Geografia klasa 6 - 30 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

30 IV 2020

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.138 – 144), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 85-86).

Zadanie przesłać do oceny.

Dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ

Figure

Updating...

References

Related subjects :