informatyka 8 04.06.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INFORMATYKA – klasa 8 04.06.2020

Temat: Podróż z internetem dookoła świata - projekt Zapoznajecie się z tematem w podręczniku str. 207 - 212.

Pozdrawiam, J. Rębiś

Figure

Updating...

References

Related subjects :