Język angielski – środa 27.05.2020 r.LessonTopic: Skills Checkpoint 5

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Język angielski – środa 27.05.2020 r.

Lesson

Topic: Skills Checkpoint 5

(2)

1. Zapisz temat i otwórz podręcznik na str. 86 Zapoznaj się z poleceniem oraz treścią zad. A

Posłuchaj dwukrotnie nagrania nr 5.6 i wybierz odpowiedzi zgodne z jego treścią.

Zapisz to zadanie w zeszycie jako Ex. A p. 86 2. Zapoznaj się z poleceniem oraz treścią zad. B

Posłuchaj dwukrotnie nagrania nr 5.7 i wybierz odpowiedzi zgodne z jego treścią.

Zapisz to zadanie w zeszycie jako Ex. B p. 86 3. Przeczytaj uważnie teksty a-c w zad. C

Dopasuj do każdego pytania 1-4 właściwą literę.

Jedna litera może być użyta dwukrotnie.

Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex. C p. 86 Zapisz w zeszycie te słówka z tekstu, których nie znasz:

floor – podłoga, pietro playground – plac zabaw far away – daleko

huge – olbrzymi garage – garaż field – pole

in the distance – w oddali rich – bogaty

quite – całkiem might be – może być owner - właściciel nature - przyroda 4. Spójrz teraz na zad. D str. 87

Uzupełnij dialogi wybierając odpowiednie zdania.

Zapisz to zadanie w zeszycie jako Ex. D p. 87

5. W zad. E przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

Możesz wstawić maksymalnie cztery wyrazy w każdą lukę.

Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex. E p. 87 6. Zamknij teraz podręcznik i otwórz ćwiczenia na str. 63

Zakreśl właściwe opcje w zdaniach 1-4 w ćw. A

7. Popatrz na ćw. B. Przeczytaj plan dnia Ryana oraz wiadomość email.

Następnie zdecyduj, czy zdania 1-3 są prawdziwe (T), czy nie (F).

8. Przeczytaj plan dnia Ryana oraz wiadomość email ponownie,

po czym znajdź i popraw 5 błędów w wiadomości Ryana do mamy w ćw. C straightaway – od razu

hike – wycieczka, wędrówka

arrive – przyjechać get back - wrócić 9. Pora na ćw. D. Przeczytaj uważnie email oraz wiadomość sms.

Następnie uzupełnij notatkę obok brakującymi informacjami z obu tekstów.

To wszystko  Zapraszam na kolejną lekcję jutro, czyli w czwartek 28.05.2020 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :