Ideowiec czy egoista? 1.

196  Download (21)

Full text

(1)

Karta pracy 1.

Ideowiec czy egoista?

1. Uzupełnij tabelę dotyczącą najważniejszych etapów życia Tomasza Judyma.

Etap życia Miejsce Najważniejsze informacje,

osoby, działania I etap – dzieciństwo

II etap – wczesna młodość, studia

III etap – początek praktyki lekarskiej

IV etap – lekarz w uzdrowisku

V etap – lekarz w kopalni

2. W jakim stopniu dzieciństwo i młodość ukształtowały charakter oraz postępowanie Judyma?

3. Określ sposób, w jaki doktor Tomasz postrzega rzeczywistość. Oceń podejście bohatera do otoczenia.

(2)

Karta pracy 2.

Decyzja Judyma

1. Przeanalizuj możliwości wyboru drogi życiowej przez doktora Tomasza i uzupełnij schemat.

2. Wpisz w tabelę przyczyny i skutki decyzji Judyma o życiu w samotności.

Decyzja Judyma o rozstaniu z Joasią

kategoria przyczyny skutki

Figure

Updating...

References

Related subjects :