KARTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ Temat pracy: (j. polski)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

W04 Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka

Specjalność: Inżynieria systemów internetowych Prowadzący pracę: Dr inż. Zofia Kruczkiewicz

Jednostka organizacyjna: W04/K9 Katedra Informatyki Technicznej

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Temat pracy:

(j. polski) Projekt i implementacja wielowarstwowej internetowej aplikacji bazodanowej wspierającej pracę wypożyczalni sprzętu turystycznego

(j. angielski) Design and implementation of database web application for supporting the work of the tourist office

Aspekt badawczy:

Analiza metod poprawy wydajności zastosowanych w wykonanej wielowarstwowej bazodanowej aplikacji internetowej z zastosowaniem technologii typu enterprise

Aspekt inżynierski:

Projekt i implementacja wielowarstwowej internetowej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem technologii typu enterprise

Zadania do wykonania:

1. Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej bazodanowej aplikacji internetowej działającej na platformie Java EE, wspierającej pracę wypożyczalni sprzętu turystycznego

2. Projekt formularzy internetowych aplikacji z uwzględnieniem szablonów i asynchronicznej komunikacji z warstwą internetową projektowanej aplikacji

3. Implementacja wielowarstwowej aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JPA i Ajax.

4. Opracowanie metryk do pomiaru wydajności wykonanej aplikacji

5. Pomiar wydajności związany z wyznaczeniem wartości opracowanych metryk oraz analiza uzyskanych wyników.

6. Redakcja pracy dotycząca zrealizowanych zadań.

Literatura:

1. W. M. Srivathsa, The Java EE 7 Tutorial, Release 7 for Java EE Platform, 2014 2. Robert C. Martin, Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Gliwice, Helion, 2010 3. http://jmeter.apache.org/

Figure

Updating...

References

Related subjects :