• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (w podstawie ma kwadrat) o krawędzi bocznej 6 cm i krawędzi podstawy 5cm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (w podstawie ma kwadrat) o krawędzi bocznej 6 cm i krawędzi podstawy 5cm"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:

matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo rozwiązanie słowne.

Uwaga: Czas jest ważny! Sprawdzajcie o 1000 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Musicie się logować na swoje konta, a nie rodziców.

Karta pracy 38

Przypominam: przy obliczaniu pola powierzchni całkowitej możecie liczyć pole jego siatki lub korzystać ze wzoru:

Pc=2·Pp+Pb gdzie:

Pc – pole powierzchni całkowitej

Pp – pole podstawy (pole wielokąta, który jest podstawą graniastosłupa)

Pb – pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól prostokątów tworzących ściany boczne)

Zadanie 1. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (w podstawie ma kwadrat) o krawędzi bocznej 6 cm i krawędzi podstawy 5cm.

(Graniastosłup prawidłowy ma wszystkie ściany równe).

Zadanie 2. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości opuszczonej na ten bok 6cm.

Zadanie 3. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest trójkąt równoboczny o krawędzi podstawy 4cm i wysokości 3,5cm. Wysokość graniastosłupa wynosi 2dm.

Zadanie 4. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest równoległobok o krawędziach 7dm i 5dm i wysokości opuszczonej na dłuższy bok 4dm.

Wysokość graniastosłupa wynosi 0,6m.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość cm, a przekątna graniastosłupa jest równa cmA. Pole powierzchni całkowitej tego

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o wysokości i podstawie o wymiarach danych na rysunku.