Jeśli forma pracy, jaką przyjąłem nie będzie wam odpowiadała, proszę dajcie znać, wtedy postaram się ją zmodyfikować

Download (0)

Full text

(1)

Witam, mam nadzieję, że wywiązaliście się z waszego zadania. Musimy nieco zmodyfikować naszą pracę. Rozporządzenie ministra zobowiązuje nas do realizacji podstawy programowej i co się z tym wiąże do weryfikowania waszych postępów w nauce. Po każdym temacie będziecie zobligowani do przesyłania mi na konto e-mailowe wykonanych ćwiczeń. Przesłana na emaila wiadomość musi zawierać zdjęcie z podpisaną przez was pracą. Wskazówki, dotyczące konkretnych zadań, które chcę zweryfikować będę uzupełniał na bieżąco. Będę również zadawał wam długoterminowe prace - lektury do przeczytania, testy na czytanie ze zrozumieniem i rozprawki typu maturalnego.

Konsultować naszą pracę możemy przez dowolny komunikator ( myślę, że grupa na messengerze będzie się sprawdzała). Nie mam zamiaru zasypywać was nadmierną pracą, zdaję sobie sprawę z natłoku obowiązków, jakie przed wami stoją, ale my też musimy powoli realizować materiał. Jeśli forma pracy, jaką przyjąłem nie będzie wam odpowiadała, proszę dajcie znać, wtedy postaram się ją zmodyfikować. Sugeruję również abyśmy z naszymi lekcjami przenieśli się na platformę google classroom będzie nam tam nieco wygodniej.

...

25.03 (2h)

Witam, mam nadzieję, że nie mieliście problemu z pracą z e-podręcznikiem i potraktowaliście problem rzetelnie. Temat dotyczący rycerstwa opierał się na ćwiczeniach on-line. Prześlę wam jeszcze jedną kartę pracy dedykowaną materiałom z podręcznika, możecie notatkę zapisać w zeszycie bądź wkleić ją do zeszytu Temat lekcji: Roland jako średniowieczny wzór rycerza. Jeżeli zadaję materiał filmowy, to należy bezwzględnie film obejrzeć. W późniejszym terminie i podczas wypracowań typu maturalnego zweryfikuję waszą znajomość tych pozycji.

Na ten tydzień zaplanowałem dwa tematy do samodzielnej realizacji. Pierwszy będzie dotyczył Kroniki polskiej Galla Anonima - temat do zapisania w zeszycie: Średniowieczny wzór władcy.

Materiały znajdziecie oczywiście w waszym podręczniku s. 246 - 249, ale w głównej mierze będziemy pracować z e- podręcznikiem. Waszym zadania:

1. Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi Kroniki polskiej Galla Anonima - tutaj.

2. Wykonaj do zeszytu ćwiczenia: od 3.1 do 3.3, od 4.1 do 4.5.

3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia on-line.

...

27.03 (1h)

Temat: Czym jest asceza? w nawiązaniu do Legendy o św. Aleksym. Temat odnajdziecie w podręczniku s. 250 - 254 i w e- podręczniku. Wasze zadania:

1. Przeczytać materiały zawarte w e-podręczniku - tutaj.

2. Wykonać do zeszytu ćwiczenia: 2.2 do 2.4, 3. 5 do 3.6, 5.1, 5.5.

3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia on-line.

4. Zdefiniować w zeszycie pojęcie ascezy i literatury parenetycznej.

(2)

...

30.04 (1h)

Na ten tydzień zaplanowałem kolejne tematy do samodzielnej realizacji. Pierwszy to:

Cierpiący i radosny – Biedaczyna Boży z Asyżu

Kolejność wykonywanych zadań jest następująca.

1. Czytamy materiały z e - podręcznika tutaj i podręcznika do j. polskiego.

2. Zapoznajemy się z fragmentami: Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń i Kazania do ptaków (e- podręcznik).

3. Wykonujemy ćwiczenia z e-podręcznika do zeszytu: 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, ( 2.6 zdjęcie na maila) 4. Wykonujemy ćwiczenia z e-podręcznika on - line: 1.4, 2.4, 5.1, 5.2, 10.

5. Chętnych zachęcam do obejrzenia filmów o św. Franciszku - dokument tutaj, fabuła tutaj.

...

1.04 (2h)

Drugi temat to: ŚMIESZNA CZY PRZERAŻAJĄCA? OBRAZ ŚMIERCI W ROZMOWIE MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

Temat odnajdziecie w e- podręczniku tutaj . Wasze zadania:

1. Czytamy materiały z e - podręcznika dotyczące motywu śmierci w średniowieczu.

2. Definiujemy w zeszycie pojęcia: Danse macabre, ars moriendi.

Zapoznajemy się z fragmentami Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią:

3. Wykonujemy ćwiczenia z e-podręcznika do zeszytu: 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.4.

4. Wykonujemy ćwiczenia z e-podręcznika on - line: 3.3.

5. Czytamy ze strony e- podręcznika tekst: Człowiek oswojony ze śmiercią.

6. Zapisujemy do zeszytu ćwiczenie 6 a (zdjęcie na maila).

...

3.04, 6.04 (2h)

DZIEJE TRISTANA I IZOLDY JAKO PRZYKŁAD ŚREDNIOWIECZNEGO ROMANSU

(3)

Kolejność wykonywanych zadań jest następująca.

1. Czytamy materiały z podręcznika do j. polskiego s. 279 - 286.

2. Wypełniamy karty pracy, wklejamy do zeszytu.

3.Jakie przeszkody musieli pokonać kochankowie, aby być ze sobą?

W notatce w zeszycie wykorzystaj odpowiedzi na podane pytania, wykonane polecenia:

• Jak rozumiesz temat?

• Przedstaw przykłady ilustrujące temat.

• Na jakie przeszkody natrafiali kochankowie?

• W jaki sposób Tristan i Izolda przezwyciężyli te trudności?

• Jakie były konsekwencje zmagania się z problemami:

a) dla samych kochanków?

b) dla ich otoczenia?

• Czego nauczyło bohaterów zmaganie się z przeszkodami?

• Jak wpłynęło to na ich charaktery?

4. Oglądamy film: Tristan i Izolda tutaj

...

8.04 (2h)

Witam, kolejny temat będzie dotyczył lektury - fragmentów Boskiej komedii. Nie chcę was męczyć przed świętami, więc poproszę tylko o przeczytanie fragmentów utworu z trzech kart pracy i podręcznika s. 287- 292. Nie wypełniamy kart. Po świętach wrócimy do tematu. W nawiązaniu do utworu Dantego proszę o obejrzenie filmu: Między piekłem a niebem. Pliki wysyłam na google classroom.

...

15.04 (2h)

Temat lekcji: Średniowieczna wizja zaświatów.

Kolejność wykonywanych zadań:

1. Czytamy informacje na temat Dantego Alighieri i jego Boskiej komedii z epodręcznika tutaj.

2. Wykonujemy ćwiczenia z epodręcznika 1 , 3 , 4.2, 4.5 on-line i 2, 4.3 do zeszytu.

3. Czytamy fragment pieśni XXXIV Spotkanie z szatanem i wykonaj on-line ćwiczenia: 8.1,8.2, 9.4

(4)

...

17.04 , 20 .04

LITERACKA WĘDRÓWKA PO ZAŚWIATACH – BOSKA KOMEDIA DANTEGO

Kolejność wykonywanych zadań:

1.Skomentuj cytat: „Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”. Podaj uczucia, które może wzbudzać taka wypowiedź.

2. Przeczytaj fragment (początek utworu) s. 289. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1-4.

3. Uzupełnij schemat informacjami na temat dusz przestępców zamieszkujących poszczególne kręgi piekielne . Kartę pracy wklej do zeszytu - tylko ćw. 1. Skorzystaj z ćwiczenia 3 e-podręcznik:)

4. Zapoznaj się z fragmentem Pieśni III i wykonanie pol. 1.–3. z podr., s. 292 5. Przypominam o konieczności obejrzenia filmu: Między piekłem a niebem.

...

22.04 (2h)

SZTUKA I ARCHITEKTURA ŚREDNIOWIECZA

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika na temat sztuki romańskiej i gotyckiej s. 311 - 313 2. Przeczytaj wstęp o sztuce średniowiecznej i zapoznaj się z informacjami na temat stylu romańskiego i gotyckiego z epodręcznika tutaj.

3. Przejrzyj interaktywny materiał dotyczący arcydzieła sztuki średniowiecznej w Polsce.

4. W oparciu o podane źródła zapoznaj się z gotyckim ołtarzem Wita Stwosza.

5 . Zobacz materiał z youtube o ołtarzu tutaj i tutaj.

4. Wykonaj on-line ćwiczenie 2 (Przyporządkuj cechy do określonego stylu architektonicznego) i 4 (Połącz style lub zjawiska w sztuce z datami)

5. Na podstawie zdobytych wiadomości ( podręcznik i epodręcznik) sporządź notatkę o stylu romańskim i gotyckim.

...

24.04

Temat: Katedry - pomniki epok.

Temat nawiązuje bezpośrednio do lekcji o sztuce średniowiecznej.

(5)

1. Zapoznaj się z materiałami i ciekawostkami na temat średniowiecznych katedr: epodręcznik tutaj.

2. Odwiedż stronę poświęconą katedrze wawelskiej tutaj.

3. Wykonaj on-line ćwiczenia 1.3, 1.6

4. Zapoznaj się z informacjami na temat katedry w Reims i Barcelonie.

5. Jak opisywać dzieło architektury - kolejność opisu do zeszytu.

6. Zapoznaj się z wiadomościami na temat symboliki katedry oraz z tekstem: Historia architektury europejskiej i wykonaj polecenia: 3.1, 3.2, 3.3. Symbolika katedry - krótka notatka w zeszycie . 7. Przeczytaj z podręcznika tekst Katedra Jacka Dukaja s. 318-320 i wykonaj w zeszycie polecenia: 7 i 10.

Figure

Updating...

References

Related subjects :