Zestaw zadań

Download (0)

Full text

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/4 ... ...

klasa data

1. Rysunek przedstawia trzy proste równoległe. Odleg- łość między prostymi ֑ i ֒ wynosi 0,5 cm, a między prostymi ֑ i ֓ – 1,8 cm. Oblicz odległość między pro- stymi ֒ i ֓.

2. Średnica okręgu ma długość 28cm, a jedna z cięciw tego okręgu jest dwa razy krótsza od promienia. Długość tej cięciwy jest równa:

A.14 cm B.12 cm C.2 cm D.7 cm 3. Do kartonu wstawiono 3 garnki (zobacz rysu- nek), których dna mają promienie: 15 cm, 11 cm i 18 cm. Podaj długość i szerokość dna kartonu.

4. Promień okręgu o środku շ jest równy 8 cm. Okrąg o środku ո ma średnicę o 6 cm krótszą od średnicy okręgu o środku շ. Średnica okręgu o środku չ jest równa promieniowi okręgu o środku ո. Dokończ zda- nia. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Okrąg o środku ո ma promień długości . . . .. A.2 cm B.5 cm

Odcinek շչ ma długość . . . .. C.20,5 cm D.mniejszą niż 20,5 cm 5. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Odcinki i są równoległe. prawda fałsz

⟂ prawda fałsz

Odcinki i są prostopadłe do odcinka . prawda fałsz

∥ oraz ⟂ prawda fałsz

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A

str. 2/4

6. Zaznacz zdanie fałszywe:

A.Każdy kwadrat jest rombem.

B.W każdym rombie przekątne są prostopadłe.

C.W każdym trapezie przekątne dzielą się na połowy.

D.W każdym prostokącie przekątne są równej długości.

7. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie 21 m?

8. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 24 cm, a ramię ma 7 cm. Jaką długość ma podstawa tego trójkąta?

9. Bok rombu jest równy 4 cm, a boki równoległoboku mają długości 5 cm i 2 cm. Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Większy obwód ma . . . .. A. romb B. równoległobok Różnica obwodów tych czworokątów

wynosi . . . ..

C. 4 cm D.2 cm

10. Narysuj romb o przekątnych 3 cm i 2 cm.

11. Narysuj romb o przekątnych 4 cm i 6 cm.

12. Narysuj trapez równoramienny o podstawach 2 cm i 7 cm.

13. Oblicz obwód równoległoboku, którego jeden bok ma 4 cm, a drugi jest od niego o 1,5 cm krótszy.

14. Obwód każdego z przedstawionych poniżej trapezów wynosi 20 cm. Oblicz długości odcin- ków oznaczonych literami � i �.

15. Czy poprawnie obliczono miary kątów? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

� = 45 TAK NIE

� − � = 90 TAK NIE

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(3)

A

str. 3/4

16. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

W ciągu 3 godzin wskazówka godzinowa obraca się o kąt 90. prawda fałsz W ciągu 20 minut wskazówka minutowa obraca się o kąt 60. prawda fałsz Kąt wklęsły między wskazówką godzinową a minutową o godzi-

nie 20:00 ma miarę 120.

prawda fałsz

17. Podaj miary kątów oznaczonych literami.

18. Kąt prosty został podzielony na cztery kąty ostre. Kąt = 16, kąt jest o 8 większy od kąta , a kąt to połowa kąta . Oblicz miarę kąta .

19. Na podstawie danych z rysunku oceń prawdziwość zdań.

Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

+ = 180 prawda fałsz

= 35 prawda fałsz

110

20. Na rysunku przedstawiono równoległobok. Ustal miary podanych kątów. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

� + � = . . . . A. 180 B. 360 126

� = . . . . C. 54 D. 27

21. Podaj miary kątów ޾, ޿, ߀.

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(4)

A

str. 4/4

22. Wpisz brakujące miary kątów w poniższych trapezach i równoległoboku:

23.

=. . . .

=. . . .

=. . . .

Podaj brakujące miary kątów poniższego trapezu.

24. Wpisz miary kątów zaznaczonych łukami.

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :