TworzenieprezentacjiwL TEX WSTĘPDOINFORMATYKIIROKMATEMATYKICzęść6 /.

33  Download (0)

Pełen tekst

(1)

WSTĘP DO INFORMATYKI / . I ROK MATEMATYKI

Część 6

Tworzenie prezentacji w L A TEX

Marta Tyran-Kamińska

(2)

Klasa beamer 129

\documentclass[opcje]{beamer}

Klasa do tworzenia prezentacji multimedialnych w L A TEX-u.

Jednym z jej autorów jest Till Tantau, twórca pakietu Tikz.

Klasa ta zawiera pakiety: inputenc, amsmath, amsthm, enu- merate, graphicx, xcolor, hyperref,...

\documentclass[utf8]{beamer} \documentclass{beamer}

\usepackage[utf8]{inputenc}

Użyteczne opcje:

hyperref={pdfpagemode=FullScreen} - ustawienie trybu pełnoekrano- wego przy otwieraniu pliku

handout - wersja do druku

(3)

Strona tytułowa 130

W preambule

\title{Tytuł prezentacji}

\subtitle{Podtytuł}

\author{Autor}

\institute{Instytucja}

\date{Miejsce i data}

\logo{Tekst lub grafika}

Slajd ze stroną tytułową

\begin{frame}

\titlepage

\end{frame}

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska

Uniwersytet Śląski

Katowice 2018

Przykładowy dokument

\documentclass[utf8]{beamer}

\usepackage{polski}

\title{Prezentacja w klasie beamer}

\subtitle{Dokument testowy}

\author{Marta Tyran-Kamińska}

\institute{Uniwersytet Śląski}

\date{Katowice 2018}

\begin{document}

\begin{frame}

\titlepage

\end{frame}

\end{document}

(4)

Slajdy 131

Pojedynczy slajd

\begin{frame}

\frametitle{Tytuł slajdu}

\end{frame}

Otoczenie frame

Wszystko co znajdzie się w tym otoczeniu tworzy jeden slajd.

Możemy korzystać z wszystkich poleceń i otoczeń L A TEX-a.

Całą prezentację budujemy jako ciąg slajdów.

W treści dokumentu

\begin{frame}

\frametitle{Otoczenie \emph{frame}}

Wszystko co znajdzie się w tym otoczeniu tworzy jeden slajd.

Możemy korzystać z wszystkich poleceń i otoczeń \LaTeX-a.

Całą prezentację budujemy jako ciąg slajdów.

\end{frame}

(5)

Kolumny tekstu 132

\begin{columns}

\column{szerokość1}

\column{szerokość2}

\column{szerokość3}

\end{columns}

Tekst w dwóch kolumnach

Tu wpisujemy tekst dla jednej kolumny

I Lewa

I Prawa

A w drugiej kolumnie możemy umieścić listę numerowaną

1. Pierwsza 2. Druga

\begin{frame}

\frametitle{Tekst w dwóch kolumnach}

\begin{columns}

\column{0.5\textwidth}

Tu wpisujemy tekst dla jednej kolumny

\begin{itemize}

\item Lewa

\item Prawa

\end{itemize}

\column{0.5\textwidth}

A w drugiej kolumnie możemy umieścić listę numerowaną

\begin{enumerate}

\item Pierwsza

\item Druga

\end{enumerate}

\end{columns}

\end{frame}

(6)

Wyróżnianie tekstu 133

\begin{block}{Nazwa}

\end{block}

\begin{alertblock}{Nazwa}

\end{alertblock}

\begin{exampleblock}{Nazwa}

\end{exampleblock}

Otoczenie block

Na tym slajdzie wyeksponujemy tekst.

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

\begin{frame}

\frametitle{Otoczenie \emph{block}}

Na tym slajdzie wyeksponujemy tekst.

\begin{block}{Uwaga}

Otoczenie \emph{block} może być użyte do eksponowania twierdzeń.

\end{block}

\begin{alertblock}{Ważne twierdzenie}

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia \emph{alertblock}.

\end{alertblock}

\begin{exampleblock}{Przykład}

Otoczenie \emph{exampleblock}

dla przykładów.

\end{exampleblock}

\end{frame}

(7)

Otoczenia dla twierdzeń 134

\newtheorem{nazwa}{Nazwa}

\theoremstyle{definition}

\theoremstyle{example}

\begin{proof} \end{proof}

Otoczenia dla twierdzeń i dowodów

Definicja

W definicjach używamy czcionki prostej. Czcionką pochyłą piszemy definiowane pojęcia używając polecenia emph.

Twierdzenie

Tekst w twierdzeniu przedstawiamy czcionką pochyłą.

Dowód.

Można przedstawiać dowody na slajdach, ale bez wszystkich szczegółów.

W preambule

\newtheorem{twie}{Twierdzenie}

\theoremstyle{definition}

\newtheorem{defi}{Definicja}

W treści dokumentu

\begin{frame}

\frametitle{Otoczenia dla twierdzeń i dowodów}

\begin{defi}

W definicjach używamy czcionki prostej.

Czcionką pochyłą piszemy definiowane pojęcia używając polecenia \emph{emph}.

\end{defi}

\begin{twie}

Tekst w twierdzeniu przedstawiamy czcionką pochyłą.

\end{twie}

\begin{proof}

Można przedstawiać dowody na slajdach, ale bez wszystkich szczegółów.

\end{proof}

\end{frame}

(8)

Motywy 135

W preambule

\usetheme[opcje]{nazwa}

\useoutertheme[opcje]{nazwa}

\useinnertheme[opcje]{nazwa}

\usecolortheme[opcje]{nazwa}

\usefonttheme[opcje]{nazwa}

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska

Uniwersytet Śląski

Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 9

Motyw Madrid

\documentclass[utf8]{beamer}

\usepackage{polski}

\usetheme{Madrid}

\title{Prezentacja w klasie beamer}

\subtitle{Dokument testowy}

\author{Marta Tyran-Kamińska}

\institute{Uniwersytet Śląski}

\date{Katowice 2018}

\begin{document}

\begin{frame}

\titlepage

\end{frame}

\end{document}

(9)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska

Uniwersytet Śląski

Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

(10)

Motyw Madrid

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1

Pierwsza

2

Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2

(11)

Gotowe motywy 138

\usetheme{nazwa}, gdzie nazwa to:

default (domyślny)

boxes (w główce i stopce można dołożyć pudełka)

Bergen (podział strony na dwie części)

Boadilla (optymalny)

Madrid (inne kolory)

AnnArbor (kolory z University of Michigan)

CambridgeUS (MIT)

EastLansing (State University of Michigan)

Pittsburgh

Rochester

Są to przykłady bez pasków z narzędziami nawigacyjnymi.

W dystrybucji L A TEX-a są w plikach beamerthemenazwa.sty.

(12)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Who? Marta Tyran-Kamińska From? Uniwersytet Śląski

When? Katowice 2018

Motyw Bergen

Uwaga Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne

twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1 Pierwsza 2 Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

Motyw Boadilla

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2

(13)

Prezentacja w klasie beamer Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

Motywy Przykłady motywów

Motyw CambridgeUS

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

Motywy Przykłady motywów

Motyw EastLansing

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2

(14)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Motyw Pittsburgh

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń

•Lewa

•Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Motyw Rochester

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

(15)

Motywy 142

pasek nawigacyjny u góry ze strukturę drzewa:

Antibes, JuanLesPins, Montpellier

pasek z boku ze spisem treści:

Berkeley, PaloAlto, Goettingen, Marburg, Hannover

mini slajdy w główce i w stopce:

Berlin, Ilmenau, Darmstad, Dresden, Frankfurt, Singapore, Szeged

na pasku u góry podział na rozdziały:

Copenhagen, Luebeck, Malmoe, Warsaw

(16)

Prezentacja w klasie beamer

Prezentacja w klasie beamer Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Prezentacja w klasie beamer Motywy

Przykłady motywów

Motyw Antibes

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Prezentacja w klasie beamer Motywy

Przykłady motywów

Motyw Montpellier

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń ILewa IPrawa 1.Pierwsza 2.Druga

Fauna Flora

(17)

Prezentacja w klasie beamer Marta Tyran- Kamińska Motywy

Przykłady motywów Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Prezentacja w klasie beamer Marta Tyran- Kamińska Motywy Przykłady motywów

Motyw Berkeley

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer Marta Tyran- Kamińska Motywy Przykłady motywów

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Prezentacja w klasie beamer Marta Tyran- Kamińska Motywy Przykłady motywów

Motyw Hannover

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń

•Lewa

•Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

(18)

Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Prezentacja w klasie beamer Uniwersytet Śląski

Motywy Przykłady motywów

Motyw Szeged

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń ILewa IPrawa 1.Pierwsza 2.Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer Uniwersytet Śląski

Motywy

Prezentacja w klasie beamer Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

Motyw Warsaw

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

(19)

Zmiana innertheme 146

innertheme - określa wygląd tego co zawierają slajdy

strona tytułowa i strony tworzone przez polecenie part

wyliczenia

otoczenia block

otoczenia dla twierdzeń i dowodów

otoczenia figure and table

otoczenie bibliography

\useinnertheme{nazwa}, gdzie nazwa to:

default

circles

rectangles

rounded

inmargin

W dystrybucji L A TEX-a są w plikach beamerinnerthemenazwa.sty.

(20)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Motyw default

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń ILewa IPrawa 1.Pierwsza 2.Druga

Fauna Flora

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

innertheme rectangles

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

(21)

Zmiana outertheme 148

outertheme - określa ogólny wygląd slajdu, czyli jak wyglądają:

stopka i główka, boczne paski

tytuł slajdu

logo

\useoutertheme{nazwa} , gdzie nazwa to:

infolines - pasek w główce z tytułami rozdział i podrozdzia- łu, pasek w stopce ze strony tytułowej

miniframes - minislajdy na pasku w główce

sidebar - boczny pasek

split - dzielenie pasków na części

shadow - dodanie cienia do paska

tree - pasek w główce ze wszystkimi rozdziałami

smoothbars, smoothtree

W dystrybucji L A TEX-a są w plikach beamerouterthemenazwa.sty.

(22)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

Motywy Przykłady motywów

outertheme infolines

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2 Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

outertheme shadow

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

(23)

Zmiana colortheme 150

\usecolortheme{nazwa} - wprowadza kolory dla outertheme i dla in- nertheme, gdzie nazwa:

albatross

beetle

crane

dove

fly

monarca

seagull

spruce

wolverine

W dystrybucji L A TEX-a są w plikach beamecolorthemenazwa.sty.

(24)

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 1 / 2

Motywy Przykłady motywów

outertheme infolines, colortheme seagull

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska (Uniwersytet Śląski) Prezentacja w klasie beamer Katowice 2018 2 / 2 Motywy

Prezentacja w klasie beamer Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

outertheme shadow, colortheme crane

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

(25)

Zmiana colortheme 152

Tylko kolory dla outertheme:

beaver

dolphin

seahorse

whale

Tylko dla innertheme:

lily

orchid

rose

(26)

Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

outertheme shadow, colortheme seahorse

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

colortheme seahorse i rose

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

(27)

colortheme structure 154

Można definiować własne kolory \usecolortheme[opcje]{structure}, gdzie opcje:

RGB={R,G,B}, gdzie R,G,B to liczby od 0 do 255

named=nazwa, nazwa jak w pakiecie xcolor

rgb={r,g,b}, cmyk={c,m,y,k}, r,g,b,c,m,y,k∈ [0, 1]

Motywy Przykłady motywów

colortheme structure

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

\documentclass[utf8,dvipsnames]{beamer}

\usepackage{polski}

\usecolortheme[named=SeaGreen]{structure}

\title{Prezentacja w klasie beamer}

\subtitle{Dokument testowy}

\author{Marta Tyran-Kamińska}

\institute{Uniwersytet Śląski}

\date{Katowice 2018}

\begin{document}

\begin{frame}

\titlepage

\end{frame}

(28)

Zmiana fonttheme 155

\usefonttheme{nazwa} - wprowadza czcionkę

professionalfonts

serif

structurebold

structureitalicserif

structuresmallcapsserif

W dystrybucji L A TEX-a są w plikach beamefontthemenazwa.sty.

(29)

Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy Marta Tyran-Kamińska

Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

outertheme shadow

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer Motywy

Prezentacja w klasie beamer

Dokument testowy

Marta Tyran-Kamińska Uniwersytet Śląski Katowice 2018

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

Motywy Przykłady motywów

outertheme shadow

Uwaga

Otoczenieblock może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczeniaalertblock.

Przykład

Otoczenieexampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa 1Pierwsza 2Druga

Fauna Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

(30)

Czasem przydatne polecenia 157

\alert - wyróżnianie tekstu kolorem czerwonym

\beamertemplatenavigationsymbolsempty - bez paska z przyciskami na- wigacyjnymi

\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]

\setbeamercolor{obiekt}{fg=kloro1} - określenie koloru wierzchniego dla obiektu np. title, block, itp. kolor1 np. red!80!black,

\setbeamercolor{obiekt}{bg=kolor2} - określenie koloru tła dla obiek- tu np. title, block, itp. kolor2 np. red!20!white

\setbeamercovered{transparent}

Motywy Przykłady motywów

blocks rounded

Uwaga

Otoczenie block może być użyte do eksponowania twierdzeń.

Ważne twierdzenie

Aby zwrócić na coś większą uwagę możemy użyć otoczenia alertblock.

Przykład

Otoczenie exampleblock dla przykładów.

Wygląd wyliczeń Lewa Prawa

1 Pierwsza

2 Druga Fauna

Flora

Marta Tyran-Kamińska Prezentacja w klasie beamer

\documentclass[utf8,dvipsnames]{beamer}

\usepackage{polski}

\useoutertheme{shadow}

\useinnertheme{rectangles}

\usecolortheme{seahorse}

\usecolortheme{rose}

\beamertemplatenavigationsymbolsempty

\setbeamertemplate{blocks}[rounded][shadow=true]

(31)

Efekty dynamiczne 158

\pause

\item<n->, \item<n-m>, \item<p>

<+->

\onslide<warstwy>{tekst}

\only<warstwy>{tekst}

\invisible<warstwy>{tekst}

\visible<warstwy>{tekst}

W jednym otoczeniu frame można nakładać slajd na slajd (warstwy, ang. overlays).

n oznacza numer nałożonego slajdu - liczba naturalna od- nosząca sie do bazowego slajdu

<warstwy>: <n> widoczny efekt tylko na slajdzie n, <n-m> od

slajdu n do m, <-n> do slajdu n, <n-> od slajdu n

(32)

Test efektów dynamicznych 159

Znajduje się w pliku beamerpause.pdf Inne efekty opisane są w dokumentacji

http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.

pdf

(33)

/

Koniec

Narzędzia: L A TEX, wrapfig, texpower

Rysunki: Inkscape

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :