• Nie Znaleziono Wyników

Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) Elipsometryczna i reflektometryczna ocena cienkich struktur diamentowych domieszkowanych borem Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) Elipsometryczna i reflektometryczna ocena cienkich struktur diamentowych domieszkowanych borem Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Temat projektu/pracy dyplomowej

inżynierskiej (jęz. pol.)

Elipsometryczna i reflektometryczna ocena cienkich struktur diamentowych domieszkowanych borem

Temat projektu/pracy dyplomowej

inżynierskiej (jęz. ang.)

Ellipsometry and reflectometry study of thin boron-doped diamond structures

Opiekun pracy dr inż. Robert Bogdanowicz Konsultant pracy

Cel pracy Podstawowym zadaniem do zrealizowania będą badania cienkich warstw diamentowych z użyciem technik elipsometrycznych oraz reflektometrycznych.

Ocena parametrów optycznych oraz grubości warstw.

Zadania do wykonania 1. Studia literaturowe dotycząca właściwości optycznych diamentu 2. Badanie reflektometryczne warstw – ocena grubości i reflektancji

3. Pomiary elipsometryczne warstw – modelowanie i określenie współczynnika załamania oraz absorpcji

4. Analiza i opracowanie wyników badań

Źródła [1]. E. D. Palik ed. Handbook of Optical Constants of Solids. Academic Press, New York (1985) [2]. H. G. Tomkins, Spectroscopic ellipsometry and Reflectometry. Wiley, New York (1999).

[3]. H. Fujiwara, Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications, . Wiley, New York (2007).

[4]. [2]. J. Stotter, J. Zak, Z. Behler, Y. Show, and G.M. Swain, Optical and Electrochemical Properties of Optically Transparent, Boron-Doped Diamond Thin Films Deposited on Quartz, Analytical Chemistry, (2002).

Liczba wykonawców 1

Uwagi Praca finansowana w ramach projektu naukowego NCBiR Lider

Cytaty

Powiązane dokumenty

– dwóch egzemplarzy oprawionej, wydrukowanej dwustronnie pracy dyplomowej, przygotowanej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi redagowania pracy dyplomowej umieszczonymi na

1 Podać poziom kształcenia i formę studiów, stosując oznaczenia: S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia, NS1 – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, S2 –

W podsumowaniu (a także innych miejscach) Autorka odnosi się do złożoności i hetoreoge- niczności opisywanej grupy, co jednak nie jest widoczne w przedstawianym opisie..

Sposób wykorzystania pracy Po poprawkach proponowanych przez recenzentów, praca powinna zostać zaprezentowana w formie referatu na konferencji

W pierwszym rozdziale Autorka sprawnie referuje wybraną i bogatą literaturę na temat komunikacji niewerbalnej, zestawiając ją w dość spójną narrację prowadzącą do zamierzonego

Cel pracy Celem jest zaprojektowanie i wykonanie układu wibrometru, działającego w oparciu technikę „self-mixing interferometry”, przy wykorzystaniu dowolnej

Cel pracy Praca projektowo-konstrukcyjna, której celem jest zbudowanie laserowego systemu do pomiaru grubości cienkiej warstwy w komorze próżniowej. Handbook of Optical Constants

Celem pracy jest współpraca w ramach wytwarzania nowego materiału półprzewodnikowego – nanokrystalicznego diamentu domieszkowanego borem na potrzeby aktywnych elektrod

Rayar, M.; Supiot, P.; Veis, P.; Gicquel, A.; Optical emission study of a doped diamond deposition process by plasma enhanced chemical vapor deposition, Optical emission study of

Do zalet pracy należy przekonywujące uzasadnienie podjęcia badanego tematu oraz przedstawienia poszczególnych tematów w części teoretycznej, dobór elementów pojawia-

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej bazodanowej aplikacji internetowej działającej na platformie Java EE, wspierającej pracę wypożyczalni sprzętu

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej wspierającej przedsiębiorstwo handlowe, działającej na platformie Java EE z

Ocena nie musi być zgodna z ilością uzyskanych punktów, ale musi być uzasadniona. Uzasadnienie oceny końcowej uwzględniające atuty i słabsze

Tematyka zgłaszanej pracy obejmuje realizację aplikacji webowej oraz serwera gier wraz z modułami botoów pozwalającego na rozgrywanie gry symulującej realizację projektu. Gra ma

Celem pracy jest analiza potrzeb i realizacja systemu generowania dokumentoów związanych z zarządzaniem realizacją zajęcó dydaktycznych. Tematyka

Celem pracy jest zaprojektowanie robota w oparciu o Lego Mindstorms NXT 2.0 (lub nowszej) poruszającego się wg zaplanowanej trasy pod kontrolą aplikacji

Pow inność służby w ojsk ow ej spoczywająca na szlachcie stała się z chw ilą Ukształtowania slię stanu szlacheckiego obow iązkiem osobistym, niezależnym od

inżynierskiej (jęz. pol.) Projekt i budowa układu sterowania instalacją browarniczą Temat projektu/pracy dyplomowej.. inżynierskiej (jęz. ang.) Design of controllers for

schematem odrębnie dla kazdej uczestniczki forum internetowego przyjętej do badań własnych. Na wspomniany schemat składała się analiza: a) akĘwności badanych kobiet na forum

Praca obejmuje opracowanie projektu obwodów elektronicznych oraz energoelektronicznych przekształtnika, oprogramowanie mikrokontrolera sterującego pracą układu oraz jego

Praca obejmuje opracowanie projektu obwodów elektronicznych oraz energoelektronicznych przekształtnika, oprogramowanie mikrokontrolera sterującego pracą układu oraz jego

Jeżeli w pracy dyplomowej zamieszcza się dosłowny cytat fragmentu pracy, wtedy cały tekst podaje się w cudzysłowie „”, a dodatkowo oprócz nazwiska cytowanego autora i roku