nie wiadomo, jakie są własności rzeczy, 2

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nauczyciel: Joanna Buchta Przedmiot: filozofia Klasa: I AP

Temat lekcji: Czy w ogóle możemy coś wiedzieć? Sceptycyzm, czyli o wątpieniu.

Data lekcji: 07.05.2020 Wprowadzenie do tematu:

- pojęcia:

• sceptycyzm - stanowisko filozoficzne głoszące, że wszelkie poznanie zależy od właściwości umysłu ludzkiego i jego sposobu odczuwania; założenie przyjmujące doznanie podmiotowe - subiektywne, a nie obiektywną rzeczywistość

• dogmat - twierdzenie przyjmowane za pewne i prawdziwe jedynie na mocy autorytetu osoby, która je wygłasza

• subiektywizm, obiektywizm - filozofowie:

• Pyrron z Elidy - żył współcześnie z Zenonem z Kition (stoicyzm) i Epikurem (epikureizm); jego poglądy można streścić w trzech punktach: 1. nie wiadomo, jakie są własności rzeczy, 2. nie mogąc dociec własności rzeczy – należy praktykować epoche, czyli wstrzymywanie się od sądów i

niezabieranie głosu w żadnej sprawie, 3. to prowadzi do spokoju

• Sekstus Empiryk - starożytny lekarz i filozof działający na przełomie II i III wieku n.e. w Atenach i Aleksandrii; był przedstawicielem sceptycyzmu

Instrukcja do pracy własnej:

- zapoznaj się z tematem w podręczniku, s. 76-81 - przeczytaj i przemyśl

Skąd pochodzi wiedza, którą wykorzystujesz podczas opisanych czynności? Skąd wiesz, że możesz zaufać tej wiedzy?

1. Czytasz wiadomości w Internecie.

2. Opowiadasz znajomym obejrzany niedawno film.

3. Przechodzisz na drugą stronę ulicy

Figure

Updating...

References

Related subjects :