• Nie Znaleziono Wyników

From the Archives of the Foundation of Center for Research and Documentation of the Polish Struggles for Independence

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "From the Archives of the Foundation of Center for Research and Documentation of the Polish Struggles for Independence"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

z

arcHiwumfundacji

cenTrumdokumenTacjiczynuniepodległościowego

Zbiory Fundacji zasiliły fotografie przekazane przez Czesława Srzednickiego będące własnością jego brata Witolda, w czasie II wojny światowej żołnierza Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej (królowej Elżbiety z mężem Jerzym VI) w I Korpusie Polskim. Na fotografii wspólnie z gen. Władysławem Sikorskim

podczas defilady 10 Brygady Pancernej – Forfar, Szkocja, 7 III 1941

m

iScellanea

(2)

158

Z archiwum Fundacji… SOWINIEC nr 43

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (w środku) i premier gen. Władysław Sikorski w czasie mszy św. – Szkocja 1943

Spotkanie gubernatora Gibraltaru a asyście polskiego oficera łącznikowego kpt. Ludwika Łubieńskiego z polskimi żołnierzami, zwolnionymi z hiszpańskiego obozu Miranda del Ebro, kierowanymi do Wielkiej Brytanii. Piąty od lewej strony

(3)

SOWINIEC nr 43 Z archiwum Fundacji…

159

Prezydent RP

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeprowadzono badania i poszukiwanie koneksji fragmen­ tów należących do zachodniej ściany górnego portyku 1 przygotowano je do wmontowania.. Dokonano też selekcji

Y es que, como consecuencia de su capacidad para comunicar un cúmulo de informaciones en el tráfico económico, la inclusión de una indicación geográfica en la presenta- ción de

Znacznie istotniejszy z tego punktu widzenia okazał się przekład dzieła Benjamina Constanta, jakiego Wincenty Niemojowski według własnych twier- dzeń dokonał w

Funkcjonujący w latach 1925–1939 Związek Urzędników Uniwersytetu Ste- fana Batorego w Wilnie stanowił związek zawodowy podlegający pod przepisy rozporządzenia Komisarza

Zgodnie natomiast z przepisami prawa polskiego małz˙en´stwo moz˙e zostac´ uniewaz˙nione, jez˙eli os´wiadczenie o wst ˛apieniu w zwi ˛azek małz˙en´ski zostało złoz˙one

Po omówieniu sytuacji prawnej Kos´cioła katolickiego zamieszczone s ˛ a informacje dotycz ˛ ace sytuacji prawnej innych Kos´ciołów oraz zwi ˛ a- zków niechrzes´cijan´skich

według mnie, przydatną - może się trafi kupiec ofiarujący korzystniejsze warunki, zwłaszcza, jeżeli po odebraniu pruskich pieniędzy, można będzie podjąć się