Szkolny Zestaw Programów Nauczania w roku szkolnym 2020/2021

Download (0)

Full text

(1)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 1 im B. Chrobrego w Kamieniu Pomorskim

Ustalony z Radą Pedagogiczną w dniu 13 maja 2020 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 33 /2019/2020

(2)

lp

1.

Tytuł programu

Autor programu

Nr Szkolnego Zestawu

Programów Klasa Nauczyciel

realizujący

(3)

1.

A

Edukacja wczesnoszkolna 1.Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1– 3 szkoły podstawowej.

J. Hanisz A1-1/I-III/06/20 I-III J. Jarząb – Brenda, M.

Łuka-Stefańska, I. Bielawska,

K. Kosoń,

M. Chołodowska, J. Nowicka

B 2. Język polski

1. „Między nami” Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

podstawowej.

J. Piasta-Siechowicz A. Łuczak, A. Murdzek E. Prylińska

B1-1/IV-VIII/06/20 IV-VIII M. Ostapko, A. Hołub B. Grankin A. Sobczak Język niemiecki

1.Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII – VIII-etap edukacji II.2

P. Piszczatowski C1-1/VII-VIII/06/20 VII, VIII

B. Ananicz

D Język angielski

1. Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej, I etap

edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

M. Bogucka D1-1/I-III/06/20 I- III J. Kaczorowska

K. Burknap - Miechowicz 2.Program nauczania języka angielskiego dla

klas IV – VIII J. Stefańska D2-1/IV-VIII/06/20 IV-VIII J. Kaczorowska

K. Burknap - Miechowicz E Matematyka

1. „Matematyka z Plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (Klasa IV-VIII szkoły podstawowej).

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

E1-1/IV-VIII/06/20 IV,- VIII

A. Kulas J. Wołoszczak F Przyroda

1. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. „Tajemnice przyrody”

J. Golonko F1-1/IV/06/20 IV M. Florkowska

M. Czesnowicz G Historia

1. „Podróż w czasie”. Program nauczania R. Tocha G1-1/IV-VIII/06/20 IV - M. Golusda

(4)

historii w szkole podstawowej. VIII H Informatyka

1.”Lubię to”. Program nauczania Informatyki

w szkole podstawowej. M. Koba H1-1/IV-VIII/06/20 IV -

VIII B. Strzałka 2. „Program nauczania informatyki w klasach

1-3 szkoły podstawowej”.

A. Kulesza H2-1/I-III/06/20 I-III J. Jarząb – Brenda, M.

Łuka-Stefańska, I. Bielawska,

K. Kosoń,

M. Chołodowska, J. Nowicka

I Plastyka

1. Program nauczania plastyki w szkole podstawowej. „Do Dzieła!”

M. Ipczyńska N. Mrozowiak K. Onak J. Lukas

I1-1/IV-VII/06/20 IV- VII M. Łuka-Stefańska S. Wodziński A. Kulas J Muzyka

1. Program nauczania ogólnego muzyki w

klasach IV-VII szkoły podstawowej. M. Gromek

G. Kilbach J1-1/V-VII/06/20 V- VII S. Wodziński 2. Program nauczania muzyki w klasach 4-7. U. Smoczyńska

K. Jakubczak- Drążek

A. Sołtysik

J2-1/V-VII/06/20 IV S. Wodziński

K Technika

1.”Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki M. Łabecka

K1-1/IV-VI/06/20 IV-VI B. Strzałka

L Wychowanie Fizyczne

1. Program nauczania wychowania fizycznego drugi etap edukacyjny dla klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Program własny.

M. Kołodziejczyk M. Krzyżanowski R. Sobolewski R. Batiuk

L1-1/IV-VIII/06/20

IV-VIII R. Sobolewski D. Malinowska J. Chruślicki

(5)

M Religia

1. „W rodzinie dzieci Bożych”. D. Kurpiński E. Kondrak

M1-1/I-III/06/20 II-III M. Sowińska – s. Łucja 2. „Odkrywamy tajemnice Bożego Świata”

klasy IV, VI szkoły podstawowej.

Ks. K. Mielnicki Kondrak, Nosek

M2-1/V-VI/06/20 IV-VI M. Sowińska – s. Łucja G. Czerwiński

3.”Spotykam Twoje słowo”. K. Adach

M. Banach M3-1/VII-VIII/06/20 VII,

VIII L. Tokarzewski G. Czerwiński

4. „Klasa I, Szkoła Podstawowa. P. Płaczek M4-1/I/06/20 I M. Sowińska – s. Łucja

N Przygotowanie do życia w rodzinie

1. „Wędrując ku dorosłości” T. Król N1-1/IV-VIII/06/20 IV-

VIII

M. Krakowska-Duda O Geografia

1. Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. Tuz

B. Dziedzic O1-1/V-VIII/06/20 V-VIII S. Guzik P Biologia

Program nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia”.

A. Zdziennicka P1-1/V-VIII/06/20 V- VIII M. Florkowska R Chemia

1. Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”.

T. Kulawik

M. Litwin R1-1/VII-VIII/06/20 VII,

VIII

M. Florkowska S Fizyka

1. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkania z fizyką”.

G. Francuz-Ornet

T. Kulawik S1-1/VII-VIII/06/20 VII,

VIII Z. Sobolewska T Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

M. Krakowska-Duda T1/MKD/08/06/20 I-VIII M. Krakowska-Duda U Szkolne programy autorskie

1.Program wychowawczo-profilaktyczny. Dorota Forell U1/DF/08/06/20 I- VIII D. Forell 2.Program własny z logopedii. Jolanta Wawrzyniak U2/JW/08/06/20 I- VIII J. Wawrzyniak W Edukacja dla bezpieczeństwa

(6)

Program nauczania edukacji dla

bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma W1-1/VIII/06/20 VIII M. Niekowal

X Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

B. Furman X1-1/VIII/06/20 VIII M. Niekowal

Y Zajęcia pozalekcyjne

„Drewniane Wojsko” szachy w kształceniu

zintegrowanym. W. Gałażewski Y1/I-III/06/20 I-III J. Wołoszczak

Z Programy profilaktyki:

z

- Alfred radzi - Trzy Koła

- Trening Zastępowania Agresji

- Ratujemy i uczymy ratować - pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Porozmawiajmy o zdrowiu i o nowych zagrożeniach

Trzymaj Formę

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej Cukierki

Program szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

D. Forell Z1/1I-VIII/06/20 I-VIII Nauczyciele zatrudnieni w szkole.

(7)

Zostały zapisane w wykazie programów.

Dyrektor Beata Grankin

Figure

Updating...

References

Related subjects :