Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (w podstawie ma kwadrat) o krawędzi bocznej 6 cm i krawędzi podstawy 5cm

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:

matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo rozwiązanie słowne.

Uwaga: Czas jest ważny! Sprawdzajcie o 1000 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Musicie się logować na swoje konta, a nie rodziców.

Karta pracy 38

Przypominam: przy obliczaniu pola powierzchni całkowitej możecie liczyć pole jego siatki lub korzystać ze wzoru:

Pc=2·Pp+Pb gdzie:

Pc – pole powierzchni całkowitej

Pp – pole podstawy (pole wielokąta, który jest podstawą graniastosłupa)

Pb – pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól prostokątów tworzących ściany boczne)

Zadanie 1. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego (w podstawie ma kwadrat) o krawędzi bocznej 6 cm i krawędzi podstawy 5cm.

(Graniastosłup prawidłowy ma wszystkie ściany równe).

Zadanie 2. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości opuszczonej na ten bok 6cm.

Zadanie 3. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest trójkąt równoboczny o krawędzi podstawy 4cm i wysokości 3,5cm. Wysokość graniastosłupa wynosi 2dm.

Zadanie 4. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest równoległobok o krawędziach 7dm i 5dm i wysokości opuszczonej na dłuższy bok 4dm.

Wysokość graniastosłupa wynosi 0,6m.

Figure

Updating...

References

Related subjects :