się w domu lub w wybranym miejscu.

(2)

o Pracownicy organów służby zdrowia mogą prosić osobę objętą kwarantanną o kontrolowanie temperatury i zgłaszanie objawów.

Dystans społeczny

o Służy ograniczeniu bliskich kontaktów pomiędzy zdrowymi osobami. Oznacza to przebywanie w odległości co najmniej 1,8 metra (6 stóp) od innych osób.

o Może dojść do zamknięcia szkół i zakładów pracy lub wdrożony może zostać system nauki lub pracy zdalnej.

o Wydarzenia towarzyskie mogą zostać odwołane. Niektóre sklepy, restauracje, siłownie, teatry itp. mogą zostać zamknięte w celu ochrony społeczeństwa.

o Pracownicy będą odseparowani od innych osób barierami ochronnymi.

Image Filename

(3)
(4)

W jaki sposób można zapobiec temu problemowi zdrowotnemu?

Często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po kaszlnięciu lub kichnięciu. Jeżeli mydło i woda nie są dostępne, można użyć środków dezynfekujących do rąk na bazie co najmniej 60% alkoholu. Wcierać środek dezynfekujący w dłonie przez co najmniej 20 sekund.

Dłonie należy trzymać z dala od nosa, oczu i ust. Drobnoustroje najczęściej dostają się organizmu przez te miejsca.

Nie dzielić się ręcznikami, chusteczkami, jedzeniem ani piciem z jakąkolwiek chorą osobą.

Unikać tłumów. Możliwie jak najwięcej czasu spędzać w domu. Jeżeli konieczne jest przebywanie w grupie osób, należy jak najczęściej myć ręce. Starać się utrzymywać dystans przynajmniej 1,8 metra (6 stóp) od innych osób. Unikać uścisków dłoni, przytulania się i „przybijania piątki”.

Co roku szczepić się przeciwko grypie.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii w domu lub w innych miejscach:

Pozostać w domu w przypadku choroby. Jeśli jest to możliwe, przebywać w innym

pomieszczeniu. Często pacjent może roznosić drobnoustroje na kilka dni przed wystąpieniem objawów oraz przez cały czas ich występowania.

Podczas kaszlenia i kichania należy zakrywać nos i usta chusteczką. Można także kaszleć w zgięcie łokcia. Wyrzucać chusteczki do kosza na śmieci i myć ręce po dotknięciu zużytych chusteczek.

Dom należy utrzymywać w czystości, przecierając blaty, zlewy, krany, klamki, telefony, piloty oraz włączniki światła środkiem zawierającym wybielacz lub innym środkiem dezynfekującym.

(5)

Naczynia należy myć w zmywarce lub w gorącej wodzie z mydłem. Wiele drobnoustrojów może przetrwać na powierzchniach płaskich przez 24 godziny lub dłużej.

Przydatne wskazówki

Kwarantanna może być stresująca. Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w tym okresie.

Przed rozpoczęciem kwarantanny należy opracować plan. Należy zgromadzić w domu zapasy dla całej rodziny i zwierząt domowych na co najmniej 2 tygodnie.

Należy zgromadzić wystarczającą ilość wody i pożywienia dla wszystkich domowników.

Upewnić się, że w domu znajduje się działający termometr oraz leki przeciwgorączkowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen.

Zaopatrzyć się w duże ilości chusteczek, środków dezynfekujących do rąk oraz środków czystości.

Upewnić się, że każda osoba posiada ilość leków wydawanych na receptę wystarczającą na kilka tygodni. Podczas tworzenia planu należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak praca, szkoła i opieka nad dziećmi. Konieczne może być wykonywanie normalnych czynności, takich jak praca czy zajęcia szkolne, z domu.

Należy zaplanować, w jaki sposób w tym czasie będzie utrzymywany kontakt z rodziną i przyjaciółmi.

Należy posiadać wiarygodne źródło informacji o kwarantannie. Małym dzieciom całą sytuację należy wyjaśnić w prostych słowach.

Należy zastanowić się, jak będzie przebiegała ewentualna opieka nad chorym członkiem rodziny.

Czy będzie możliwe odseparowanie takiej osoby od innych domowników?

Jeżeli w tym stresującym czasie potrzebna będzie pomoc i wsparcie, najlepiej poprosić o nie członków rodziny i przyjaciół.

Informacje dla konsumentów, zastosowanie i wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejsze ogólne informacje stanowią ograniczone streszczenie informacji dotyczących rozpoznawania, leczenia i/lub stosowanych leków. Nie mają one stanowić wyczerpującego źródła informacji i powinny być wykorzystywane jako pomoc dla użytkownika w zrozumieniu i/lub ocenie potencjalnych opcji diagnostycznych i terapeutycznych. NIE zawierają one wszystkich informacji o chorobach, terapiach, lekach, działaniach niepożądanych lub ryzyku, które mogą dotyczyć konkretnego pacjenta. Nie mają one stanowić porady lekarskiej ani zastępować świadczeń, takich jak porada lekarska, diagnostyka czy leczenie udzielanych przez pracownika służby zdrowia na podstawie przeprowadzonego badania i oceny konkretnych, wyjątkowych okoliczności występujących u danego pacjenta. Pacjenci muszą porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania pełnych informacji na temat swojego stanu zdrowia, kwestii medycznych i opcji leczenia, w tym na temat wszelkich zagrożeń i korzyści związanych ze stosowaniem leków. Niniejsze informacje nie promują żadnych terapii ani leków jako bezpiecznych, skutecznych czy zatwierdzonych do leczenia konkretnego pacjenta. Firma UpToDate, Inc. i jej podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkich gwarancji i wszelkiej odpowiedzialności w związku z tymi

(6)

informacjami lub ich wykorzystaniem. Korzystanie z tych informacji podlega Warunkom korzystania dostępnym pod adresem https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms Last Updated 6/23/22

© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pamiętajcie jednak, że możecie zostać ocenieni tylko jeśli prawidłowo się podpiszecie korzystając z platformy (imię + pierwsza litera nazwiska lub nazwisko).

10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis. Do trójstronnej umowy szkoleniowej załącza się :

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów i budynków miasta Będzina Księga wieczysta: KA1B/00028296/6.. Jednostka rejestrowa w operacie ewidencji

Jeśli chcesz się podzielić swoją opinią, to napisz mi i wyślij ją na adres jerzysowa.jr@gmail.com Nie jest to jednak obowiązkowe. KONSULTACJE: Jeśli chcesz porozmawiać na

Jednak bardzo ważne jest, abyś przyjmował prawidłową postawę ciała, podczas siedzenia przy biurku, pisząc lekcje i pracując przy komputerze... PRZERWA

Głównymi najemcami powierzchni magazynowych w Polsce wschodniej, w tym także w Lublinie jest sektor lekkiej produkcji (69 proc.) oraz handlu (23 proc.).. Wskaźnik pustostanów na

Biomateriały metaliczne dzielą się na cztery grupy: stale austenityczne, stopy kobaltu i z pamięcią kształtu oraz tytan i jego stopy.... Mapa pojęciowa pt.:

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do pracy?. Dokładna ilość dni pracy w Norwegii w danym roku

Argumentami przemawiającymi za szerszym włączeniem tego nurtu w prace polskich geografów społeczno‐ekonomicznych są zarówno potrzeby dydaktyczne, jak i szanse na włączenie się

Bolesław Heibert pyta syna: „Czy to się zaczyna złoty wiek rodu czy jego, z przeproszeniem, dekadencja.

Edukator kulturowy to ktoś, kto wymaga sukcesywnego rozwoju i chce tego rozwoju, a jeśli jest bierny –.. uwarunkowania zewnętrzne winny go do rozwoju

Przykład: Do szkoły przychodzi nowy uczeń, nie zna dobrze języka polskiego, jest nieśmiały, nikogo nie zna, na przerwach pozostaje sam.. Gdy ktoś jest empatyczny,

Zajęcia offline jako uzupełnienie zajęć online = w strefie słuchacza zostaną załączone materiały do nauki indywidualnej. Materiały należy pobrać ze strefy słuchacza i

Chmielewski jednakże koncepcję tę odrzuca, powołując się na Thomasa Kuhna i in­ nych relatywistów; stwierdza autorytatywnie, że akceptacja korespondencyjnej teorii

W węższym, zaznacza się w tych opracowaniach problematyka pytań rozumianych jako samorzutne wypowiedzi dzieci (uczniów) w toku zajęć edukacyjnych, a także

6 kodeksu postępowania cywilnego (dostępny online ) przepisy tego kodeksu mają zastosowanie w przypadku zapewniania pomocy przy przeprowadzaniu dowodu w Estonii na

U chorego obserwowano zaburzenia świadomości antycypacyjnej [3], które manifestowały się tym, że chory, pomimo iż zauważał zaburzenia ruchowe oraz zaburzenia funkcji poznawczych

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (dalej PSW) mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny w celu realizacji praktyki zagranicznej ze środków finansowych

W zaproponowanym Czytelnikowi numerze „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” znalazły się artykuły badaczy, będących przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy,

Papkin zdecydował się na sporządzenie takiego dokumentu (gdy wziął na poważnie rzucone jako żart słowa Cześnika o otruciu go winem przez Rejenta). Zapoznaj się

Jak widać marzenia czasami się spełniają  Nieważne, z jakiego powodu tak się stało, ważne, że będziecie mieli możliwość spróbowania Waszej samokontroli,

Co prawda moral- ność zakłada jakąś formę uspołecznienia, zaś nabywanie „umiejętności moral- nych” wymaga społecznego uczenia się, niemniej jednak, według mnie, nie jest

Pisząc o „wymogu Jodkowskiego ” (podoba mi się ta terminologia!) Sady cytuje moje słowa: kreacjoniści powinni „nie tylko wykazać, że tam, gdzie wprowadzają