21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21  Download (0)

Full text

(1)

21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji wszyscy przyszli do szkoły ubrani na kolorowo, żeby było wesoło i radośnie. Uczniowie klas I – III pod okiem swoich

wychowawczyń przygotowali i przedstawili program

artystyczny, który wprowadził wszystkich w wiosenny czas.

Nie zabrakło oczywiście Pani Wiosny i Marzanny. Po

przedstawieniu kukła Marzanny została spalona, aby zima bezpowrotnie odeszła.

Program artystyczny:

1. Powitanie

2. Piosenka chóru „ Wiosna”

3. Taniec kl. I do piosenki „ Maszeruje wiosna”

4. Taniec i śpiew chóru „ Słoneczko uśmiechnij się!”

5. Wyjście na dwór z Marzanną, szukanie oznak wiosny, palenie Marzanny.

(2)

zdjęcia

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

2013

(3)

SŁONECZKO UŚMIECHNIJ SIĘ

(4)

Palenie Marzanny

(5)

DZIEŃ ZIEMI 2013 ELEKTROODPADY PROSTE ZASADY

22 KWIETNIA 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI.

Z tej okazji nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono.

Odbył się krótki program artystyczny. Uczennica Paulina Kaczmarczyk przedstawiła krótką historię obchodów tego święta. W dalszej części spotkania zostały odczytane życzenia dla Matki Ziemi.

Następnie uczniowie klasy VI : Patryk Kaczmarczyk, Patryk Dudek i Łukasz Masarczyk zaprezentowali przygotowaną przez nich prezentację multimedialną na temat Planety Ziemi, zagrożeń jakie powstają w wyniku działalności człowieka. Prezentacja zawierała również informacje na temat zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz wskazówki , jak postępować by świat wokół nas był piękny, czysty i zdrowy.

Po obejrzeniu prezentacji uczniowie kółka teatralnego wykonali krótkie przedstawienie pt. „ Dziura ozonowa „.

(6)

Plakaty

Wykonywanie plakatów na DZIEŃ ZIEMI

(7)
(8)
(9)

Życzenia dla ZIEMI Prezentacja przygotowana przez uczniów

(10)

DZIEŃ ZIEMI 2013

(11)

Przedstawienie pt. „ DZIURA OZONOWA

(12)

TEST WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA KLAS V – VI

30.04.2013r. ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE TEST WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS V I VI.

GŁÓWNE CELE TESTU:

-zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska -uwrażliwianie na aktualne potrzeby najbliższego otoczenia

-rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.

Uczniowie mieli do napisania test zawierający 15 pytań ( tylko jedna odpowiedź prawidłowa). Czas pisania testu 15 minut.

WYNIKI TESTU:

W teście wzięło udział 15 uczniów

I MIEJSCE RAFAŁ ZIENTEK , NATALIA GAWLIK , PAWEŁ SEWERYNIAK ( 14 pkt.) II MIEJSCE KAROLINA WAGNER ( 13 pkt. )

III MIEJSCE JACEK WRÓBEL ( 12 pkt. )

(13)

WYCIECZKA DO STACJI WODOCIĄGOWEJ w ZWONOWICACH

Jednym z ważnych problemów ochrony

środowiska stała się ochrona wód naturalnych przed zanieczyszczeniami. Uczeń powinien nie tylko wiedzieć, jaka jest biologiczna rola wody w przyrodzie, znać jej budowę i właściwości, ale także powinien umieć wskazywać

mechanizmy powstawania zanieczyszczeń wód i wynikające z tego faktu zagrożenia dla organizmów żywych oraz znać sposoby

zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń.

Jedną z form mającą na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów problemem

oczyszczania wód z zanieczyszczeń była

wycieczka edukacyjna.

(14)

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z metodami oczyszczania wody.

Taka forma zajęć oraz wiedza zdobyta na przedmiotach przyrodniczych powinna inspirować młodzież, aby w przyszłości

poszukiwała nowych, alternatywnych metod oczyszczania ścieków wykorzystujących

naturalne możliwości samej przyrody.

W czasie wycieczki uczniowie poznali budowę stacji, sposoby

oczyszczania wody, dowiedzieli się jak głębokie są studnie, mogli również

napić się wody.

(15)
(16)

ROŚLINY CHRONIONE W POLSCE”

„ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE”

Prezentacja w programie Power Point

UCZNIOWIE KLASY IV NA ZAJĘCIACH Z PRZYRODY TWORZYLI PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W PROGRAMIE POWER POINT NA TEMAT ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH W POLSCE. WYKAZALI SIĘ DUŻĄ ZNAJOMOŚCIĄ KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU ORAZ UMIEJĘTNOŚCIĄ PRACY W PROGRAMIE POWER POINT.

KOMPUTER JEST DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM POMAGAJĄCYM W EDUKACJI I ROZWOJU DZIECKA. PRAWIDŁOWY DOBÓR PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH MOŻE UŁATWIĆ DZIECKU ZDOBYWANIE WIEDZY I KSZTAŁTOWANIE WIELU UMIEJĘTNOŚCI. DOSTĘP DO INTERNETU POZWALA NA ZDOBYWANIE WIEDZY W PRZYJEMNY SPOSÓB.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BARDZO LUBIĄ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM.

(17)
(18)

Poprzez wiele inicjatyw wpływaliśmy na świadomość i wyobraźnię

młodych ludzi, pokazywaliśmy właściwe wzorce i angażowaliśmy do działań na rzecz środowiska.

Uważamy, że kształtowanie nawet najmniejszych nawyków,

takich jak segregowanie odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników,

unikanie plastikowych opakowań, ukazywanie wartości i piękna flory i fauny będzie miało wpływ na otaczająca nas przyrodę.

Wszystkie prowadzone przez nas działania

w ramach edukacji ekologicznej, miały na celu pogłębianie świadomości tych

młodych ludzi, a przez nich wpływanie na poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i gotowości uczestniczenia w działaniach ochrony środowiska przez ich rodziców, rodzeństwo i kolegów. Mądra edukacja ekologiczna nie może więc ograniczać się do przekazywania porcji wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody. Powinna pomóc w znalezieniu miejsca W ramach projektu prowadzone były działania ekologiczne dla naszych uczniów

.

.

w świecie pojmowanym jako harmonijna całość ludzi z przyrodą. Powinna także służyć wykształceniu aktywności i odpowiedzialności za los Ziemi. Kształtowanie postaw jest procesem długotrwałym i złożonym. Zdobyta przez dziecko wiedza, nabyte umiejętności, postawa społeczno - moralna, są pogłębiane, wzmacniane na dalszych szczeblach kształcenia. Wychowanie i kształcenie dzieci w duchu

umiłowania, szacunku i rozumienia świata przyrody jest jedną z nadrzędnych dróg wielostronnego rozwoju osobowości dziecka.

Podsumowanie działań

(19)

Udział dzieci w akcjach związanych z ochroną i kształtowaniem naturalnego

środowiska jest kolejną formą edukacji ekologicznej. Największym zagrożeniem dla naturalnego środowiska i dla nas samych są śmieci pozostawione w lasach, nad

jeziorami, w górach, nad morzem i w innych miejscach. Dlatego też braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. W tej akcji mogą i powinny uczestniczyć dzieci. Sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz ulice naszej miejscowości.

Dzieci muszą wiedzieć, co robić i w jakim celu. Uczestnicząc w tej akcji uświadamiają sobie, że ilość śmieci zależy, miedzy innymi, od ilości

opakowań jednorazowego użytku. Dzieci zrozumieją, że można dopomóc środowisku nie pozostawiając śmieci tam, gdzie nie mają prawa się znaleźć. Stąd też udział

w akcji daje podwójną korzyść.

W ramach projektu uczestniczyliśmy również w akcjach charytatywnych, uwrażliwiając

uczniów na potrzeby innych, zbierając nakrętki pomagaliśmy Patrycji, która potrzebuje leczenia i rehabilitacji.

Zbieraliśmy również makulaturę i kartridże angażując się w akcję „Ratuj Konie”.

Pamiętaliśmy także o naszych „mniejszych braciach ” zbierając żołędzie i kasztany, by mogły przetrwać ciężki czas zimy. Na terenie szkoły ustawiliśmy dwa karmniki dla ptaków, które zawsze były pełne.

(20)

Realizując program Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, uświadamianie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, chcieliśmy aby każdy uczeń zrozumiał konsekwencje ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym.

Rozbudzając zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów czytaliśmy czasopisma ekologiczne, przeglądaliśmy strony internetowe, przeprowadziliśmy zajęcia w terenie, które są wyjątkową formą poznawania i podziwiania przyrody. Wybraliśmy się również na wycieczkę do planetarium W Chorzowie, gdzie uczniowie poznali zasady funkcjonowania planetarium i mogli rozwijać swoje zainteresowania astronomiczne.

W trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach ekologicznych, gdzie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zagadnień ekologicznych.

Z okazji Święta Wody przygotowywali plakaty oraz prezentacje multimedialne, których tematem przewodnim było znaczenie wody w przyrodzie i sposoby jej oszczędzania . Zorganizowana była także wycieczka do stacji wodociągowej w Zwonowicach, gdzie pan Dariusz Migacz przybliżył uczniom

mechanizm dostarczania wody do domów, sposoby jej oczyszczania i zasoby naszych studni.

Przeprowadziliśmy apele z okazji Dnia Ziemi i Pierwszego Dnia Wiosny, gdzie uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem , pomysłowością, pokazując przy tym właściwy styl życia zgodny z przyrodą oraz postawy sprzyjające ochronie najbliższego środowiska.

Realizując projekt uczniowie wykazali się dużą znajomością i umiejętnością korzystania ze sprzętu komputerowego, przygotowywali prezentację na temat roślin i zwierząt chronionych w Polsce, rozwiązywali testy przyrodnicze, korzystali z płytek CD dołączonych do podręczników.

Na zajęciach informatycznych wykonywali zdjęcia , następnie poddawali je obróbce, poznawali zasady robienia ładnych zdjęć oraz możliwości pracy w edytorze zdjęć.

(21)

W trakcie realizacji projektu nie zapomnieliśmy również o nas samych, przeprowadziliśmy pogadankę na temat używek, obejrzeliśmy film i poznaliśmy skutki uzależnień. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka.

Braliśmy udział w wyjazdach na basen w ramach projektu unijnego. Dbając o zdrowie i kondycję możemy być silni i zdrowi a dzięki temu pomocni innym.

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.

Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie realizowali zagadnienia projektu.

Koordynator projektu : Lidia Kolosko

Źródła: -Życie Szkoły

-Edukacja ekologiczna- Pracownia na rzecz wszystkich istot -www.google

-www.przyroda org

-Mały fotograf – B. i P. Horosiewicz -Eko- Planeta

-Klub Gaja

-www.szkolazsee

Figure

Updating...

References

Related subjects :