• Nie Znaleziono Wyników

M A T E R I A Ł Z E B R A Ł A I P R Z Y G O T O W A Ł A P R E Z E N T A C J E M G R E W E L I N A K A Ź M I E R C Z Y K.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "M A T E R I A Ł Z E B R A Ł A I P R Z Y G O T O W A Ł A P R E Z E N T A C J E M G R E W E L I N A K A Ź M I E R C Z Y K."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

English Lesson

M G R E W E L I N A K A Ź M I E R C Z Y K

M A T E R I A Ł Z E B R A Ł A I P R Z Y G O T O W A Ł A P R E Z E N T A C J E

16 April 2021

(2)

Today's Activities

1.Which Emotion Am I? Exploring Emotions Guessing Game- rozpoznawanie emocji, nazywanie w

j.angielskim

2.The Floor is Lava “Don’t Step in the Lava!” - rozpoznawanie kolorów w j.angielskim

3.Sports - prezentacja, utrwaleniepoznanego słownictwa

4.HANDS AND FEET PATH - Utrwalanie słownictwa, zabawa ruchowa.

5. Sports Vocabulary - gra on-line, utrwalanie słownictwa

6.Olympic Events - zabawy ruchowe

7.Olympic Medals-craft -aktywność plastyczna

(3)

Which Emotion Am I? Exploring Emotions Guessing Game

Potasuj karty emocji i umieść je zakryte na stosie na środku stołu.

Każdy gracz wybiera kartę ze stosu i wsuwa ją do swojej elastycznej opaski, gumki (skierowaną na zewnątrz), nie patrząc na nią. Teraz każdy może zobaczyć, jakie emocje

ma każdy gracz, z wyjątkiem swoich własnych

Zaczynając od najmłodszego gracza i kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół stołu, na zmianę zadaj jedno pytanie dotyczące karty na twojej głowie, próbując dowiedzieć się, jakie masz emocje, nie możesz jednak używać słowa rzeczywistego emocji.

Na przykład możesz zapytać: „Czy czułbym się tak, gdybym wygrał mecz piłki nożnej?” „Czy miałbym łzy, gdybym tak się czuł? „Czy czułem się tak, kiedy spadłem z łóżka?”

Pozostali gracze odpowiadają tak/YES lub nie/NO.

Kiedy gracz czuje się pewny, że potrafi zidentyfikować swoje emocje, może odgadnąć(NAZWĘ EMOCJI PODAJEMY WJĘZYKU ANGIELSKIM). Pierwsza

osoba, która zidentyfikuje swoje emocje, jest zwycięzcą tej rundy.

Pozostali gracze mogą następnie na zmianę zadawać pytania dotyczące ich karty emocji, aż wszystkie emocje zostaną zidentyfikowane.

(4)

The Floor is Lava

“Don’t Step in the Lava!”

PAMIETACIE WCZORAJSZĄ ZABAWĘ "THE FLOOR IS LAVA?" DZISIAJ JA TOSZKĘ ZMODYFIKUJEMY. NA PODŁOSZE NAKLEJCIE KARTKI A4 W RÓŻNYCH KOLOROCH.

DROGI RODZICU ZADAWAJ PYTANIA CAN YOU JUMP TO THE BLUE?, CAN YOU JUMP TO THE YELLOW? ITD. DZIECI PRZESKAKUJĄ Z KOLORU NA KOLOR, PAMIETAJĄĆ ŻĘBY NIE DOTKNĄĆ PODŁOGI.

https://www.youtube.com/watch?

v=wbNAiN8FTfc

(5)

Sports

Obejrzyjcie prezentacje, przypomnijcie sobie

poznane nazwy sportów.

https://view.genial.ly/5ec1133b4a81770d9df51d

b9/presentation-sports

(6)

HANDS AND FEET PATH

Wydrukujcie lub odrysujcie swoje ręce i stopy.

Ułóżcie ścieżkę ze stóp i rąk obok której ułożycie flascards.

Przeskakując z kartki na karte ustawiamy sie według tego co widzimy na obrazku czy jest to stopa czy ręka w jakim kierunku jest ułożona ale również mówimy w jezyku angielskim jaki sport

znajduje się na obrazku obok.

(7)

Sports Vocabulary

https://wow.boomlearning.com/

play/GAG6XaqxFEmZK3wKF/1

Wybierz odpowiedni obrazek do sportu

którego nazwę

usłyszysz.

(8)

Olympic Events

Wydarzenie olimpijskie: tenis stołowy

Przekształcony dla dzieci: papierowy talerz i balon do ping-ponga

Co robić: Za pomocą kredy narysuj linię (w poprzek) w poprzek stołu piknikowego lub na patio. Utwórz rakietkę, przyklejając patyczek do papierowego talerza. Daj każdemu graczowi jedną rakietkę i zachęcaj dzieci do gry balonami i zdobywania punktów jak mistrzowie.

Wydarzenie olimpijskie: koszykówka

Przekształcony dla dzieci: miska I piłeczki do ping-ponga

Co zrobić: Ustaw plastikową lub metalową miskę na dużym stole . Niech dzieci staną na jednym końcu stołu i wrzucą piłki ping-pongowe do miski. Przyznajemy punkty graczowi, który wrzuci najwięcej piłek do miski w ciągu, powiedzmy, minuty.

Lub ustaw serię misek z różnymi wartościami punktowymi.

Zawody olimpijskie: bieg na 100 metrów Przekształcony dla dzieci: 100 stóp

Co zrobić: dotyczy 100 stóp w linii (stopa za stopą). Włączamy stoper ,liczymy czas:)

(9)

Olympic Medals-craft

Spisaliście się na medal!!!Gratulacje!

Wykonajcie medal dowolną techniką z materiałów które posiadacie w domu.

Możecie wykorzystać nakrętkę od słoika, masę solną przepis znajdziecie tutaj

https://www.youtube.com/watch?

v=ljIP06Xfbpg

HAVE FUN!!!!

(10)

Kontakt:

e.kazmierczyk@pm66.elodz.edu.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

- sekretarza komisji - pracownik administracyjny ZSI lub wytypowany nauczyciel. Obowiązkiem członków Komisji jest złożenie niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami

2)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 3)akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

Wsparcie osób młodych w ramach Osi Priorytetowej I PO WER udzielane jest w ramach trzech rodzajów projektów o różnej specyfice: realizowanych przez powiatowe

Miałem wtedy również kontakty w ruchu ludowym, dlatego również rozstrzygnięcia późniejsze, już po wyborach czerwcowych, nie stały się dla mnie zupełnym zaskoczeniem.. - Jak

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek