To było zaskoczenie, że zaczęło się w Lublinie - Dariusz Boguski - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DARIUSZ BOGUSKI

ur. 1958; Białystok

Miejsce i czas wydarzeń Białystok, PRL

Słowa kluczowe projekt Wagon 2010, Białystok, Lublin, Lubelski Lipiec, strajki w 1980 roku

To było zaskoczenie, że zaczęło się w Lublinie

[Informacje o strajkach w Lublinie dotarły do mnie] niestety już jesienią. Byłem w tej niefortunnej sytuacji, że w zasadzie całe wakacje nie było mnie w kraju. Byłem na takim rejsie po Dunaju, na żaglach i słyszałem tylko informacje z polskiego radia, z

„Jedynki”. Natomiast potem chronologia tej sytuacji była odbudowywana, kiedy to się stało powszechną [informacją] po podpisaniu porozumień sierpniowych. Wcześniej nie [było wiadomo], to było pewne zaskoczenie, że to w Lublinie się w zasadzie zaczęło.

Data i miejsce nagrania 2010-08-10, Białystok

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Justyna Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota, Justyna Maciejewska

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :