ANGIELSKI. Trop Szekspira. Z grą fabularną. matyka GRA ZŁAM SZYFR DO GRAMATYKI! POZIOM A2-B1. Present Continuous. Past Simple

23  Download (0)

Pełen tekst

(1)

GRA GRA ANGIELSKI

ANGIELSKI

POZIOM A2-B1

matyk a Trop S zekspir a

matyka

Trop Szekspira

POLECAMY

odbierz tajemniczy list, rozpocznij śledztwo i podróżuj śladem wielkich postaci, rozwiązuj kolejne zagadki, odkrywaj sekrety szekspirowskich historii,

…i daj się wciągnąć w meandry gramatyki!

© EDGARD 2018

ul. Belgijska 11, 02–511 Warszawa tel. 22 847 51 23

jezykiobcepl www.jezykiobce.pl

Cena: 39,90 zł (5%VAT)

Z grą fabularną

ZŁAM SZ YFR DO GRAM ATYKI!

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W FASCYNUJĄCĄ HISTORIĘ, PRZEŻYWAJ PRZYGODY Z BOHATERAMI I UCZ SIĘ JĘZYKA!

TO NIE JEST TYLKO PODRĘCZNIK!

TO NIE JEST TYLKO GRA!

SŁÓWKO TŁUMACZENIE SŁÓWKA get up wstawać grow up dorastać look after sb opiekować się kimś hurry up pospieszyć się look forward

to sth nie móc się czegoś doczekać give sth up rzucać coś,

kończyć z czymś pick sth up podnosić coś stand up wstawać

go away odchodzić, wyjeżdżać speak up mówić głośniej break down popsuć się turn sth off wyłączać coś throw sth away wyrzucać coś look sth up sprawdzać coś look out uważać fill sth in wypełniać coś look for sth szukać czegoś carry on kontynuować

GET UP CHEER UP

• Klarowne wyjaśnienia gramatyczne

Ćwiczenia aktywizujące

Intrygujące wyzwania językowe

Zabawne ilustrowane powtórki

Motywujące progress testy

Nauka słownictwa w kontekście

CARRY ON

„I knew it! Now I’m sure that there are hidden messages in Shakespeare’s works…

But this knowledge is dangerous.

There are men following me.

They are like wolves, and I am like sheep to them, we are all like sheep to them…

That is why I need you here.

I want to share my knowledge with someone I trust. You know where to find me.”

Phrasal Verbs

Conditionals Modal Verbs

Past Continuous Present Perfect

Prepositions

Present Continuous

Future Continuous

Present Simple

Future Simple Past Perfect

Past Simple

wolf – wolves

I wish he would…

mouse – mice

I wish he had…

(2)

ANGIELSKI GRA

Greg Gajek • Magda Jachimiak

matyka

Trop Szekspira GRA

ANGIELSKI

Greg Gajek • Magda Jachimiak

matyka

Trop Szekspira matyka

Trop Szekspira matyka matyka matyka matyka matyka matyka matyka

Trop Szekspira

(3)

Autor tekstów: Greg Gajek

Autorka materiału gramatycznego i ćwiczeń: Magda Jachimiak Redakcja: Patrycja Wysocka, Ewa Norman

Konsultacja językowa: Alasdair Cullen Redakcja techniczna: Elżbieta Giżyńska

Projekt grafi czny i opracowanie: Elżbieta Kownacka Skład i łamanie: Agnieszka Skopińska

Opracowanie okładki: Amadeusz Targoński

Copyright © Edgard 2018

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej:

www.jezykiobce.pl

Informacje o nowościach i promocjach:

www.facebook.com/jezykiobcepl

Wydawnictwo Edgard ul. Belgijska 11 02-511 Warszawa tel. / fax (22) 847 51 23 edgard@edgard.pl ISBN 978-83-66053-22-9 Wydanie I

Warszawa 2018

(4)

W stę p

Przed tobą niecodzienny materiał do nauki gramatyki. W każdym rozdziale są teksty, wyjaśnienia gramatyczne, ćwiczenia i testy, ale jest też coś więcej! To przede wszystkim wciągająca historia, wyzwania i zagadki, które przeprowa- dzą cię przez karty książki.

Z czym kojarzy ci się Szekspir? Nudą na lekcjach języka polskiego w szkole?

Archaicznymi i niezrozumiałymi dramatami? To nie wszystko, co ma ci do za- oferowania! Daj się wciągnąć w rozwikłanie tajemnicy, którą podobno skrywa- ją teksty i koleje życia najbardziej znanego angielskiego pisarza, a zupełnie przy okazji zgłębisz tajniki gramatyki jego ojczystego języka.

Wyobraź sobie, że poznajesz zakręconego naukowca z Londynu, pasjonata i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- cej mu sen z powiek. Przygotuj się na niezapomniane przygody i niespodzie- wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach i sumiennie rozwiązuj ćwiczenia, które będą naprowadzać cię na trop. Poja- wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira już jesteś.

Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- szkolić angielską gramatykę. Śledztwo czas zacząć!

wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira i sumiennie rozwiązuj ćwiczenia, które będą naprowadzać cię na trop. Poja- wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je i sumiennie rozwiązuj ćwiczenia, które będą naprowadzać cię na trop. Poja- i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- Wyobraź sobie, że poznajesz zakręconego naukowca z Londynu, pasjonata Wyobraź sobie, że poznajesz zakręconego naukowca z Londynu, pasjonata i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach ją teksty i koleje życia najbardziej znanego angielskiego pisarza, a zupełnie

Wyobraź sobie, że poznajesz zakręconego naukowca z Londynu, pasjonata i znawcę Szekspira, który prosi cię o pomoc w rozwiązaniu zagadki spędzają- cej mu sen z powiek. Przygotuj się na niezapomniane przygody i niespodzie- wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach i sumiennie rozwiązuj ćwiczenia, które będą naprowadzać cię na trop. Poja- wiające się co jakiś czas testy pokażą ci, jak zaawansowanym znawcą Szekspira Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach i sumiennie rozwiązuj ćwiczenia, które będą naprowadzać cię na trop. Poja- wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach

do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- do rywalizacji znajomych chcących tak jak ty zabawić się w detektywa i pod- i zbieraj nagrody. Graj sam lub, jeśli w głębi ducha jesteś wojownikiem, zaproś Na każdym etapie podróży czekają na ciebie nowe wyzwania – podejmuj je wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach wane zwroty akcji! Rozdział po rozdziale szukaj kolejnych poszlak w tekstach cej mu sen z powiek. Przygotuj się na niezapomniane przygody i niespodzie-

szkolić angielską gramatykę. Śledztwo czas zacząć!

(5)

44

Wstęp

...3

The Letter

…...11

– czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous...12

– liczba mnoga rzeczowników ...17

In London

...23

– czasowniki modalne ...24

– przedimki a/an/the ... 28

.

The BALCONY Scene

...35

– stopniowanie przymiotników ...36

– przysłówki ...41

PRogrESS TEST 1

...47

New Jersey, HERE WE COME!

...52

– czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous ...53

– pytania w Present Simple i Past Simple ...58

The MAN in the PARK

...63

– zaimki wskazujące this/that/these/those ...64

– przyimki miejsca ...67

A Secret CODE

...72

– określenia many/much/a lot of/a lot ...73

– określenia dzierżawcze – possesive adjectives, possesive pronouns ... 77

The Two FAMILIES

...82

– czas przyszły Future Simple ...83

– tryb rozkazujący – imperative ...87

PRogrESS TEST 2

...92

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CHAPTER 6

CHAPTER 7

(6)

5

www.jezykiobce.pl 5

www.jezykiobce.pl

Finding MACBETH

...98

– okresy warunkowe – conditionals ...99

Hamlet and the DANES

...106

– przyimki czasu ...107

– zwroty used to/be used to/get used to ...111

On the Island of IONA

…...116

– czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous ...117

– spójniki – conjunctions ...122

Back in London

...127

– strona bierna – passive voice ...128

– zdania okolicznikowe celu – zwroty in order to itp. ...132

PRogrESS TEST 3

...137

The GRAVE

...142

– wyrażenia przyimkowe ...143

Where It All Began

...146

– czas zaprzeszły Past Perfect ...147

– mowa zależna – reported speech ...151

– zaimki względne – relative pronouns ...154

The Final GOODBYE

...160

– czasownik + to/-ing – verb patterns ...161

– czasowniki złożone – phrasal verbs ...164

PRogrESS TEST 4

...169

KLUCZ ODPOWIEDZI

...178

TABELA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

...194

CHAPTER 8 CHAPTER 9

CHAPTER 10

CHAPTER 11

CHAPTER 12

CHAPTER 13

CHAPTER 14

(7)
(8)
(9)

88

W każdym rozdziale znajdziesz językowe (chociaż nie tylko) wyzwania – do ich podej- mowania niech motywują cię nagrody, które wpiszesz w kolorowe pola przy nume- rach odpowiednich rozdziałów. Możesz skorzystać z pomysłów na paskach lub wy- myślić własne. Nie oszukuj! Nagroda ucieszy cię bardziej, gdy będziesz wiedzieć, że naprawdę stawiłeś/-aś czoła wyzwaniu.

SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI ULUBIONY SPORT SPACER CZYTANIE WYCIECZKA RELAKS NA ŁONIE NATURY CIEPŁA KĄPIEL

RANDKA WYJŚCIE DO KINA/TEATRU MASAŻ GRA PLANSZOWA ULUBIONY SERIAL GRA JĘZYKOWA

wYz WAniE

PodE j mij

(10)

9

www.jezykiobce.pl 9

www.jezykiobce.pl

(11)

WHAT’S DONE

IS DONE.

Lady Macbeth

LIFE’S BUT A WALKING SHADOW,

A POOR PLAYER.

Macbeth

(12)

11

www.jezykiobce.pl

The Letter

Richard Grafton, Lord Hathaway

¹concerning – dotyczący

2uncovering – odkrycie, ujawnienie

3follow – śledzić

4trust – ufać Dear Friend,

As you know, I’m currently working on a very special project concerning1 the life and work of William Shakespeare. Perhaps this sounds a bit eccentric to you, but I’m sure now that there are hidden messages in works such as ‘Henry V’, ‘Hamlet’ or ‘Romeo and Juliet’ – secrets that can change the lives of many people.

I am very close to uncovering2 them. But I need your help. I’m afraid I’m in some danger. There are men following3 me. They are like wolves, and I am like a sheep to them, we are all like sheep to them. That is why I need you here. I want to share my knowledge with someone I trust4, like you.

I’m sending you plane tickets to London Heathrow. You know where to fi nd me. I’ve been spending most of my time at the Globe theatre lately. But you can always ask my assistant, Miranda, for help. She knows my schedule better than I do. And you can trust her with anything, we are like two halves of the same person.

I hope to see you soon.

Yours sincerely,

(13)

12 12

W liście od Richarda Graftona znajdź przykłady zdań, w których autor:

1. opowiada o bieżących wydarzeniach: ………

………

………

………

2. wyraża swoje stany (myśli, uczucia): ………

………

………

………

do opisu sytuacji niezmiennych i stałych

PRESENT SIMPLE

Zdania najczęściej używane w przypadkach 1 i 2 są oparte na czasach teraźniejszych:

odpowiednio Present Continuous i Present Simple.

Czas teraźniejszy Present Simple stosujemy:

Richard Grafton lives in London.

do opisu zdarzeń, które odbywają się regularnie albo mają charakter powtarzalny; przy takich opisach często stosujemy wyrażenia czasowe, takie jak: often,

frequently, always, sometimes, from time to time, never, usually, occasionally, hardly ever, rarely/seldom, every day, on Monday, once a week, in the morning.

We often visit the Globe when we are in London.

W czasie Present Simple dla 3 os. l. poj.

(He/She/It) do formy podstawowej czasownika należy dodać końcówkę -s (lub -es).

PAMIĘTAJ

He/She/It + verb + s es

WYJAŚNIENIE

FOR NEVER WAS A STORY

OF MORE WOE

THAN THIS OF JULIET AND HER ROMEO.

Prince Escalus

(14)

13

www.jezykiobce.pl 13

www.jezykiobce.pl

do opisu czynności lub sytuacji, które mają miejsce w chwili mówienia

PRESENT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy Present Continuous stosujemy:

We are watching a play by Shakespeare now.

do opisu czynności lub sytuacji o charakterze tymczasowym At present they are staying in a hotel in the suburbs.

do opisu planów lub czynności zamierzonych

We are fl ying to London tomorrow in the afternoon.

She is throwing a party tonight.

Wybierz odpowiedni czas Present Simple lub Present Continuous.

STATE VERBS

agree believe belong disagree dislike doubt knowlike loveneed prefer realise seemsound suppose understand want

1. Richard Grafton currently works / is currently working on a project concerning the life and work of William Shakespeare.

2. Miranda knows / is knowing Lord Hathaway’s schedule5 perfectly.

3. Miranda prefers / is preferring working in the morning whereas Lord Hathaway loves / is loving working at night.

4. At present Richard Grafton studies / is studying the works of Shakespeare.

5. In general both Richard and Miranda read / are reading a lot.

6. Now Richard Grafton understands / is understanding why these evil6 men follow / are following him.

5 schedule – terminarz

6 evil – zły

Istnieje grupa czasowników, które nie występują w czasie Present Continuous. Są to tzw. state verbs. Zaliczamy do nich: agree (zgadzać się), believe (wierzyć), belong (należeć), disagree (nie zgadzać się), dislike (nie lubić), doubt (wątpić), know (wiedzieć), like (lubić), love (kochać), need (potrzebować), prefer (woleć), realise (zdawać sobie sprawę), seem (wydawać się), sound (brzmieć), suppose (przypuszczać), understand (rozumieć), want (chcieć).

uWaga !

I/You/She... + odmieniony czasownik to be + bezokolicznik + -ing

1

(15)

14 14

Richard Grafton snuje domysły na temat osób, które go śledzą. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w Present Simple lub Present Continuous.

1. I am sure that they ………. (follow) me day and night and I ………. (realise) now that I am in danger.

2. I ………. (believe) that they ………. (carry) guns7 at all times.

3. Probably now they ………. (want) to catch me and they ………. (look) for me.

4. Tonight I ………. (go) to the Globe and they ……….

(also plan) to be there.

5. It ………. (seem) that at the moment they ……….

(have) lunch with some mafi a members8 and they ………. (talk) about how to get rid of9 me.

6. Every morning when I ………. (leave) my fl at I ………. (see) two men in dark coats standing on the corner

– I ………. (suppose) they are my persecutors10.

Połącz pytania dotyczące Richarda Graftona (1-7) z odpowiedziami (A-G).

1. Where does Richard Grafton work?

2. Where is he working at the moment?

3. Does he read William Shakespeare’s works?

4. Is he reading “Othello” now?

5. What does he like doing in his free time?

6. Does he cook?

7. What is he cooking at the moment?

A. He is making something special for his guests.

B. Yes, he is and he is really enjoying it.

C. He works in London.

D. Yes, he does.

E. Yes, mainly his tragedies.

F. He is working at the Globe.

G. He loves reading and bird-watching.

Uzupełnij informacje na temat teatru Shakespeare’s Globe, stosując czas Present Simple lub Present Continuous.

1. Shakespeare’s Globe ………. (lie) on the bank11 of the River Thames.

2. Every year more than 250 million people ………. (visit) the Globe.

3. At the moment a famous director12 ………. (stage13) a performance of “Twelfth Night”.

7 gun – pistolet, broń

8 member – członek

9 get rid of – pozbywać się

10 persecutor – prześladowca

11 bank – brzeg (rzeki)

12 director – reżyser

13 stage – wystawiać na scenie

2

3

4

(16)

15

www.jezykiobce.pl 15

www.jezykiobce.pl

A. He is making something special for his guests.

B. Yes, he is and he is really enjoying it.

C. He works in London.

D. Yes, he does.

E. Yes, mainly his tragedies.

F. He is working at the Globe.

G. He loves reading and bird-watching.

7 gun – pistolet, broń

8 member – członek

9 get rid of – pozbywać się

10 persecutor – prześladowca

4. A standing ticket at the Globe ………. (cost) fi ve pounds.

5. Today the theatre ……….. (hold) 1400 spectators14.

6. At the end of every performance the actors ………. (not bow15) – they ………. (do) a jig16.

7. This week the actors ………... (begin) rehearsals17 of “King Lear”.

8. We are at the Globe and we ……….. (listen) to a guide who …………..………. (show) us round the theatre.

Napisz e-mail do swojego przyjaciela, w którym poinformujesz go o wycieczce do Londynu i o sytuacji, w jakiej znajduje się Richard Grafton. Użyj czasu Present Simple i Present Continuous. Postaraj się użyć następujących czasowników: know, work, meet, want, send, visit, understand, fl y, discover, talk.

Dear …………,

………

………

………

………

………

Kisses,

………….

Czy wiesz, że jedyny teatr szekspirowski działający w Polsce znajduje się w Gdan´sku i działa od 2014 roku?

14 spectator – widz

15 bow – kłaniać się

16 jig – giga (rodzaj tańca)

17 rehearsal – próba (przedstawienia)

New Message Recipients Subject

Send

CiekaWostka

5

(17)

16 16

Dokończ zdania własnymi słowami.

1. In my free time I love ………

………

2. At the moment I am planning ………...……….

………

3. When I am on holiday I always ………....………..

………

4. Every day I ……… but today I …………..…………

………

5. When I get up I usually ………

………

6. Tomorrow I am ………..ing ………...……..

………...………

7. Just at this moment I ………

………

W tekście na początku rozdziału znajdź liczbę mnogą następujących wyrazów:

1. message – ………

2. life – ………...…

3. man – ………...……

4. wolf – ………...

5. sheep – ………...…

6. half – ………...……

7. person – ………....

8. work – ………...

o a e a T r ! Y u R s A

wYz

A coffee with a friend ?

(18)

17

www.jezykiobce.pl 17

www.jezykiobce.pl

Liczbę mnogą w języku angielskim najczęściej tworzymy przez dodanie do wyrazu końcówki -s:

assistant – assistants theatre – theatres taxi – taxis

Jeśli wyraz kończy się na -s, -z, -x, -sh, -ch, -o, dodajemy do niego końcówkę -es:

boss – bosses match – matches tomato – tomatoes

Jeśli wyraz kończy się na literę -y poprzedzoną samogłoską, a koniec wyrazu czytamy jak [-j], w liczbie mnogiej dodajemy do niego końcówkę -s:

day – days way – ways

Jeśli wyraz kończy się na literę -y, która występuje po spółgłosce, to skreślamy -y i dopisujemy -ies:

opportunity – opportunities diary – diaries

Jeśli wyraz kończy się na -f(e), w liczbie mnogiej -f(e) wymieniamy na -v i dodajemy końcówkę -es.

wolf – wolves knife – knives half – halves

Słowa takie jak piano, video, studio, disco w liczbie mnogiej mają końcówkę -s.

LICZBA MNOGA

Część wypisanych na poprzedniej stronie rzeczowników tworzy liczbę mnogą według określonych zasad.

Czy niektóre sam już zauważyłeś/-aś?

WYJAŚNIENIE

uWaga !

(19)

18 18

NIEREGULARNA LICZBA MNOGA

Do rzeczowników nieregularnych zaliczamy:

man – men woman – women person – people child – children tooth – teeth

foot – feet goose – geese

ox1 – oxen mouse – mice

louse2 – lice

Słowa zapożyczone z innych języków często mają nieregularną formę w liczbie mnogiej:

crisis – crises

phenomenon – phenomena stimulus3 – stimuli

Niektóre policzalne rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej:

sheep – sheep deer – deer

reindeer – reindeer

Niektóre rzeczowniki kończą się na -s zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej:

means – means series – series

crossroads – crossroads species – species

1 ox – wół

2 louse – wesz

3 stimulus – bodziec

aircraft – aircraft fi sh – fi sh*

salmon – salmon

Zdecyduj, czy podane słowa zostały użyte w liczbie pojedynczej (S – singular), mnogiej (P – plural) czy w obu (B – both).

1. mice ...

2. crises ...

3. sheep ...

4. man ...

*

w sytuacji, kiedy podajemy określoną liczbę ryb, mówimy

„fi shes” (np. ten fi shes)

5. geese ...

6. children ...

7. foot ...

8. series ...

9. stimuli ...

10. fi sh ...

11. reindeer ...

12. wolf ...

6

(20)

19

www.jezykiobce.pl 19

www.jezykiobce.pl

Zapisz poniższe wyrazy w liczbie mnogiej.

1. thief – ………...

2. project – …………...

3. aircraft – ………...

4. loaf – ……….…...

5. stereo – ………….…...

6. crossroads – ……..……...

7. deer – ………...

8. adventure – ……...……...

9. calf – …………..……...

10. species – …………...

11. person – …………...

12. crisis – …………...…...…...

13. means – …………...….…...

14. key – ….…………...….…...

15. shelf – …..………...

16. phenomenon – …………...

17. woman – ……...……...

18. fairy – ……...……...

19. sheep – ………...…...

20. tooth – ………...…...

21. ox – ………...…...

22. life – ………..………...

Uzupełnij opis dotyczący Richarda Graftona, stosując liczbę mnogą rzeczowników podanych w nawiasach.

Richard Grafton is an old scholar who admires all the

[1] ………... (work) of Shakespeare. He is also fascinated by unexplained [2] ………... (phenomenon) and

[3] ………... (mystery).

He is a nature lover and he knows everything about [4] ………... (sheep), [5] ………... (wolf) and [6] ………... (mouse), but he is mainly focused on [7] ………... (ox) and [8] ………... (deer).

A few years ago he became a vegetarian and he never eats [9] ………... (fi sh) or [10] ………... (goose) – he prefers [11] ………... (potato),

[12] ………... (tomato) and fried

[13] ………... (egg). Richard is a bit afraid of other [14] ………... (person) and he always carries two [15] ………... (knife) in his pockets.

8

7

(21)

20 20

Zdecyduj, czy podane zdania są poprawne. Jeśli w zdaniu znajduje się błąd, popraw go.

1. The Globe is one of the most interesting theatres in Britain.

2. When you arrive at Heathrow, you will see aircrafts taking off and landing.

3. Miranda is on her way to the airport, but she has got stuck in a jam at a crossroad.

4. Miranda is wearing long trousers and huge glasses.

5. In his free time Richard Grafton likes reading detective stories and watching comedy series.

6. The man following Richard Grafton are dressed in black and will use all possible means to catch him.

Poniżej znajduje się lista rzeczowników. W ciągu 30 sekund postaraj się zakreślić kółkiem wszystkie te, które w liczbie mnogiej mają nieregularną formę.

FOX FISH WOMAN AIRPLANE SALMON DEER STUDIO MOUSE SPECIES SUITCASE NOTE LOUSE CHILD ADVENTURE MYSTERY TOOTH VISITOR OX POTATO

GOOSE PLAY

wYz

out of TOWN ?

PICNIC

A 9

O !

r r f

a y U el

e W

R d S

(22)

21

www.jezykiobce.pl 21

www.jezykiobce.pl

SHEEP SHEEP

DEER DEER

AIRCRAFT AIRCRAFT

FISH FISH

P aM ięT aj

(23)

GRA GRA ANGIELSKI

ANGIELSKI

POZIOM A2-B1

matyk a Trop S zekspir a

matyka

Trop Szekspira

POLECAMY

odbierz tajemniczy list, rozpocznij śledztwo i podróżuj śladem wielkich postaci, rozwiązuj kolejne zagadki, odkrywaj sekrety szekspirowskich historii,

…i daj się wciągnąć w meandry gramatyki!

© EDGARD 2018

ul. Belgijska 11, 02–511 Warszawa tel. 22 847 51 23

jezykiobcepl www.jezykiobce.pl

Cena: 39,90 zł (5%VAT)

Z grą fabularną

ZŁAM SZ YFR DO GRAM ATYKI!

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W FASCYNUJĄCĄ HISTORIĘ, PRZEŻYWAJ PRZYGODY Z BOHATERAMI I UCZ SIĘ JĘZYKA!

TO NIE JEST TYLKO PODRĘCZNIK!

TO NIE JEST TYLKO GRA!

SŁÓWKO TŁUMACZENIE SŁÓWKA get up wstawać grow up dorastać look after sb opiekować się kimś hurry up pospieszyć się look forward

to sth nie móc się czegoś doczekać give sth up rzucać coś,

kończyć z czymś pick sth up podnosić coś stand up wstawać

go away odchodzić, wyjeżdżać speak up mówić głośniej break down popsuć się turn sth off wyłączać coś throw sth away wyrzucać coś look sth up sprawdzać coś look out uważać fill sth in wypełniać coś look for sth szukać czegoś carry on kontynuować

GET UP CHEER UP

• Klarowne wyjaśnienia gramatyczne

Ćwiczenia aktywizujące

Intrygujące wyzwania językowe

Zabawne ilustrowane powtórki

Motywujące progress testy

Nauka słownictwa w kontekście

CARRY ON

„I knew it! Now I’m sure that there are hidden messages in Shakespeare’s works…

But this knowledge is dangerous.

There are men following me.

They are like wolves, and I am like sheep to them, we are all like sheep to them…

That is why I need you here.

I want to share my knowledge with someone I trust. You know where to find me.”

Phrasal Verbs

Conditionals Modal Verbs

Past Continuous Present Perfect

Prepositions

Present Continuous

Future Continuous

Present Simple

Future Simple Past Perfect

Past Simple

wolf – wolves

I wish he would…

mouse – mice

I wish he had…

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :