KARTKÓWKA nr 3TEMAT: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

410  Download (3)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 3

TEMAT: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1.

4 p. Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Wyrażenie 21 a2 – 3b2 to różnica połowy kwadratu liczby a i potrojonego kwadratu

liczby b. P / F

b) Suma ilorazu liczb x i y oraz połowy liczby z to xy + 21 z. P / F c) Dla m = 6 i n = 4 wyrażenie (2m – n) : 3 ma wartość 2 32 . P / F

d) Wyrażenie 5a2 oraz 4a + a są równe. P / F

2.

2 p. Bartek kupił 2 pary skarpetek po s zł oraz 3 koszulki po t zł. Za zakupy zapłacił banknotem o nominale 100 zł.

Uzupełnij zdania. Zakreśl poprawne odpowiedzi spośród A i B oraz C i D.

Wartość zakupów Bartka opisuje wyrażenie A / B. A. 3s + 2t B. 2s + 3t Bartek otrzymał C / D zł reszty. C. 100 – (2s + 3t) D. 100 – 2s + 3t

3.

3 p. Rozwiąż równanie i wykonaj sprawdzenie.

(12 – 6a) : 3 = 1

4.

4 p. Pani Jadwiga za 3 owoce mango i 2 ananasy zapłaciła 38 zł. Jeden ananas kosztował 7 zł.

Ile kosztowało jedno mango? Ułóż odpowiednie równanie i je rozwiąż.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 3

TEMAT: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1.

4 p. Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Wyrażenia 3c2 i 5c – 2c są równe. P / F

b) Wyrażenie 2x2 + 21 y2 to suma podwojonego kwadratu liczby y i połowy kwadratu

liczby x. P / F

c) Różnica połowy liczby a oraz ilorazu liczb c i d to 21 a – dc . P / F d) Dla m = 5 i n = 7 wyrażenie 3 ∙ (2m – n) jest równe 8. P / F

2.

2 p. Joasia kupiła 3 pudełka kolorowej kredy po k zł i 4 opakowania mazaków po m zł. Za za- kupy zapłaciła banknotem o nominale 50 zł.

Uzupełnij zdania. Zakreśl poprawne odpowiedzi spośród A i B oraz C i D.

Wartość zakupów Joasi opisuje wyrażenie A / B. A. 3k + 4m B. 4k + 3m Joasia otrzymała C / D zł reszty. C. 50 – 3k + 4n D. 50 – (3k + 4m)

3.

3 p. Rozwiąż równanie i wykonaj sprawdzenie.

2 ∙ (8b – 5) = 14

4.

4 p. Pan Adam za 2 melony i 9 owoców kiwi zapłacił 32 zł. Jedno kiwi kosztowało 2 zł. Ile kosz- tował melon? Ułóż odpowiednie równanie i je rozwiąż.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 a) P b) F c) P d) F

2 B, C 3 a = 1,5

4 3a + 14 = 38; 8 zł WERSJA B

1 a) F b) F c) P d) F

2 A, D 3 b = 1,5

4 2a + 18 = 32; 7 zł

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :