Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER

Download (0)

Full text

(1)

Opis techniczny Opis techniczny

do projektu budowlanego konstrukcji do projektu budowlanego konstrukcji

hotelu CHABER hotelu CHABER

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczny przebudowy budynku autorstwa mgr inż. arch. Marii Gajda – Kucharz

uzgodnienia w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych z inwestorem+

2. Ogólny opis obiektu.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z jednokondygnacyjną salą restauracyjną, trzytraktowym o szerokości 6.00m + 2.10m + 6.00m, niepodpiwniczonym, przekryty dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej, a nad restauracją stropodachem w postaci płyty żelbetowej opartej na belkach stalowych. Konstrukcja budynku została w części zaprojektowana jako tradycyjna, murowana z elementów drobnowymiarowych, a w części jako konstrukcja monolityczna wylewana.

Ściany zewnętrzne systemowe

3 Opis elementów konstrukcyjnych 3.1 Fundamenty

Posadowienie nowej części obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych grubości 40cm wykonanej z betonu żwirowego klasy B25. Fundamenty wykonać na warstwie betonu podkładowego grubości 10cm z betonu klasy B10. Zbrojenie główne ław fundamentowych zaprojektowano z 4 prętów Φ12mm. Pręty zbrojenia głównego wykonać ze stali klasy A-III gatunek 34GS. Zbrojenie poprzeczne ław zaprojektowano w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Strzemiona umieszczać w rozstawie co około 30cm. Zbrojenie stóp fundamentowych zaprojektowano jako krzyżowo zbrojone w postaci siatki z prętów Φ12mm o oczku 15x15cm ze stali klasy A-III, gatunek 34GS. Układ fundamentów i ich oznaczenie pokazano na rysunku k01, a zbrojenie na rysunku k02. Ławy fundamentowe oznaczono symbolem ŁF..., natomiast stopy fundamentowe SF...

3.2 Ściany

3.2.1 Ściany podziemia

Ściany podziemia w osiach 2 – 13 oraz w osiach B i C a także w osi D pomiędzy osiami 2 – 6 zaprojektowano z bloczków żwirobetonowych typu M6 z betonu żwirowego klasy minimum B10 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy minimum 5,0MPa, grubość murowanych ścian podziemia 24cm. W osi “A”, w osi “D” pomiędzy osią “1” i “2” oraz “8”

i “14”, a także w osiach “1” i “14”, “2” i “6” pomiędzy osiami “E” i “G” ściany podziemia zaprojektowano zostały w systemie “ IZODOM 2000 POLSKA “ w oparciu o kształtkę styropianową szerokości 25cm. W ścianie wykonać rdzeń betonowy grubości 15cm z betonu żwirowego klasy B25. Zbrojenie ścian wykonać wg systemu i zaleceń producenta.

(2)

3.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych 3.2.2.1 Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne zaprojektowano z kształtek styropianowych wypełnionych betonem jako systemowe “Izodom 2000 Polska” grubości 25cm. Zbrojenie ścian przyjąć wg systemu i zaleceń producenta.

3.2.2.2 Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych typu Silka grubości 10 i 24cm na zaprawie cementowo – wapiennej, wytrzymałości 5MPa.

3.3 Nadproża

W przedmiotowym budynku w ścianach zewnętrznych zaprojektowano nadproża systemowe “Izodom 2000 Polska”. Zbrojenie nadproży wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowią 3Φ12mm dołem i 2Φ10mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm w rozstawie co 7cm na odcinku 60cm (z obustron) licząc od zewnętrznej krawędzi ościeża. Na pozostałym odcinku strzemiona rozmieścić nie rzadziej niż co 15cm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Nadproża systemowe wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

W ścianach wewnętrznych wykonać nadproża w postaci prefabrykowanych belek nadprożowych typu L19. Dla ścian grubości 24cm przyjąć 2 belki, natomiast dla ścian grubości 10 i 12cm jedną belkę.

3.4 Wieniec

W projektowanym obiekcie zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu żwirowego klasy B25. Wieniec w ścianie zewnętrznej wykonać w kształtkach wieńcowych systemowych “Izodom 2000 Polska”.

Wieniec w ścianach wewnętrznych wykonać o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie wieńców zaprojektowano w postaci 4 prętów Φ12mm ze stali A-III gatunek 34GS i zbrojenia poprzecznego w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm w rozstawie co około 30cm ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Układ wieńców pokazano na rysunku k03 i k04. Wieńce oznaczono symbolem W...

3.5 Podciągi żelbetowe 3.5.1 Pozycja 2.1

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 5Φ12mm dołem i 3Φ10mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm i 2 prętów odgiętych Φ12mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.2 Pozycja 2.1.1

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 7Φ16mm dołem i 2Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm i 2 prętów odgiętych Φ16mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

(3)

3.5.3 Pozycja 2.1.2

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 6Φ16mm dołem i 3Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ8mm i 3 prętów odgiętych Φ16mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-III, gatunek 34GS. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.4 Pozycja 2.2

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 6Φ12mm dołem i 7Φ12mm górą w miejscu oparcia pozycji 2.1, natomiast poza zbrojenie podłużne stanowi 3Φ12mm dołem i 4Φ12mm. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS. Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm.

Strzemiona wykonać ze stali klasy A-III, gatunek 34GS w miejscu oparcia pozycji 2.1, natomiast poza ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.5 Pozycja 2.3

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 5Φ16mm dołem i 2Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm i 2 prętów odgiętych Φ16mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.6 Pozycja 2.4

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 5Φ12mm dołem i 2Φ12mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm i 2 prętów odgiętych Φ12mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.7 Pozycja 2.5

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 2Φ12mm dołem i 2Φ12mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.8 Pozycja 2.6

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 3Φ12mm dołem i 4Φ12mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

(4)

3.5.9 Pozycja 2.7

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 4Φ12mm dołem i 4Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.10 Pozycja 2.8

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 2Φ12mm dołem i 2Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.5.11 Pozycja 2.9

Zbrojenie pozycji wykonać w postaci kosza, którego zbrojenie podłużne stanowi 7Φ16mm dołem i 2Φ16mm górą. Pręty zbrojenia podłużnego wykonać ze stali A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie poprzeczne wykonać w postaci strzemion pionowych z prętów Φ6mm i 2 prętów odgiętych Φ16mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Element wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.6 Schody

W budynku zaprojektowano monolityczne żelbetowe schody płytowe. Schody oznaczono jako Poz. 3.1 i 3.2. Zbrojenie główne schodów zaprojektowano z prętów Φ16mm ze stali klasy A-III, gatunek 34GS.

Zbrojenie rozdzielcze wykonać w postaci prętów Φ6mm ze stali klasy A-0, gatunek St0S. Schody wykonać z betonu żwirowego klasy B25.

3.7 Stropy

W budynku zaprojektowano monolityczny strop żelbetowy grubości 15cm nad parterem, 12cm nad pierwszym piętrem oraz 10cm nad salą restauracyjną, z betonu żwirowego klasy B25. Zbrojenie płyty stropowej parteru zaprojektowano jako jednokierunkowe z prętów Φ10mm ze stali klasy A-III, gatunek 34GS w rozstawie dołem co 20cm, a górą co 15cm.

Zbrojenie płyty stropowej piętra zaprojektowano jako jednokierunkowe z prętów Φ8mm ze stali klasy A-III, gatunek 34GS w rozstawie dołem co 20cm, a górą co 15cm.

Zbrojenie płyty stropowej sali restauracyjnej zaprojektowano jako jednokierunkowe z prętów Φ8mm ze stali klasy A-III, gatunek 34GS w rozstawie dołem co 20cm, a górą co 20cm.

3.8 Belki stalowe

Belki stalowe stanowiące oparcie dla monolitycznych żelbetowych płyt stropowych zaprojektowano jako walcowane na gorąco dwuteowniki normalne o wysokości 300 i 360mm . Belki stalowe wykonać stali St3SX. Belki stalowe opierać na murze za pośrednictwem wieńców żelbetowych oraz betonowych poduszek wykonanych z betonu drobnoziarnistego klasy B25. Układ belek przedstawiono na rysunkach k03-k04. Elementy stalowe spawać elektrycznie elektrodami klasy EA 1.46.

(5)

3.9 Konstrukcja dachu

Nad budynkiem zaprojektowano dach konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej z drewna klasy C24. Krokwie zaprojektowano o przekroju prostokątnym 8x16cm w rozstawie co około 60cm do 90cm wsparte na płatwiach 14x16. Słupy drewniane 14x14 za pośrednictwem podwaliny 14x14cm wsparte na stropie lub ścianach budynku. Usztywnienia poprzeczne stanowią miecze i zastrzały 10x12cm. Rzut konstrukcji dachu przedstawia rysunek k05.

4 Izolacje przeciwwilgociowe 4.1 Izolacja pozioma

Na warstwie betonu podkładowego pod fundamentami wykonać izolację w postaci 1x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym po uprzednim zagruntowaniu abizolem

4.2 Izolacje pionowa

Powierzchnie boczne ścian fundamentowych murowanych i powierzchni fundamentów stykających się z gruntem pokryć warstwą wodnej anionowej emulsji asfaltowej A Emulbit Eko Podkładowy (gruntujący) oraz wodną asfaltowo-lateksową emulsją anionową AL Emulbit Eko Nawierzchniowy.

Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych ściany fundamentowe murowane pokryć rapówką cementową.

Powierzchnie boczne ścian fundamentowych systemowych zaizolować wg zaleceń producenta systemu.

5 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie lub szczotkowanie następnie pokryć farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotnie farbą powierzchniową ogólnego stosowania.

6 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną.

Zabezpieczenie elementów drewnianych wykonać środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi posiadającymi atest ITB oraz świadectwo PZH, zabezpieczenie konstrukcji wykonać w sposób określony przez producenta. Elementy układać na murach za pośrednictwem papy izolacyjnej na sucho.

7 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Belki stalowych pomalować farbami pęczniejącymi i obłożyć wełną mineralną oraz obudować płytą kartonowo-gipsową ognioodporną. Elementy konstrukcji drewnianej nasączyć środkami podnoszącymi odporność ogniową.

8 Zalecenia ogólne

Pręty zbrojeniowe giąć promieniami odpowiednimi do średnic prętów według PN-B-03264:2002 pkt.

8.1.1.3. W przypadku stosowania do wykonania elementów żelbetowych szalunków systemowych.

Szalunki ustawiać, łączyć ze sobą i opierać na elementach przewidzianych systemem. Prace montażowe szalunków wykonać zgodnie z warunkami systemu.

(6)

9 Uwagi końcowe

Prace budowlano-montażowe prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, technicznymi warunkami robót budowlanych i odbioru, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wymagają akceptacji projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Odbioru dna wykopu fundamentowego dokonać w obecności projektanta konstrukcji z udokumentowaniem tego faktu zapisem w dzienniku budowy. Przed złożeniem dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę należy opracować informację BiOZ dla projektowanej lokalizacji.

Opracowali:

inż. Michał Palusiński

inż. Paweł Garbowski

Figure

Updating...

References

Related subjects :