Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

11  Download (0)

Full text

(1)

Zestaw podręczników dla klas I-III

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.1 1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/1/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.2 1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813//2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.3 1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/2/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.4 1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/2/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Matematyka. cz.1 1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/1/2018 Finansowany z MEN

Edukacja

wczesnoszkolna Szkolni Przyjaciele.

Matematyka. cz. 2

1

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz, prof.dr hab. J. Hanisz

WSiP 813/2/2018 Finansowany z MEN

(2)

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

J. angielski Bugs Team 1 1 Carol Read, Ana Soberón Macmillan 811/1/2017 Finansowany z MEN Religia Poznaję Boży świat 1 Ks. dr K. Mielnicki, E.

Kondrak, J. Snopek Jedność AZ-11-01/18-KI-

4/20 Płatny

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.1 2

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/3/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.2 2

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz WSiP 813/3/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.3 2

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/4/2018

Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.4 2

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/4/2018

Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Matematyka. cz.1 2

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/3/2018 Finansowany z MEN

J. angielski Bugs Team 2 2 Carol Read, Ana Soberón,

Magdalena Kondro Macmillan 811/2/2018 Finansowany z MEN Religia Kochajmy Pana

Jezusa 2 Ks. P. Goliszek Gaudium AZ-12-01/10-

LU-3/13 Płatny

Edukacja Szkolni Przyjaciele, 3 E. Schumacher, I.Zarzycka; WSiP 813/5/2018 Finansowany z MEN

(3)

wczesnoszkolna cz.1 K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz Edukacja

wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.2 3

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala. prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/5/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.3 3

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/6/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele,

cz.4 3

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/6/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Matematyka. cz.1 3

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/5/2018 Finansowany z MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele.

Matematyka. cz. 2 3

E. Schumacher, I.Zarzycka;

K.Preibisz-Wala, prof.dr hab. J.

Hanisz

WSiP 813/6/2018 Finansowany z MEN

J. angielski Bugs Team 3 3 Elisanda Papiol, Maria Toth,

Magdalena Kondro Macmillan 811/3/2018 Finansowany z MEN Religia Przyjmujemy Pana

Jezusa 3 Ks. P. Goliszek Gaudium AZ-13-01/10-

LU-4/14 Płatny

(4)

Zestaw podręczników dla klas IV-VIII

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

Język polski „Jutro pójdę w

świat” 4 Hanna Dobrowolska, Urszula

Dobrowolska WSiP 868/1/2017 Finansowany z

MEN J. angielski English Class A1 4 Sandy Zervas, Catherine

Bright, Arek Tkacz Pearson 840/1/2017 Finansowany z MEN Historia Historia 4 Wojciech Kalwat, Małgorzata

Lis WSiP 882/1/2017 Finansowany z

MEN Matematyka Matematyka wokół

nas 4 Helena Lewicka, Marianna

Kowalczyk WSiP 787/1/2017 Finansowany z

MEN

Przyroda Przyroda 4

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

WSiP 893/2017 Finansowany z

MEN

Technika

Bądź bezpieczny na drodze. Karta

rowerowa

4 B. Bogacka-Osińska WSiP 850/1/2017 Finansowany z

MEN

Plastyka Plastyka 4 S. Stopczyk, B. Neubert WSiP 771/9/2017 Finansowany z

MEN

Muzyka Klucz do muzyki 4

Urszula Smoczyńska,

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

WSiP 858/1/2017 Finansowany z MEN Informatyka Informatyka 4 4 Wanda Jochemczyk, Iwona

Krajewska-Kranas, Witold

WSiP 807/1/2017 Finansowany z MEN

(5)

Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wdż Wędrując ku

dorosłości 4

Teresa Król, Magdalena Guziak-Nowak, Grażyna Węglarczyk

Rubikon 920/1/2017 Finansowany z MEN

Religia Jestem

chrześcijaninem 4 Ks. W. Janiga Gaudium AZ-21-01/10-

LU-1/12 Płatny

Język polski „Jutro pójdę w

świat” 5 H. Dobrowolska, U.

Dobrowolska WSiP 868/2/2018 Finansowany z

MEN J. angielski English Class A1+ 5 Jayne Croxford, Graham Fruen,

Arek Tkacz Pearson 840/2/2018 Finansowany z

MEN

Historia Historia 5

Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska- Mieloch

WSiP 882/2/2018 Finansowany z MEN

Matematyka Matematyka wokół

nas 5 Helena Lewicka, Marianna

Kowalczyk WSiP 787/2/2018 Finansowany z

MEN

Geografia Geografia 5 5

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

WSiP 890/1/2018 Finansowany z

MEN

Biologia Biologia 5 5

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka- Gutowska

WSiP 862/1/2018 Finansowany z

MEN

Technika TECHNIKA na co 5 E. Bubak, E. Królicka WSiP 850/2/2017 Finansowany z

(6)

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

dzień MEN

Plastyka Plastyka 5 5 S. Stopczyk, B. Neubert, J.

Chałaścińska WSiP 779/2/2018 Finansowany z

MEN

Muzyka Klucz do muzyki 5

Urszula Smoczyńska,

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

WSiP 858/2/2018 Finansowany z MEN

Informatyka Informatyka 5 5

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/2/2018 Finansowany z

MEN

Wdż Wędrując ku

dorosłości 5

Teresa Król, Magdalena Guziak-Nowak, Grażyna Węglarczyk

Rubikon 920/2/2018 Finansowany z MEN

Religia Wierzę w Boga 5 Ks. W. Janiga Gaudium AZ-22-01/10-

LU-2/13 Płatny

Język polski „Jutro pójdę w

świat” 6 H. Dobrowolska, U.

Dobrowolska WSiP 868/3/2019 Finansowany z

MEN J. angielski English Class A2 6 Sandy Zervas, Catherine

Bright, Arek Tkacz Pearson 840/3/2019 Finansowany z MEN Historia Historia 6 Igor Kąkolewski, Anita

Plumińska-Mieloch WSiP 882/3/2019 Finansowany z

MEN Matematyka Matematyka wokół

nas 6 Helena Lewicka, Marianna

Kowalczyk WSiP 787/3/2019 Finansowany z

MEN

(7)

Geografia Geografia 6 6

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

WSiP 890/2/2019 Finansowany z MEN

Biologia Biologia 6 6

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka- Gutowska

WSiP 862/2/2019 Finansowany z

MEN

Technika TECHNIKA na co

dzień 6 E. Bubak, E. Królicka WSiP Finansowany z

MEN Plastyka Plastyka 6 6 S. Stopczyk, B. Neubert, J.

Chałaścińska WSiP 779/3/2019 Finansowany z

MEN

Muzyka Klucz do muzyki 6

Urszula Smoczyńska,

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

WSiP 858/3/2019 Finansowany z MEN

Informatyka Informatyka 6 6

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/3/2019 Finansowany z

MEN

Wdż Wędrując ku

dorosłości 6

Teresa Król, Magdalena Guziak-Nowak, Grażyna Węglarczyk

Rubikon 920/3/2019 Finansowany z MEN

Religia Wierzę w Kościół 6 Ks. W. Janiga Gaudium AZ-21-01/10-

LU-1/12 Płatny

Język polski „Myśli i słowa” 7 Ewa Nowak, Joanna Gaweł WSiP 895/1/2017 Finansowany z

(8)

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

MEN

J. angielski English Class A2+ 7 Rod Fricker Pearson 840/4/2017 Finansowany z

MEN

Język niemiecki Aktion Deutsch 7 P. Gębal, L. Biedroń WSiP 799/1/2017 Finansowany z

MEN

Historia Historia 7 Igor Kąkolewski, Anita

Plumińska WSiP 882/4/2017 Finansowany z

MEN Matematyka Matematyka 7 7 A. Makowski, T. Masłowski, A.

Toruńska WSiP 832/4/2017 Finansowany z

MEN

Geografia Geografia 7 7

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

WSiP 890/3/2017 Finansowany z

MEN

Biologia Biologia 7 7

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik, Ewa Pyłka-Gutowska

WSiP 862/3/2017 Finansowany z

MEN

Chemia „Świat chemii” 7

Anna Watchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman

WSiP 834/1/2017 Finansowany z

MEN

Fizyka "Świat fizyki" 7

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska

WSiP 821/1/2017 Finansowany z

MEN

(9)

Plastyka Plastyka 7 7 Stanisław K. Stopczyk, Barbara

Neubart, Joanna Chołaścińska WSiP 779/4/2017 Finansowany z MEN

Muzyka Klucz do muzyki 7

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik,

Włodzimierz Sołtysik

WSiP 858/4/2017 Finansowany z MEN

Informatyka Informatyka 7 7

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/4/2017 Finansowany z

MEN

Wdż Wędrując ku

dorosłości 7 Teresa Król Rubikon 920/4/2017 Finansowany z

MEN Religia Spotykam Twoje

Słowo 7 Ks. P. Mąkosa Gaudium AZ-31-01/10-

LU-1/12 Płatny

Język polski „Myśli i słowa” 8 Ewa Nowak, Joanna Gaweł WSiP 895/2/2018 Finansowany z MEN J. angielski Repetytorium

Ósmoklasisty 8 Anita Lewicka, Arek Tkacz,

Anna Rzeźnik Pearson 926/2018 Finansowany z

MEN

Język niemiecki Aktion Deutsch 8 A. Potapowicz WSiP 799/2/2017 Finansowany z

MEN Historia Historia 8 W. Kalwat, P. Szlanta, A.

Zawistowski WSiP 882/5/2018 Finansowany z

MEN

Wos Wos 8 Piotr Krzesicki, Piotr Kur,

Małgorzata Poręba WSiP 924/2018 Finansowany z

MEN

(10)

Nazwa przedmiotu

Pełna nazwa

podręcznika Klasa Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

MEN Uwagi

Matematyka Matematyka 8 8 A. Makowski, T. Masłowski, A.

Toruńska WSiP 832/5/2018 Finansowany z

MEN

Geografia Geografia 8 8

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

WSiP 890/4/2018 Finansowany z

MEN

Biologia Biologia 8 8

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka- Gutowska

WSiP 862/4/2018 Finansowany z

MEN

Chemia Świat chemii 8

Anna Watchoł, Dorota

Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus

WSiP 834/2/2018 Finansowany z

MEN

Fizyka Świat fizyki 8

Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska

WSiP 821/2/2018 Finansowany z

MEN

Informatyka Informatyka 8 8

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/5/2018 Finansowany z MEN

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla

bezpieczeństwa 8 Bogusława Breitkopf, Dariusz

Czyżow WSiP 923/2018 Finansowany z

MEN

Wdż Wędrując ku

dorosłości 8 Teresa Król Rubikon 920/5/2019 Finansowany z

MEN

(11)

Religia Z Tobą idę przez

życie 8 Ks. P. Mąkosa Gaudium AZ-32-01/10-

LU-1/13 Płatny

Figure

Updating...

References

Related subjects :