• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

Copied!
16
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 16 KOD UCZNIA

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

III ETAP WOJEWÓDZKI 25 stycznia 2014 r.

Ważne informacje:

1. Masz 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

2. Pisz długopisem lub piórem, nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz ponownie.

3. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu na to przeznaczonym. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 50 100%

Uzyskana liczba punktów %

Podpis osoby sprawdzającej

(2)

Strona 2 z 16

Zadania od 1. do 6. dotyczą V odcinka serialu pt. Magiczne drzewo w reżyserii Andrzeja Maleszki oraz zamieszczonego poniżej fragmentu wywiadu z reżyserem.

Świat według Andrzeja Maleszki. Trzeba wierzyć w happy endy

Czym musi się różnić nowoczesna baśń od tych Andersena czy braci Grimm?

Nowoczesna baśń powinna łączyć współczesny, znany dziecku świat z tym, co uniwersalne. Moimi bohaterami są zwykłe dzieci, które mają prawdziwe problemy, ale daję im niezwykłą moc, by mogły je rozwiązać. Ktoś może powiedzieć, że w życiu dzieci nie mają takich możliwości, ale dla mnie ta fantastyczna moc to taka wewnętrzna siła dziecka.

I jeszcze jedno: w moich powieściach czy filmach negatywne postaci nigdy nie są unicestwiane. Dzieci czują większą satysfakcję, gdy czarny charakter dostaje szansę na poprawę. Akceptują to, bo same często robią rzeczy zakazane i chcą, by im wybaczono.

Zresztą wiele klasycznych baśni wciąż jest nowoczesnych. Chciałbym, by moje opowieści były tak współczesne jak np. Pinokio.

Pamięta pan swoją pierwszą przeczytaną książkę?

Samodzielnie zacząłem czytać ze złości. To była Akademia Pana Kleksa. Miałem odrę, siostra czytała mi tę powieść, ale w końcu się zmęczyła. Rozzłoszczony, litera po literze zacząłem czytać sam. Potem był Kajtuś Czarodziej Korczaka. Uważam, że Janusz Korczak to jeden z najbardziej zapomnianych polskich pisarzy. To smutne, jaką pozycję ma w Szwecji np. Astrid Lindgren, autorka PippiLangstrumpf, a jaką u nas ma Korczak. Ci, którzy tworzą dla dzieci, są spychani w Polsce do rezerwatu. A przecież ikoną włoskiej literatury jest Pinokio, a duńskiej − baśnie Andersena. Gdyby Akademia Pana Kleksa była napisana w świecie anglosaskim, byłaby światowym hitem i miała już pięć ekranizacji w Hollywood.

Przecież ta polska opowieść o magicznej szkole wyprzedza Harry'ego Pottera o dekady.

Powtarza pan często, że dorośli − w przeciwieństwie do dzieci − są snobami.

Dzieciaków nie obchodzi, kim jest reżyser. One nie sprawdzają recenzji. Po prostu gaśnie światło i zaczyna się historia. Jeśli nie jest fajna, to nie masz szans, żadne Oscary nie pomogą.

Jasne, że ludzie próbują dziećmi manipulować. Wciskają im coś beznadziejnego w świecącym opakowaniu, osiągając komercyjny sukces, ale spróbuj dzieciaka zapytać, co pamięta z takiego filmu. Najwyżej kilka dowcipów, jakiś obrazek, reszta wyparowuje.

Dzieci nie mają dystansu, są po prostu w środku opowieści.

Pamiętam, jak na premierze Magicznego drzewa mała dziewczynka wdrapała się na kanapę, która została przed ekranem po konferencji prasowej. Chciała wejść do filmu.

Na podstawie: Andrzej Maleszka, Światwedług Andrzeja Maleszki.Trzeba wierzyć w happy endy, rozm. przepr. Donata Subbotko, „Gazeta Wyborcza”, 09.12.2011.

(3)

Strona 3 z 16 Zadanie 1. (0−1 p.)

Z odpowiedzi reżysera na pierwsze pytanie wypisz określenia mające podane niżej znaczenie

a) ‘ponadczasowy, powszechnie obowiązujący’ ………..

b) ‘taki, który przestaje istnieć’ ………..

c) ‘należący do kanonu, wybitny, tradycyjny’ ………..

Zadanie 2. (0−1 p.)

a) Uzasadnij, że to, co Andrzej Maleszka mówi o sposobie ukazywania w swoich filmach postaci budzących dezaprobatę, ma potwierdzenie także w serialu Magiczne drzewo.

Podaj przykład z treści odcinka pt. Bracia.

……….……….

……….……….

……….……….

Zadanie 3.(0−2 p.)

a) Wymień dwie cechy baśni, które można dostrzec w odcinku serialu Magiczne drzewo zatytułowanym Bracia. Podaj potwierdzające tę odpowiedź przykłady z treści filmu.

Cechy baśni Przykłady z treści filmu

1.

2.

b) Na podstawie pierwszego zdania wypowiedzi reżysera uzasadnij, że odcinek serialu Magiczne drzewo zatytułowany Bracia nie jest klasyczną, tylko nowoczesną baśnią.

Odwołaj się do przykładu z treści filmu.

……….……….

……….……….

……….……….

(4)

Strona 4 z 16 Zadanie 4. (0−1 p.)

a) O jakim wspólnym elemencie treści Harry’ego Pottera i pierwszej przeczytanej przez siebie książki wspomina Andrzej Maleszka?

……….……….

……….……….

……….……….

b) Co oznaczają użyte przez reżysera słowa wyprzedza „Harry'ego Pottera” o dekady?

A. Jest dziesięć razy bardziej interesująca.

B. Przeczytało ją dziesięć razy więcej osób.

C. Została napisana kilkadziesiąt lat wcześniej.

D. Jej akcja rozgrywa się o kilkadziesiąt lat wcześniej.

Zadanie 5. (0−1 p.)

Wyjaśnij, co wynika z zestawienia przez Andrzeja Maleszkę polskiej literatury dziecięcej z zagraniczną. Co je łączy, a co − dzieli?

……….……….

……….……….

……….……….

Zadanie 6. (0−1 p.)

Na podstawie odpowiedzi Andrzeja Maleszki na trzecie pytanie sformułuj zasady, którymi powinien kierować się młody widz, aby w ocenie filmu nie ulec manipulacji.

……….……….

……….……….

……….……….

……….……….

……….……….

(5)

Strona 5 z 16

Zadania od 7. do 11. dotyczą powieści Josteina Gaardera pt. Przepowiednia Dżokera.

Zadanie 7. (0–2 p.)

Przeczytaj podany fragment powieści, a następnie wykonaj polecenia a) i b).

Ludzie interesują się zjawiskami nadprzyrodzonymi, ponieważ cierpią na szczególny rodzaj ślepoty. Nie widzą tego, co jest najbardziej tajemnicze, a mianowicie istnienia świata.

Bardziej zajmują ich Marsjanie i latające talerze niż zagadkowe dzieło stworzenia, widoczne u ich stóp.

Jostein Gaarder, Przepowiednia Dżokera, Warszawa 1996, s. 118.

a) Wybierz odpowiednie uzupełnienia luk w poniższym tekście.

Z cytowanego fragmentu powieści wynika, że większość ludzi interesuje się głównie tym, co 7.1.___, choć nie są to wcale 7.2.___ .Latające talerze zostały w tej wypowiedzi 7.3.___.

Według autora, zainteresowanie nimi 7.4.___ .

7.1. 7.2.

A. zostało potwierdzone naukowo A. zjawiska nadprzyrodzone B. jest najbardziej oczywiste B. najważniejsze problemy C. wzbudza sensacje C. wytwory wyobraźni

7.3. 7.4.

A. porównane do dzieła stworzenia. A. odwraca uwagę od tego, co istotne.

B. przeciwstawione dziełu stworzenia. B. wynika z najgłębszych tęsknot.

C. ukazane jako dzieło stworzenia. C. jest zjawiskiem zupełnie naturalnym.

b) Na podstawie tekstu sformułuj trzy rady dla osoby, która chciałaby zostać filozofem.

Nie cytuj.

1. ……….……….

……….……….

2. ……….……….

……….……….

3. ……….……….

……….……….

(6)

Strona 6 z 16 Zadanie 8. (0–2 p.)

a) Dokończ zdania, wyjaśniając znaczenie użytego w nich wyrazu baśń.

Ojciec bohatera mówi o swojej żonie: obawiam się, że utonie w tej baśni o modzie, ponieważ uważa świat mody za

A. przepełniony dobrem.

B. nierzeczywisty.

C. pełen złudzeń.

D. niedostępny.

Hans Thomas w pewnej chwili powiedział do siebie: żyjemy w cudownej baśni, ponieważ według niego świat jest

A. pełen dobrych ludzi.

B. dziełem przypadku.

C. pozbawiony sensu.

D. wielką zagadką.

b) Dokończ zdanie.

Przywołane w punkcie a) cytaty z powieści świadczą o tym, że A. dorośli inaczej niż dzieci rozumieją znaczenie wyrazu baśń.

B. wyrazu baśń często używa się w niewłaściwym znaczeniu.

C. wyraz baśń jest wieloznaczny i budzi różne skojarzenia.

D. znaczenie wyrazu baśń jest trudne do zdefiniowania.

Zadanie 9. (0–2 p.)

Przeczytaj podaną wypowiedź jednego z bohaterów oraz wykonaj polecenia a) i b).

Jesteśmy takimi maluśkimi figurkami. Żyjemy na ziarnku grochu!

a) Wypisz z tego fragmentu wszystkie wyrazy zdrobniałe, nadając im formę mianownika liczby pojedynczej, oraz formanty, za których pomocą utworzono te wyrazy.

Wyrazy zdrobniałe (forma mianownika liczby pojedynczej):

………..………..

Formanty:

………..………..

b) Wyjaśnij, co zostało w tej wypowiedzi podkreślone przez zastosowanie zdrobnień.

………..………..

………..………..

(7)

Strona 7 z 16 Zadanie 10. (0–1 p.)

Wybierz odpowiednie uzupełnienia luk w poniższych zdaniach.

Bohater uważa, że jego ojciec, będąc dzieckiem, czuł się jak dżoker, czyli ktoś 10.1.___ . Również jako filozof ojciec był według Hansa dżokerem, ponieważ miał zdolność dostrzegania rzeczy, 10.2.___ .

10.1. 10.2.

A. wyjątkowy, najważniejszy A. które były bardzo zabawne B. zdolny rozbawić wszystkich wokół B. na które inni nie zwracali uwagi C. odrzucony przez otoczenie C. które naprawdę nie istniały

Zadanie 11. (0–2 p.)

Ojciec opowiada Hansowi Thomasowi o filozofie, który powiedział: Drzewa na wsi niczego mnie nie nauczą. Odpowiedz na pytania a), b) i c) dotyczące tego myśliciela.

a) Jak na imię miał ten filozof i w jakim mieście mieszkał?

………..

b) Skąd czerpał wiedzę i mądrość?

………..

………..

………..

c) Dlaczego został nazwany przez wyrocznię delficką najmądrzejszym człowiekiem?

………..

………..

………..

(8)

Strona 8 z 16

Zadania od 12. do 14. dotyczą powieści Roalda Dahla pt. Charlie i fabryka czekolady.

Zadanie 12. (0−2 p.)

Jedno z dzieci zwiedzających fabrykę czekolady w pewnym momencie krzyknęło:

To fantastyczne! Podaj dwa znaczenia, które ma użyty w tej wypowiedzi przymiotnik i uzasadnij, że obydwa te znaczenia pasują do tego, co zobaczyły dzieci.

Znaczenie 1. …...………..

Znaczenie 2. ……...………..

Uzasadnienie: ………..

………..

………..

Zadanie 13. (0−2 p.)

Czwórkę bohaterów, którzy jako pierwsi zdobyli Złote Talony, coś łączy. Można się domyślać, że nieprzypadkowo znaleźli się oni w fabryce czekolady. Napisz, co mają ze sobą wspólnego i czym stało się dla nich zwiedzanie fabryki.

………..

………..

………..

………..

Zadanie 14. (0−1 p.)

Wymień cechy bohatera powieści Charlie i fabryka czekolady, dzięki którym zasługiwał on na otrzymaną nagrodę.

………..

………..

………..

………..

(9)

Strona 9 z 16

Zadania od 15. do17. Dotyczą książki pt. Władca Lewawu Doroty Terakowskiej.

Zadanie 15. (0−1 p.)

Przeczytaj poniższy cytat i określ funkcję zastosowanych w nim epitetów – wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2.

Dumna, wyniosła sylwetka Lewawu majaczyła na horyzoncie.

W tym fragmencie w funkcji epitetów zastosowano dwa wyrazy używane zwykle jako określenia cech ludzkiego

A. wyglądu,

przez co podkreślono 1. grozę, jaką budziła siedziba władcy.

B. charakteru, 2. majestatyczny charakter budowli.

Zadanie 16. (0−1 p.)

Wybierz odpowiednie uzupełnienia luk w podanym tekście.

Opowieść o objęciu władzy przez Zdowa Mędrzec nazwał 16.1.____, ponieważ 16.2.___ .

16.1. 16.2.

A. bajką A. nie wierzył, że jest prawdziwa B. baśnią B. uważał, że zawiera ziarno prawdy

C. legendą C. wymyślił ją, żeby nauczyć czegoś Allian.

Zadanie 17. (0−1 p.)

Przeczytaj definicję wyrazu stereotyp, i uzasadnij, że wybierając członków Rady Mędrców, w Wokarku nie kierowano się stereotypowymi przekonaniami. Napisz, jakim dwóm stereotypom zaprzeczał dobór Mędrców.

stereotyp − uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na fałszywych sądach, utrwalony przez tradycję i trudny do zmiany

………..

………..

………..

………..

(10)

Strona 10 z 16

Zadania od 18. do 21. Dotyczą podanego fragmentu wiersza pt. Zaczarowana dorożka Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Zaczarowana dorożka

Natalii –

która jest latarnią zaczarowanej dorożki I

Allegro

Zapytajcie Artura, daję słowo: nie kłamię ale było jak ulał

sześć słów w tym telegramie:

ZACZAROWANA DOROŻKA ZACZAROWANY DOROŻKARZ ZACZAROWANY KOŃ.

Cóż, według Ben Alego, czarnomistrza Krakowa,

„to nie jest nic takiego dorożkę zaczarować dosyć fiakrowi w oczy błysnąć specjalną broszką i jużeś zauroczył

dorożkarza z dorożką,

ale koń – nie”. Więc dzwonię:

– Serwus, to pan Ben Ali?

Czy to możliwe z koniem?

– Nie, pana nabujali.

Zadrżałem. Druga w nocy.

Pocztylion stał jak pika.

I urosły mi włosy do samego świecznika:

ZACZAROWANA DOROŻKA?

ZACZAROWANY DOROŻKARZ?

ZACZAROWANY KOŃ?

Niedobrze. Serce. Głowa.

W dodatku przez firankę:

(11)

Strona 11 z 16 srebrne dachy Krakowa

jak „secundumJoannem”, niżej gwiazdy i liście takie duże i małe.

A może rzeczywiście zgodziłem, zapomniałem?

Może chciałem za miasto?

Człowiek pragnie podróży.

Dryndziarz czekał i zasnął, sen mu wąsy wydłużył i go zaczarowali wiatr, noc i Ben Ali?

ZACZAROWANY DOROŻKARZ ZACZAROWANA DOROŻKA ZACZAROWANY KOŃ.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Zaczarowana dorożka i inne wiersze, Warszawa 1999.

Zadanie 18. (0–1 p.)

Zwrot do adresata został wprowadzony poprzez użycie w pierwszej zwrotce odpowiedniej formy

A. imienia Artur.

B. włoskiego wyrazu.

C. określenia zaczarowany.

D. jednego z czasowników.

Zadanie 19. (0–3 p.)

a) Wypisz wers, w którym osoba mówiąca w wierszu w sposób przenośny przedstawia swoją reakcję na treść telegramu.

………..

(12)

Strona 12 z 16

b) Napisz, jakie emocje osoby mówiącej w wierszu przedstawia ta przenośnia.

………..

………..

………..

c) Fragment, który należało wypisać, nawiązuje do związku frazeologicznego mającego w składzie jeden z zawartych w tej przenośni rzeczowników. Podaj ten związek frazeologiczny.

………..

Zadanie 20. (0–1 p.)

W wierszu użyto wyrazu zgodzić w znaczeniu, w jakim współcześnie już się go nie stosuje. Z treści utworu można wywnioskować, że sformułowania zgodzić kogoś oznaczało

A. ‘wyrazić zgodę na coś, przyznać rację komuś’.

B. ‘porozumieć się, skontaktować się z kimś’.

C. ‘uzgodnić coś, umówić się z kimś’.

D. ‘wynająć, zatrudnić kogoś’.

Zadanie 21. (0–1 p.)

Wiersz Zaczarowana dorożka jest wyrazem szczególnego stosunku autora do miasta, w którym mieszkał i tworzył. Na podstawie wiersza napisz, jak poeta postrzegał swoje miasto.

………..

………..

………..

………..

(13)

Strona 13 z 16 Zadanie 22.(0–10 p.)

Jako przewodniczący Koła Plastycznego napisz do dyrektora domu kultury w Twojej miejscowości list, w którym poprosisz o zorganizowanie wystawy prac plastycznych członków Koła. W liście podaj trzy argumenty przekonujące adresata o potrzebie zorganizowania wystawy.

Twoja wypowiedź powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

(14)

Strona 14 z 16 Zadanie 23. (0–10)

Napisz opowiadanie o swojej nocnej przejażdżce zaczarowaną dorożką.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 20 linijek.

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

(15)

Strona 15 z 16

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

(16)

Strona 16 z 16 Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dolina Światła jest jeden z pacjentów sanatorium.. TAK NIE Głównym bohaterem

W zdaniu Tą tajemnicą jest czas podkreślony wyraz pełni funkcję A. Gigi zaczął bardzo odczuwać brak Momo, bo jego opowieści nie były już uskrzydlone, mimo że nadal

Może jestem włamywaczem – tak przynajmniej nazwały mnie krasnoludy, bo osobiście nigdy się nim naprawdę nie czułem – ale włamywaczem mniej więcej uczciwym,

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy i murkwie – po

a) Mama Alcesta okropnie się zezłościła Alcestowi powiedziała że wieczorem przy kolacji nie dostanie dokładki deseru a mnie że robi się późno i żebym lepiej wracał do

Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie, a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pięły się po owej drzewinie, puszczając w

Dokończ zdanie, wypisując z wiersza te sformułowania, których używa się w języku polskim, by podkreślić, że ktoś lub coś jest zbędne.. Kolejne odpowiedzi

Mama Borejkowa spojrzała uważnie na twarz młodej kobiety. Oprócz zdumienia ujrzała tam i napięcie. A także głęboki, ukryty smutek. Nic nie powiedziała, tylko przechyliła

powiedziała, że jeśli chce dostać skarby, najpierw musi przejść mały teścik. Dała mu sakiewkę pełną złotych dukatów, żeby je wydał w ciągu jednej doby i z nikim się

Przy czytaniu dostałem się w tę Nie Kończącą Się Historię, ale kiedy potem się wydostałem, książki nie

Jest to zapach rozgrzanego ciała i suszących się ryb, psującego się mięsa i pieczonej kassawy, świeżych kwiatów i kisnących wodorostów, słowem wszystkiego,

Zapisz cechę Nerona, jaka ujawnia się w powyższym fragmencie i uzasadnij odpowiedź, odwołując się do

Ślub po siostrze… tak… lecz gdy powrócę, To wiedz się z Bogiem, ale mi się wyłam Z takiego ślubu….. BALLADYNA

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze

b) Wyliczenie opóźnia pojawienie się refleksji; wzmacnia efekt bezinteresownego zachwytu pięknem przyrody; prezentuje kolejność poetyckiego spojrzenia, przypominającego

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

Przedstaw również swoje refleksje i ustosunkuj się do sądu Tadeusza Sobolewskiego -„«Będzie piękny dzień, chce

dobro zawsze zwycięŜa ● obok faktów historycznych występują wydarzenia fikcyjne ● wyjaśniają pochodzenie bogów, ludzi i kosmosu ●występują tylko wydarzenia

Wypisz z tekstu sformułowanie określające jedną z cech głównego bohatera powieści i wyjaśnij znaczenie tych słów.