Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa łódzkiego na dzień 26 sierpnia 2022 r.

Pełen tekst

(1)

1

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa łódzkiego na dzień 26 sierpnia 2022 r.

1. Alergologia

Nazwa jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne Adres jednostki

Liczba wolnych

miejsc Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

6

2. Anestezjologia i intensywna terapia

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

2

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

95-060 Brzeziny ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

15

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

5

Szpital Powiatowy w Radomsku,

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

4

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

4

3. Audiologia i foniatria

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Otolaryngologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

(2)

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

7

4. Balneologia i medycyna fizykalna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu

(90-647 Łódź, Plac gen. Józefa Hallera 1)

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

3

5. Chirurgia dziecięca

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej, Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej

(91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

91-213 Łódź

ul. Pomorska 251

2

6. Chirurgia klatki piersiowej

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej - Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

4

7. Chirurgia naczyniowa

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

1

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej

93-553 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

(3)

3 8. Chirurgia ogólna

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział chirurgii ogólnej i kolorektalnej z Pododdziałem chirurgii onkologicznej

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

2

Powiatowe Centrum Zdrowia W Brzezinach-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chirurgiczny, Pododdział Chirurgii Onkologicznej

95-060 Brzeziny ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6

3

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chirurgii Ogólnej

95-015 Głowno

ul. Wojska Polskiego 32 lokal 34

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

Oddział Chirurgiczny Ogólny

99-300 Kutno

ul. Kościuszki 52

3

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Oddział Chirurgiczny

99-400 Łowicz

ul. Ułańska 28

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

3

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

2

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

Oddział Chirurgii Ogólnej

26-300 Opoczno

ul. Partyzantów 30

3

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Chirurgiczny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

2

(4)

4

"Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

99-200 Poddębice

Ul. Mickiewicza 16

1

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Chirurgii Ogólnej

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

1

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Chirurgiczny

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

2

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologicznej

(96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 4)

96-100 Skierniewice ul. dr. Stanisława Rybickiego 1

3

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła II 35

1

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Oddział Chirurgii Ogólnej

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

1

9. Chirurgia onkologiczna

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

II Oddział Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

10. Chirurgia stomatologiczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

11. Choroby płuc

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

2

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,

I Oddział Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

2

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

II Oddział Chorób Płuc

(95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 5)

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

1

(5)

5

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

1

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Szpital, Oddział Pulmonologii

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

3

12. Choroby płuc dzieci

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi, Oddział

Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii

(90-329 Łódź, ul. Piłsudskiego 71)

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

4

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

10

13. Choroby wewnętrzne

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział chorób wewnętrznych

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

3

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Chorób Wewnętrznych I

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

6

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział kardiologiczny z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

9

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

7

Powiatowe Centrum Zdrowia W Brzezinach-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Pododdziałem Neurologicznym

95-060 Brzeziny ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 6

2

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chorób Wewnętrznych

95-015 Głowno ul. Wojska Polskiego 32 lokal 34

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

I Oddział Chorób Wewnętrznych

99-300 Kutno

ul. Kościuszki 52

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

III Oddział Chorób Wewnętrznych

99-300 Kutno

ul. Kościuszki 52

6

Centrum Dializa Sp. z o.o. (41-214 Sosnowiec, ul.Jabłoniowa 27),

Szpital w Łasku Oddział Chorób Wewnętrznych

98-100 Łask

ul. Warszawska 62

3

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Oddział Wewnętrzny I

99-100 Łęczyca

ul. Zachodnia 6

3

(6)

6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,

Oddział Wewnętrzny II

99-100 Łęczyca

ul. Zachodnia 6

2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

99-400 Łowicz

ul. Ułańska 28

4

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

7

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

3

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

93-113 Łódź

ul. Milionowa 14

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Gastroenterologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Kardiologii Interwencyjnej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Elektrokardiologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Kardiologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej (90-647 Łódź, Plac gen. Józefa Hallera 1)

90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Geriatrii

(92-115 Łódź, ul. Pieniny 30)

90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113

5

(7)

7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

90-549 Łódź ul. Stefana

Żeromskiego 113

11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113

8

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

90-549 Łódź ul. Stefana

Żeromskiego 113

5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Pododdział Kardiologii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana

Kopcińskiego 22

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

90-153 Łódź ul. dr. Stefana

Kopcińskiego 22

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

90-153 Łódź ul. dr. Stefana

Kopcińskiego 22

10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana

Kopcińskiego 22

14

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego, Oddział Chorób Wewnętrznych

93-357 Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 61

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

11

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

24

(8)

8 Kardiologii UM w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych I

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

4

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych II (94-029 Łódź, ul. Wileńska 37)

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

15

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych A

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

5

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

9

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych w Tuszynie

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

5

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii Onkologicznej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

13

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Kardiologiczny

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

4

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii Im.M.Kopernika w Łodzi,

Oddział Hematologii i Transplantologii - Klinika Hematologii

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

2

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI,

Oddział Hematologii Ogólnej

93-513 Łódź ul. Pabianicka 62

4

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI,

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

93-513 Łódź ul. Pabianicka 62

2

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

Oddział Wewnętrzny

26-300 Opoczno

ul. Partyzantów 30

8

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Oddział Wewnętrzny I

95-200 Pabianice

ul. Jana Pawła II 68

3

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Oddział Wewnętrzny II

95-200 Pabianice

ul. Jana Pawła II 68

6

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie,

Oddział Chorób Wewnętrznych

98-330 Pajęczno

ul. 1 Maja 13/15

4

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

97-300 Piotrków

Trybunalski

4

(9)

9

Oddział Gastroenterologiczny ul. Rakowska 15

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Kardiologiczny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

1

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Wewnętrzny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

7

"Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chorób Wewnętrznych

99-200 Poddębice

ul. Mickiewicza 16

4

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Chorób Wewnętrznych

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

9

Szpital Powiatowy w Radomsku,

Oddział Kardiologiczny z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

10

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Reumatologiczny

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,

Oddział Chorób Wewnętrznych

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14

3

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Chorób Wewnętrznych

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

3

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

4

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 7

10

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

11

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,

Oddział Chorób Wewnętrznych I i Oddział Chorób Wewnętrznych II

96-100 Skierniewice ul. dr. Stanisława

Rybickiego 1

5

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,

Oddział Kardiologii

(96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 4)

96-100 Skierniewice ul. dr. Stanisława

Rybickiego 1

3

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,

Oddział Nefrologii

(96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego4 )

96-100 Skierniewice ul. dr. Stanisława

Rybickiego 1

1

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

97-200 Tomaszów

Mazowiecki

10

(10)

10 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym

ul. Jana Pawła II 35

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

9

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,

Oddział Internistyczny o profilu ogólnym

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

8

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Wewnętrzny (z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego)

98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

95-100 Zgierz

ul. Parzęczewska 35

4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Gastroenterologiczny

95-100 Zgierz

ul. Parzęczewska 35

5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Kardiologiczny

95-100 Zgierz

ul. Parzęczewska 35

2

14. Choroby zakaźne

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

97-200

ul. Jana Pawła II 35

3

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Zakaźnych i Hepatologii dla Dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

6

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci. Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Łodzi

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

2

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

2

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

96-100 Skierniewice ul. dr. Stanisława Rybickiego 1

2

(11)

11 15. Dermatologia i wenerologia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

Oddział Dermatologiczny

99-300 Kutno

ul. Kościuszki 52

2

16. Diabetologia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Chorób Wewnętrznych I

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

1

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

1

17. Diagnostyka laboratoryjna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

2

18. Endokrynologia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pododdział endokrynologiczny

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

19. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość Salve Medica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,

Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji, Poradnia Niepłodności, Poradnia andrologiczna, Poradnia

95-060 Brzeziny

ul. Św. Anny 62

1

(12)

12 ginekologiczno-położnicza

(91-211 Łódź, ul. Szparagowa 10) 20. Epidemiologia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Oddział Nadzoru Epidemiologii

90-046 Łódź

ul. Wodna 40

1

21. Farmakologia kliniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

2

22. Gastroenterologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

91-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

23. Gastroenterologia dziecięca

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

4

24. Genetyka kliniczna

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Zakład Genetyki

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "Genos"

S.C. - Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski,

Poradnia Genetyczna

(91-032 Łódź, ul. Żubardzka 4)

98-161 Strońsko

20 A

1

25. Geriatria

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Geriatrii

(90-647 Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1)

90-545 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

2

(13)

13 26. Ginekologia onkologiczna

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy

93-338

ul. Rzgowska 281/289

5

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej UM

(94-029 Łódź, ul. Wileńska 37)

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

2

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej - Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

4

27. Hematologia

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI,

Oddział Hematologii i Transplantologii - Klinika Hematologii

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

3

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI,

Oddział Hematologii Ogólnej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM.M.KOPERNIKA W ŁODZI,

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

3

28. Hipertensjologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Kardiologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

90-545 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

5

(14)

14 29. Immunologia kliniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Immunologii i Alergii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J.

Korczaka w Łodzi

(90-329 Łódź, ul. Piłsudskiego 71)

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

30. Intensywna terapia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

4

31. Kardiochirurgia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Kardiochirurgii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Kardiochirurgiczny

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

1

32. Kardiologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Kardiologii Interwencyjnej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Elektrokardiologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

8

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Kardiologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

6

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi

91-347 Łódź ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5

18

(15)

15

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Chorób Wewnętrznych Pododdział Kardiologiczny (94-029 Łódź, ul. Wileńska 37)

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

1

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Kardiologiczny

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

1

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Kardiologiczny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

2

Szpital Powiatowy w Radomsku,

Oddział Kardiologiczny z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

1

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Pododdział Kardiologiczny

95-100 Zgierz

ul. Parzęczewska 35

1

33. Kardiologia dziecięca

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Kardiologii, Poradnia Kardiologiczna dla dzieci

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Pediatrii, Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

6

34. Medycyna nuklearna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Medycyny Nuklearnej

(92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

4

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

1

35. Medycyna paliatywna

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Medycyny Paliatywnej

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

4

36. Medycyna pracy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

91-348 Łódź ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

37

(16)

16

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze w Łodzi,

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

91-229 Łódź ul. Aleksandrowska 61/63

30

LUX MED Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, Poradnia medycyny pracy

(93-034 Łódź, ul. Milionowa 2G)

02-676 Warszawa

ul. Postępu 21c

4

37. Medycyna ratunkowa

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

6

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Szpitalny Oddział Ratunkowy

99-100 Łęczyca

ul. Zachodnia 6

6

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Szpitalny Oddział Ratunkowy

93-113 Łódź

ul. Milionowa 14

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

90-153 Łódź ul. dr Stefana Kopcińskiego 22

3

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

8

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpitalny Oddział Ratunkowy

95-200 Pabianice

ul. Jana Pawła II 68

1

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

2

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

3

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Szpitalny Oddział Ratunkowy

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

3

38. Medycyna rodzinna

FAMILY-MED. Sp. Jawna M. Gawora-Ziółek, Tomasz Ziółek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Poradnia (gabinet) Lekarza POZ (99-423 Bielawy, ul. Rynek 4)

95-020 Andrespol ul. Aleksandra Fredry 61

1

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialności,

Poradnia Ogólna

(95-060 Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 2)

95-060 Brzeziny ul. Marii Skłodowskiej- Curie

1

(17)

17

Salve Medica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Dorosłych (91-211 Łódź, ul. Szparagowa 10)

95-060 Brzeziny

ul. Św Anny 62

1

Zakład Opieki Zdrowotnej "DOMESTICA" s.c. Magdalena Bieda, Robert Bieda,

Gabinet lekarza rodzinnego

98-410 Czastary

ul. Szkolna 5

1

Fundacja"Swoboda",

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

95-015 Głowno

ul. Sosnowa 4

1

Centra Medyczne Medyceusz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Poradnia (Gabinet) Lekarza Poz (91-053 Łodź, Ul. Bazarowa 9)

95-050 Konstantynów Łódzki

Ul. Dąbrowa 6a

1

Lutmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poradnia lekarza POZ

(95-083 Lutomiersk, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21)

95-083 Lutomiersk

ul. Kościuszki 15

2

Matysiak Lekarze Spółka Partnerska,

Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (97-221 Rokiciny Kolonia, ul. Brzezińska 1A)

97-221 Łaznowska Wola

ul. Rokicińska 28

2

Dariusz Skudlarski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR,

Przychodnia Poradnia Lekarza POZ

99-100 Łęczyca

ul. Kilińskiego 4

1

"DOKTOR" Spółka Jawna Joanna Rogowska, Jacek Majos, gabinet lekarski podstawowej opieki zdrowotnej

(90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 199/201)

91-051 Łódź

ul. Rybna 8

1

Le-Med Paweł Lewek,

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

94-035 Łódź

ul. Bratysławska 8A

1

LuxMedicum Głowacki, Wiśniewski, Żebrowski s. j., Poradnia Lekarza POZ

92-513 Łódź

ul. Mikołaja Gogola 12

1

NZOZ ANNA MEDYCYNA RODZINNA Anna i Andrzej Smalc Spółka Jawna,

Poradnia (gabinet) Podstwaowej Opieki Zdrowotnej (99-418 Bełchów, ul. Piaskowa 1)

99-039 Łódź

ul. Sprawiedliwa 8/10 lokal 28

2

NZOZ FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

93-328 Łódź

ul. Płaska 4

1

NZOZ MULTIMED Banaś Spółka Jawna,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Poradnia Lekarzy Rodzinnych Ul.Leopolda Tyrmanda 4 93-218 Łódź Poradnia lekarza rodzinnego al.1 Maja 42/44 90-741 Łódź

93-218 ŁÓDŹ ul. LEOPOLDA TYRMANDA 4

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranóww,

Poradnia Lekarzy Rodzinnych

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

5

(18)

18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

2

Karolina Gauden,

GA-MED Przychodnia wielospecjalistyczna, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

95-035 Ozorków ul. Ignacego Starzyńskiego 30

1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-330 Pajęczno

ul. 1 Maja 13/15

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

97-500 Radomsko

ul. Mickiewicza 29

1

"VERBENA" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Verbena", Poradnia/Gabinet Lekarza POZ

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 9

1

"JAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia Medycyny Rodzinnej

98-200 Sieradz ul. Kazimierza Pułaskiego 2 lokal 4

1

"Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zespół Poradni ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Sieradzu, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-200 Sieradz

Aleja Pokoju 7

1

Centrum Medyczne Ogrodowa G. I M. Kania Lekarze i Lekarze Dentyści Spółka Partnerska,

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (96-124 Maków, Ul. Główna 3)

96-100 Skierniewice

ul. Ogrodowa 21/23

1

Centrum Medyczne Ogrodowa G. I M. Kania Lekarze i Lekarze Dentyści Spółka Partnerska,

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (99-417 Bolimów, Ul. Łowicka 9a)

96-100 Skierniewice

ul. Ogrodowa 21/23

1

MEDINCOM 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 1)

96-100 Skierniewice

ul. 1-go Maja 28E

1

TOM-MED J.Zatyka spółka jawna,

Przychodnia Lekarska Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 6

1

NEUCA MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Przychodnia Judyta Skierniewice, Poradnia lekarza POZ

(96-100 Skierniewice, ul. Władysława Stanisława Reymonta 31)

87-100 Toruń

ul. Forteczna 35-37

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KALINA" Iwona Tomczyk,

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

97-225 UJAZD

ul. KOŚCIELNA 19

2

NZOZ SALUS C.Piotrowska Spółka Jawna, Gabinet Lekarza Poz

99-210 Uniejów

ul. Orzechowa 2

2

AMICUS-MED R.W.Szymańscy Spółka Jawna,

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

97-320 Wolbórz

ul. Sportowa 32/34

1

(19)

19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Zdunach Przychodnia Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Poradnia Poz

99-440 Zduny

34

2

39. Medycyna sądowa

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej (91-304 Łódź, ul. Sędziowska 18A)

90-419 Łódź Aleja Tadeusza Kościuszki 4

3

40. Medycyna sportowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Medycyny Sportowej

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

41. Mikrobiologia lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

42. Nefrologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital CKD Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

90-549 Łódź ul. Stefana Żeromskiego 113

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Nefrologii

90-153 Łódź

ul. Kopcińskiego 22

1

43. Nefrologia dziecięca

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

2

(20)

20 44. Neonatologia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Neonatologiczny

(90-217 Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 13)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

(94-029 Łódź, ul. Wileńska 37)

90-531 Łódź

ul. Wólczańska 191/195

6

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Neonatologiczny

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

2

45. Neurochirurgia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Neurochirurgii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

2

46. Neurologia

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Oddział Neurologiczny

93-113 Łódź

ul. Milionowa 14

5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Neurologii

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

7

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi,

Oddział Neurologii

91-520 Łódź

ul. Okólna 181

3

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Neurologiczny - Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

3

(21)

21 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,

Oddział Neurologiczny

95-200 Pabianice

ul. Jana Pawła II 68

3

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Neurologiczny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

5

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Neurologiczny

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

1

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Neurologii/Oddział Udarowy

98-200 Sieradz

ul. Armii Krajowej 7

2

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła II 35

4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

95-100 Zgierz

ul. Parzęczewska 35

3

47. Neurologia dziecięca

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

48. Neuropatologia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Zakład Patomorfologii Katedry Patomorfologii i Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251)

90-419 Łódź Aleja Tadeusza Kościuszki 4

1

49. Okulistyka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

4

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Okulistyczny

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15

1

50. Onkologia i hematologia dziecięca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

(91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

5

51. Onkologia kliniczna

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Klinika Onkologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

3

(22)

22 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii Nowotworów

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

3

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,

Oddział Chorób Rozrostowych

93-513 Łódź

ul. Pabianicka 62

9

52. Ortodoncja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Poradnia Ortodoncji

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Poradnia Ortodoncji

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

1

53. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

99-300 Kutno

ul. Kościuszki 52

1

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Szpital CKD Klinika Ortopedii, Pododdział Ortopedii Dziecięcej

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Ortopedii

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego

113

1

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

95-200 Pabianice

ul. Jana Pawła II 68

1

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Rakowska 15

3

(23)

23 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,

Oddział Ortopedii i Traumatologii

99-200 Poddębice

ul. Mickiewicza 16

2

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 7

1

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła II 35

2

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35

1

54. Otorynolaryngologia

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Otolaryngologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów,

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

90-549 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 113

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

90-153 Łódź ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22

2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Otolaryngologiczny

95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35

2

55. Otorynolaryngologia dziecięca Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Otolaryngologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

92-213 Łódź

3

(24)

24 Klinika Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej + Poradnie

ul. Pomorska 251

56. Patomorfologia

Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. 93-357 Łódź

ul. Kosynierów

Gdyńskich 61A

1

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Zakład Patomorfologii Klinicznej

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Patomorfologii

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

1

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii Zakład Patologii

92-213 Łódź

ul. Pomorska 251

1

57. Pediatria

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy",

Oddział Pediatryczny

99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

3

Szpitale Powiatowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Szpital Łask Oddział Pediatryczny

98-100 Łask

ul. Warszawska 62A

2

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

3

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Pediatrii, Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

5

(25)

25

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

(91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości

(91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii (91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50)

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Łodzi

91-347 Łódź

ul. Kniaziewicza 1/5

3

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,

Oddział Dziecięcy

26-300 Opoczno ul. Partyzantów 30

2

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział Dziecięcy

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Franklina Roosevelta 3

1

Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć

97-500 Radomsko

ul. Jagiellońska 36

2

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,

Oddział Pediatryczny

98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 7

2

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Pediatryczny

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Jana Pawła II 35

1

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Oddział Dziecięcy

98-300 Wieluń

ul. Szpitalna 16

2

(26)

26 Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,

Oddział Pediatryczny

98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104

4

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Dziecięcy

98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu,

Oddział Pediatryczny

95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35

1

58. Periodontologia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

1

59. Położnictwo i ginekologia

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy

97-400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 123

2

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,

Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

95-015 Głowno ul. Wojska Polskiego

32/34

2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,

Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny, Poradnia ginekologiczno-położnicza

99-400 Łowicz ul. Ułańska 28

3

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

6

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

7

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

4

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki",

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

6

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :