• Nie Znaleziono Wyników

Pozytywna Energia w IT Pozytywna Energia w

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pozytywna Energia w IT Pozytywna Energia w"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Pozytywna Energia w IT

Pozytywna Energia w IT to program, w którym przygotowujemy osoby bez doświadczenia informatycznego do zawodu testera oprogramowania, inżyniera wymagań lub analityka biznesowego. Udział w projekcie jest darmowy dla uczestników.

Strona projektu Pozytywna Energia w IT: http://pozytywnaenergia.eu/

Dla kogo?

Program skierowany jest do młodych osób, spełniających następujące kryteria:

 Mniej niż 30 lat

 Zamieszkujący w woj. Śląskim

 Niepracujący

 Nieuczący się w trybie stacjonarnym

Jak to działa?

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są przez internetowy formularz rekrutacyjny:

https://aplikuj.pozytywnaenergia.eu/pl/pozytywna-energia-w-it,ja,57

Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, a także dostarczeniu wymaganych dokumentów i zakwalifikowaniu się do projektu kandydat rozpoczyna swoją przygodę w branży IT od spotkania z doradcą zawodowym i podpisania umowy uczestnictwa.

1. Pierwszy etap szkoleń to 5-dniowy kurs z obsługi komputerów. Przewidywane są dwa poziomy

zaawansowania, dostosowane do początkowych umiejętności Uczestnika: ECDL lub ECDL Advanced. Kurs kończy się egzaminem, po którego zdaniu otrzymuje się międzynarodowy certyfikat.

2. Kolejny etap to 10-dniowe szkolenie specjalistyczne połączone z praktycznymi warsztatami, również zakończone egzaminem z certyfikatem uznawanym na całym świecie. W zależności od predyspozycji Uczestnik kierowany jest na jedną z trzech ścieżek:

 Tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB

 Inżynier wymagań z certyfikatem IREB

 Analityk biznesowy z certyfikatem BPM.

3. Po ukończeniu obu etapów szkolenia oraz zdaniu związanych z nimi egzaminów Uczestnik trafi na 3

miesięczny płatny staż, podczas którego będzie miał szansę w praktyce poznać pracę w wybranym zawodzie oraz wykorzystać nabyte umiejętności.

4. Po odbyciu staży Uczestnicy wezmą udział w warsztatach podsumowujących, prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin IT, dzięki którym poznają pełnię możliwości dalszego rozwoju w branży.

5. Ostatni krok to zdobycie zatrudnienia. Na tym etapie wszystko zależy od Uczestnika, ale i tu udzielimy wsparcia w postaci: doradcy zawodowego i pośrednika pracy, bezpośredniego kontaktu ze śląskimi firmami z branży IT oraz rekomendacji na spotkania rekrutacyjne

Kiedy?

Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w lipcu 2018 roku, rekrutacja nadal trwa. Serdecznie zapraszamy!

Przewidywane są również następne edycje, w innych miesiącach 2018 oraz 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt mailowy: karolina@pozytywnaenergia.eu

Organizatorzy

Organizatorami projektu są śląskie firmy Risk Partner Sp. z o.o. oraz ZDZ Sp. z o.o., współpracujące z

doświadczonymi ekspertami z branży IT, trenerami i doradcami. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Etyka aksjologiczna, czyli podstawowe wartości określające cel i spo- sób działania (dlaczego i jak działać, by osiągnąć cel), musi być i jest prze- kształcana w

Zachowania transgresyjne konstruktywne to świadome przekraczanie swoich możliwości i dokonań przez podej- mowanie działań wychodzących poza ograniczenia stawiane przez pro-

Pomoc charytatywna jest wpisana na stałe w działania firmy Supra Brokers.. Traktujemy ją jako przywilej i

Budowa linii kablowych średniego napięcia 15 kV z rurami RHDPE, linii kablowych 6 kV, linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, ze złączami

Ponieważ konflikt interpersonalny może być odczuwany przez jednostkę jako sytuacja trudna, istotną rolę w jego interpretacji odgrywa jej stan emocjonalny, który decyduje o

Wdzięczność jest konceptualizowana na wiele sposobów – jako emocja, nastrój, for- ma społecznego wzmocnienia lub radzenia sobie z określonymi bodźcami środowi- skowymi,

Wspomniane wcześniej aspekty charakterystyczne dla informatyków, takie jak: mar- ginalizowanie zaangażowania w uczestnictwo w zatrudniającej organizacji, nega- tywne

Z badań specjalistki Relyon Recruit- ment & IT Services, które stały się dla niej podstawą do napisania pracy magi- sterskiej z psychologii, wynika również, że